Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Artykuł sponsorowany

Chmielno. Kreatywna zabawa i naukowe spotkania dla najmłodszych

Opublikowany: 2017-07-12 10:41 Autor: nadesłane

Przedszkolaki z gminy Chmielno poznawały prawa fizyki, przeprowadzały eksperymenty naukowe, a wszystko w atmosferze wspaniałej, kreatywnej zabawy.

Festiwal nauki

Przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego w Garczu, Oddziału Przedszkolnego w Reskowie oraz Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie wzięły udział w „Festiwalu nauki”, zorganizowanym w ramach projektu pod nazwą: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

fot.UG Chmielno

Festiwal rozpoczął się bajkowo-naukowym pokazem, z wykorzystaniem ciekłego azotu oraz baniek mydlanych. Następnie każde dziecko miało możliwość uczestniczenia w pokazach następujących stacji badawcze, m.in. „Mikroświat i jego tajemnice”, „Odkrywamy kosmos”, „Kosmiczne glutki”, strefa baniek mydlanych, klaun i zwierzątka z balonów, kącik zabaw ruchowych, interaktywna ścianka do malowania rączkami, interaktywna ścianka do budowy labiryntów, dmuchana zjeżdżalnia.

Stacje zostały zaplanowane w taki sposób, aby dzieci mogły przeprowadzać fascynujące eksperymenty, wziąć udział we wspaniałych zabawach i animacjach, a także rozwinęły swoją kreatywność.

fot.UG Chmielno

fot.UG Chmielno

fot.UG Chmielno

fot.UG Chmielno

Spotkania z nauką

W czterech szkołach z terenu gminy Chmielno (Zespół Szkół w Chmielnie, Zespół Szkół w Miechucinie oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Reskowie, Szkoła Podstawowa w Borzestowie oraz Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie) odbyły się „Spotkania z nauką” dla uczniów/uczennic tych placówek. Spotkania zorganizowano w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Każde spotkanie, trwające 6 godzin dydaktycznych, rozpoczęło się widowiskowym pokazem specjalnym, który wprowadził uczestników/uczestniczki spotkania w tematykę zaplanowanego wydarzenia.

fot.UG Chmielno

Następnie uruchomione zostały stacje badawcze, na których przeprowadzano naukowe konferencje, interaktywne pokazy, zjawiska chemiczne i fizyczne, warsztaty ekologiczno-fizyczne, warsztaty nt. ciśnienia. Zajęcia zostały przygotowane i opracowane w taki sposób, aby podniosły kluczowe kompetencje dzieci/młodzieży, wzmocniły wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, przełamały stereotyp o trudności tych dziedzin, oraz zapoczątkowały lub rozbudziły do nich pasję.

Pokazy, zabawy eksperymenty zostały dostosowane do wieku i możliwości uczniów/uczennic. Idealnym uzupełnieniem każdego spotkania były konkursy i gry, związane z tematyką „Spotkań z nauką”.

fot.UG Chmielno

fot.UG Chmielno

fot.UG Chmielno

(UG Chmielno, oprac.A.B.)