Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Artykuł sponsorowany

Zawód, wiek, nałogi - co jest ważne przy zawieraniu umowy polisy na życie?

Opublikowany: 2017-09-08 12:06 Autor: nadesłane

Jeśli chcesz zawrzeć z ubezpieczycielem umowę polisy na życie, musisz spełniać co najmniej kilka warunków, a po jej podpisaniu regularnie opłacać miesięczne raty, tak by móc skorzystać z odszkodowania w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Czy wiesz na co towarzystwo zwraca największą uwagę i od czego uzależnia wysokość składki?

Jedno jest pewne – składka nie wzrośnie w trakcie trwania umowy, chyba że ubezpieczony zwiększy zakres ochrony, czyli zdecyduje się na dokupienie rozszerzeń do umowy podstawowej lub postanowi zwiększyć wysokość sum ubezpieczenia, a więc kwot, jakie otrzyma w ramach świadczenia za szkodę na życiu i zdrowiu.

Składka za indywidualne ubezpieczenie na życie w powyższych sytuacjach wzrośnie, ale tylko na wyraźną prośbę ubezpieczonego. Będzie to możliwe najczęściej w rocznicę polisy. Jednak istnieją również zmiany innego rodzaju, o których należy powiadomić towarzystwo, a które mogą być kluczowe dla warunków uzyskania odszkodowania.

Stan zdrowia ubezpieczonego

W polisach na życie czynnikiem najważniejszym z punktu widzenia towarzystwa jest stan zdrowia klienta. Wiąże się to z podejmowanym ryzykiem przez ubezpieczyciela – im stan zdrowia ubezpieczonego jest gorszy, tym prawdopodobieństwo wypłaty świadczenia rośnie.

Dlatego punktem obowiązkowym przy indywidualnych polisach na życie jest konieczność przejścia przez etap ankiety medycznej. Dzieje się tak w momencie spotkania doradcy ubezpieczeniowego z potencjalnym ubezpieczonym. W ankiecie medycznej warto zawrzeć prawidłowe dane, łącznie z podaniem nałogów (alkohol, papierosy), historii przebytych chorób, dłuższego pobytu w szpitalu (i przyczyny).

Brak tych informacji, podanie niezgodnie ze stanem faktycznym lub zatajenie prawdy nie wpłynie na zawarcie umowy, ale może mieć istotne znaczenie przy udzielaniu odszkodowania. Towarzystwa zastrzegają sobie możliwość wglądu w historię medyczną swojego klienta, a wtedy, jeśli dojdzie do nieprawidłowości, np. ubezpieczony doznał udaru, a w przeszłości miał już taki przypadek, wówczas ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia, zasłaniając się zapisem z regulaminu.

Brzmi on w każdym dokumencie OWU różnie, ale sprowadza się do wspólnej definicji:

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji ubezpieczycielowi przy zawieraniu umowy ubezpieczenia kontynuowanego zwalnia ubezpieczyciela od odpowiedzialności na warunkach przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego.

Zawód podwyższonego ryzyka

Ubezpieczyciele wymagają też doprecyzowania innych danych mających wpływ na stopień ryzyka. Taką informacją jest wykonywany zawód przez osobę w chwili przystępowania do polisy. Inny stopień ryzyka śmierci czy wypadku przy pracy będzie dotyczył pracownika biurowego, a inny elektryka wykonującego prace na wysokości.

Pytanie o zawód pojawia się już na etapie korzystania z porównywarki jak ubezpieczenie na życie z www.ubezpieczeniazyciowe.pl, gdzie wystarczy wpisanie początkowych liter i wybranie jednej z sugerowanych odpowiedzi. Podanie zawodu, jak i wypełnienie w całości krótkiego formularza ma na celu skrócenia czasu między klientem a doradcą i przygotowanie odpowiedniej oferty zgodnej oczekiwaniami strony nabywającej ubezpieczenie.

Wiek a składka ubezpieczenia

Polisy na życie to produkty przeznaczone dla określonej grupy ludzi i w określonym wieku. W praktyce można być chronionym finansowo od chwili narodzin aż do śmierci, w zależności od wybranego produktu:

ubezpieczenie od 1. miesiąca życia – to rozwiązanie oferowane rodzicom nowo narodzonego dziecka w ramach polisy posagowej, gdzie ochrona trwa aż do uzyskania przez uposażonego pełnoletniości lub zakończenia studiów, ale z reguły nie później niż do 24. roku życia;

ubezpieczenie na życie i dożycie – polisę ochronną w tej postaci wybierają ci, którzy chcą jednocześnie gromadzić oszczędności z możliwości ich wypłacenia w chwili osiągnięcia wieku przewidzianego w umowie, który najczęściej dotyczy górnego progu 70 lat;

ubezpieczenie do 75. roku życia – indywidualne ubezpieczenia na życie to produkty dostępne dla wszystkich od 18 do nawet 75. roku życia, zazwyczaj umowa podstawowa może trwać dłużej niż poszczególne rozszerzenia;

ubezpieczenie dla osób starszych – ubezpieczyciele oferują też rozwiązania dla tych, którzy nie mają szans na zawarcie polisy ochronnej ze względu na zaawansowany wiek, są to ubezpieczenia pomyślane na sfinansowanie doraźnych potrzeb medycznych lub pokrycie kosztów pogrzebu przez rodzinę ubezpieczonego, tego typu polisy mają charakter bezterminowych;

Poza ubezpieczeniem posagowym, które ma nieco inny charakter, wysokość składki (miesięcznej, kwartalnej, półrocznej czy rocznej) jest uzależniona od liczby lat osoby przystępującej do umowy. Dlatego statystycznie mniej zapłaci ubezpieczony w wieku 30 lat niż 50-latek, nawet jeśli obaj cieszą się zdrowiem na dobrym poziomie. Wtedy towarzystwo bierze pod uwagę nie tyle ankietę medyczną, co ryzyko zachorowania czy zgonu w oparciu o dane średniej długości życia bądź inne źródła takiej wiedzy.

fot.nadesłane