Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Rusza Kartuski Budżet Obywatelski. Zgłoś pomysł na inwestycję w mieście

Opublikowany: 2017-08-24 11:21 Autor: nadesłane

Właśnie wystartował Kartuski Budżet Obywatelski. To kolejna inicjatywa Gminy Kartuzy, po niedawno ogłoszonych Kartuskich Inicjatywach Mieszkańców oraz realizowanej właśnie II edycji Funduszu Sołeckiego, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych, którzy zauważają potrzebę zmian w naszej gminie i chcą zainicjować zmiany w swoim najbliższym otoczeniu.

Zgłoś pomysł na inwestycję w Budżecie Obywatelskim! Przyznajemy 200 tysięcy złotych na najlepsze projekty, co za sprawą Rady Miejskiej znajdzie swoje miejsce w Budżecie Gminy na 2018 rok.

Widok na Kartuzy. fot. Artur Socha

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Kartuzy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W 2018 roku do dyspozycji jest 200 tysięcy złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Mieszkaniec gminy Kartuzy ma możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu Gminy na zadania realizowane na obszarze Kartuz. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Kartuzy, którzy do dnia 7 sierpnia 2017 roku ukończyli 18 rok życia.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt. Wejdź w link, aby dowiedzieć się więcej, przeczytać Zarządzenie Burmistrza na temat Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego oraz pobrać załączniki. Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.

Poniżej garść najważniejszych informacji wraz z terminami:

  • Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami miasta Kartuzy w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Kartuzy na 2018 r. na zadania możliwe do realizacji w 2018 r. na terenie miasta Kartuzy, będące zadaniami własnymi gminy i wpisanymi w Strategię Rozwoju Gminy.
  • Planowana kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie 200 000 zł, z rozbiciem po 50 000 zł na realizację zadań o charakterze lokalnym.
  • Zadania o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców czterech obszarów miasta Kartuzy wyodrębnionych na potrzeby niniejszych konsultacji.
  • Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań zostanie określona w uchwale budżetowej Gminy Kartuzy na 2018 rok.
  • Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni w dniu rozpoczęcia konsultacji mieszkańcy Kartuz, którzy stale zamieszkują na terenie miasta i są uprawnieni do głosowania w wyborach powszechnych. Za stale zamieszkujących uważa się osoby zameldowane na pobyt stały oraz wpisane do stałego rejestru wyborców.
  • Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 7 sierpnia do 23 października 2017 r, dwuetapowo, w formie ankiet pisemnych skierowanych do mieszkańców miasta Kartuzy.

Zgłaszanie pomysłów

Pierwszy etap konsultacji będzie polegać na odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie tj. „Jakie zadania powinny zostać zrealizowane na terenie miasta Kartuzy w 2018 r.?”. Odbędzie się on w terminie od 7 do 28 sierpnia 2017 r.

Głosowanie

Drugi etap konsultacji będzie polegać na dokonaniu przez mieszkańców miasta Kartuzy wyboru zadań do realizacji w ankiecie pisemnej pn. „Ankieta wyboru” i odbędzie się w terminie od 12 września do 9 października 2017 r. Każdy mieszkaniec Kartuz będzie mógł wybrać tylko jeden projekt z przedstawionej w Ankiecie listy poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranym zadaniu.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione do 23 października 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach, poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz publikację na stronie www.kartuzy.pl.

Kliknij, aby przejść do mapy.

Przejdź do interaktywnej mapy Kartuzy z oznaczonymi obszarami budżetu obywatelskiego.

Masz pytanie bądź wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu!

Wydział Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kartuzach,
pok. 324, tel. 58 694 52 15, e-mail: info@poczta.kartuzy.pl.

Formularze do pobrania na stronie www.kartuzy.pl