Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Artykuł sponsorowany

Upadłość konsumencka: Polska a Anglia

Opublikowany: 2018-01-29 11:18 Autor: nadesłane

Niższe koszty, krótszy czas trwania postępowania upadłościowego oraz gwarancja całkowitego oddłużenia. To tylko niektóre z profitów, które przysługiwały Polakom z tytułu ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Anglii lub Walii.

fot.nadesłane

Ostatni dzwonek

Cała procedura upadłościowa w Anglii jest mniej skomplikowana od tej obowiązującej w Polsce. Wszelkie wymagania, choćby co do statusu zawodowego wnioskodawcy czy też wysokości jego majątku, zostały ograniczone do minimum, co stworzyło realną szansę na wyjście z długów. Podstawowe warunki uzyskania upadłości konsumenckiej sprowadzały się w zasadzie do złożenia wniosku oraz uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 700 funtów. Możliwość ogłoszenia upadłości na Wyspach przysługiwała każdemu obywatelowi państwa należącego do Unii Europejskiej. Jednak w 2017 roku Wielka Brytania zdecydowała o wystąpieniu z europejskiego sojuszu. Prawo unijne będzie obowiązywać na Wyspach przynajmniej jeszcze przez dwa lata od momentu podjęcia decyzji o Brexicie. To w zasadzie ostatni dzwonek, by skorzystać z oddłużeniowej oferty Anglików.

fot.nadesłane

Różnice między procedurą upadłościową w Polsce i Anglii

Zdaje się, że tym, co najbardziej może zachęcić Polaków do oddłużenia na Wyspach, jest dość niski, stały, a zatem dający poczucie pewności, koszt przeprowadzenia procedury upadłościowej, który w Anglii łączy się z opłatą sądową w wysokości 700 funtów, niezależną od wysokości majątku dłużnika. Tymczasem w polskich realiach, oprócz uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 200zł, konieczne jest uregulowanie wynagrodzenia dla syndyka (wartość opłaty zależy od sądu). Ponadto istnieją także inne koszty postępowania pokrywane z majątku dłużnika. Jeśli majątek jest niewystarczający, sąd odrzuci wniosek o ogłoszenie upadłości.

W Anglii nie ma znaczenia, czy wnioskodawca starający się o uzyskanie upadłości konsumenckiej, ma pracę czy też nie. Polskie prawo wyraźnie określa, kto może ubiegać się o upadłość, a kto nie. Ten przywilej nie przysługuje na przykład rolnikowi. W rzeczywistości często jest tak, że sądy pozytywnie rozpatrują wnioski tylko tych osób, które utraciły pracę i z pewnych powodów nie mogą jej podjąć na nowo. W Anglii i Walii czas trwania postępowania upadłościowego wynosi w granicach roku. Potem następuje oddłużenie – niezależnie od tego, czy wszystkie długi zostały spłacone.

Plan spłaty zadłużenia w Polsce jest obligatoryjny i ustalany na okres od 6 miesięcy do 5 lat. Na wyspach taki plan nie jest obowiązkowy i stosuje się go tylko w niektórych sytuacjach. Ponadto zgodnie z polskim prawem do masy upadłości wchodzi cały majątek dłużnika poza jego rzeczami osobistymi. Według prawa angielskiego do masy upadłości zalicza się nieruchomości (ale nie współwłasności), biżuterię, antyki, gotówkę, oszczędności w banku, papiery wartościowe (akcje, polisy ubezpieczeniowe), pojazdy o wartości wyższej niż 1000 funtów.

fot.nadesłane

Co to jest bankructwo transgraniczne?

Bankructwo osobiste transgraniczne to możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej na terenie państwa, w którym posiada się Centrum Interesów Życiowych przy jednoczesnym zadłużeniu w innym państwie. Postępowanie upadłościowe toczy się wówczas zgodnie z prawem państwa, w którym wszczęto postępowanie, ale jego skutki odnoszą się też do długów zaciągniętych w innych krajach. Przepisy na tym gruncie reguluje Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1346/2000. W kontekście rozpoczęcia postępowania upadłościowego transgranicznego bardzo ważne jest określenie Centrum Interesów Życiowych dłużnika (COMI – Centre of Main Interests). COMI to miejsce, w którym dłużnik prowadzi swoje normalne życie w sposób stały i poprzez to jest związany z osobami trzecimi (np. urzędami, instytucjami). Jeżeli zadłużony mieszka w jednym kraju, a w innym prowadzi działalność gospodarczą – COMI znajduje się tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. W przypadku, gdy dłużnik nie pracuje ani nie prowadzi działalności gospodarczej, COMI to miejsce, w którym dłużnik mieszka na stałe. Aby Anglia lub Walia mogła zostać uznana za COMI dłużnika, musi on prowadzić tam aktywność zawodową lub gospodarczą przez minimum 6 miesięcy.  Więcej o upadłości zagranicznej można przecztać na: https://spiralazadluzenia.pl/zagranica/