Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Artykuł sponsorowany

"Strefa Urwisa" w Kartuzach ogłasza konkurs dla najmłodszych

Opublikowany: 2017-10-06 12:54 Autor: nadesłane

"Strefa Urwisa" to Centrum Zabaw i Dziecięcej Rekreacji.To miejsce,gdzie dzieci w wieku od 0 do 12 lat mile i aktywnie spędzą czas wolny. Zajmujemy się również organizacją mini przyjęć urodzinowych.Mamy nadzieję, że w "Strefie Urwisa" każdy znajdzie coś dla siebie.

Uwaga! Konkurs! Do wygrania wejściówki do „Strefy Urwisa”

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu plastycznego jest „Strefa Urwisa” z siedzibą w Kartuzach, ul. Kościerska 9b.
2. Konkurs rozpoczyna się 1.10.2017 r. i kończy się 14.10.2017 r.
3. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku do 12 lat.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną w formacie A4 lub A3 (technika dowolna) na temat „Urwis?! Kto to jest Urwis?!” i dostarczyć ją do siedziby „Strefy Urwisa” do 14.10.2017 r.
5. Każdy dziecko może przekazać tylko jedną pracę. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu Rodzica/Opiekuna i jego zgodę do opublikowanie danych dziecka w przypadku ewentualnej wygranej w konkursie. (Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i pozyskane są wyłącznie do celów konkursu, nie będą udostępniane podmiotom trzecim). Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
6. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
7. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, samodzielność wykonania i oryginalność.
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16.10.2017 r. poprzez publikację na fanpage’u „Strefy Urwisa”.
9. Nagrodą główną jest imienny karnet na 10 godzin darmowej zabawy w „Strefie Urwisa”. Dodatkowo przyznane będą nagrody za miejsce drugie, trzecie i wyróżnienia.
10. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
11. Autorzy prac zgadzają się na publikowanie fotografii prac na fanpage’u „Strefy Urwisa”.
12. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
14. Organizator zachęca do udostępniania postu i zapraszania znajomych do wzięcia udziału w konkursie

Kościerska 9b
Kartuzy
tel.570 571 597

facebook.com/strefaurwisa/