Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Artykuł sponsorowany

Co powinna zawierać umowa o kredyt konsumencki?

Opublikowany: 2016-12-20 10:28 Autor: nadesłane

Popularne pożyczki internetowe udzielane są na podstawie przepisów o kredycie konsumenckim (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim). Zgodnie z nimi umowy takich pożyczek zawierane między firmami pożyczkowymi a klientami powinny mieć formę pisemną. Mało kto wie, że w umowach pożyczkowych powinny znajdować się konkretne klauzule i informacje, w przeciwnym razie klient ma prawo skorzystać z tzw. sankcji kredytu darmowego.

Zawieranie umowy pożyczki na odległość

Na początku warto wyjaśnić, że w przypadku większości pożyczek internetowych umowy o kredyt konsumencki zawierane są na mocy złożonego oświadczenia woli na odległość, przy pomocy elektronicznych kanałów komunikacji. Wymóg pisemnej formy umowy jest tutaj spełniany poprzez przesłanie jej klientowi na trwałym nośniku – zezwalają na to przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

W praktyce wygląda to tak, że klient firmy pożyczkowej jest najpierw informowany o wszystkich najważniejszych cechach pożyczki, czyli jej kosztach, warunkach udzielenia itp. Są one zwykle umieszczone na stronie internetowej pożyczkodawcy. Dokonując rejestracji na stronie www firmy pożyczkowej, klient wyraża chęć zaciągnięcia pożyczki. W celu dopełnienia pozostałych formalności związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki otrzymuje on potem na swój adres e-mail umowę pożyczki i akceptuje jej warunki, wysyłając SMS-a, e-maila, lub podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem firmy pożyczkowej. Zawarta w ten sposób umowa ma charakter wiążący i tylko niektóre firmy wymagają dodatkowego przesłania pocztą wydrukowanej i podpisanej umowy.

Lista obowiązkowych klauzul w umowie o kredyt konsumenckim

Zapisy, które powinny znaleźć się w umowie o kredyt konsumencki wymienione są w art. 30 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Najważniejsze z nich to:

• Imię, nazwisko i adres klienta oraz nazwa i siedziba firmy pożyczkowej
• Rodzaj kredytu
• Całkowita kwota kredytu oraz termin i sposób jego wypłaty
• Czas obowiązywania umowy
• Termin oraz zasady spłaty kredytu/ pożyczki
• Stopa oprocentowania kredytu, w tym również RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu
• Wszystkie pozostałe opłaty, które musi uiścić klient w związku z zaciągniętym kredytem czyli prowizje, opłaty itp.
• Całkowita kwota kredytu/ pożyczki do spłaty
• Opłaty i odsetki związane z opóźnieniem w spłacie kredytu
• Informacje na temat możliwości i sposobu odstąpienia klienta od umowy
• Informacja o prawie do wcześniejszej spłaty kredytu i ewentualnych kosztach z tym związanych

Sankcja kredytu darmowego

W przypadku gdy w umowie pożyczki nie ma któregokolwiek z wymienionych wyżej zapisów, klient firmy pożyczkowej ma prawo skorzystać z tzw. sankcji kredytu darmowego. Mówi o tym art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Sankcja ta polega na prawie do zwrotu kredytu w ustalonym w umowie terminie bez odsetek i dodatkowych opłat. Co więcej, jeśli w umowie o kredyt konsumencki nie ma zapisów dotyczących terminu i zasad spłaty kredytu, wówczas klient firmy pożyczkowej ma prawo do jego spłaty w równych, comiesięcznych ratach przez okres do 5 lat, jeśli kwota kredytu nie była wyższa niż 80 000 zł.

Powyższe zasady zabezpieczają pożyczkobiorców przed nieuczciwymi praktykami firm udzielających kredytów konsumenckich. Warto je znać, by umieć rozpoznać firmy rzetelne i przestrzegające obowiązujących przepisów.

Artykuł przygotowany we współpracy z serwisem udzielającym szybkie pożyczki Szybka Gotówka.