Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Artykuł sponsorowany

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach rusza z nowym projektem

Opublikowany: 2017-10-31 11:03 Autor: nadesłane

PCPR w Kartuzach informuje, iż poszukuje kandydatów do projektu „Akademia Aktywności 2017-18” realizowanego ze środków EFS w ramach mechanizmu ZIT RPO WP na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.1. „Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych – Mechanizm ZIT”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach.

INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, podniesienie kwalifikacji oraz umożliwienie zatrudnienia na rynku pracy.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

- wyłącznie osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
- osoby w wieku 50 lat i więcej.

W ramach projektu planuje się:

1. Doradztwo zawodowe i psychologiczne.
2. Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy.
3. Wizyty studyjne.
4. Kursy i szkolenia zawodowe.
5. Staże i praktyki zawodowe.

Udział w projekcie

jest całkowicie bezpłatny, a dodatkowo uczestnicząc w szkoleniach i/lub stażu można uzyskać stypendium w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych.

Wszelkie informacji udzielają pracownicy:

-CIS w Ostrzycach pod nr tel.58/694-19-78
-PCPR w Kartuzach pod nr tel. 58/685 33 20 lub 58/684 00 82 w. 127.

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się 16 listopada 2017 r. w czwartek o godz. 11.00 w sali szkoleniowej PCPR w Kartuzach, przy ul. Mściwoja II 20, na które wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

ul. Mściwoja II 20
83-300 Kartuzy
e-mail: sekretariat@pcprkartuzy.pl
http://www.pcprkartuzy.pl/

Godziny urzędowania:
Pn, wt, czw: 7.30 – 15.30
Śr – 7.30 – 16.00
Pt – 7.30 – 15.00

tel./fax:
(58) 685-33-20 / (58) 684-00-82