Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Lasy Państwowe

Wilki są już na Kaszubach. Czy pojawią się w Nadleśnictwie Kartuzy?

Opublikowany: 2015-02-27 20:32 Autor: redakcja

Na skutek wzrostu świadomości ekologicznej, postrzeganie wilka ulega zdecydowanej zmianie. Zamiast bać się go, coraz bardziej rozumiemy jego pozytywną rolę w ekosystemie. Wilki pojawiły się już w kaszubskich lasach. Wkrótce z pewnością zadomowią się w Nadleśnictwie Kartuzy.

Wilki pojawiły się już w pomorskich lasach, m.in. nadleśnictwach Lipusz, Lębork, Choczewo, Lubichowo. Za Wisłą, w Nadleśnictwie Kwidzyn i Elbląg, bytują od kilku lat.

- Z pewnością zadomowią się i w naszym nadleśnictwie – mówi Elżbieta Gostkowska, nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy.

Wilk symbolem zła?

Człowiek i wilk rzadko kiedy żyli w przyjaźni. Od wieków ludzie bali się wilków, w wielu kulturach wilk uosabiał siły demoniczne, zagrożenie, zło, siły mroczne i dzikie. Głównie chrześcijaństwo utożsamiło wilka z diabłem, przeciwstawiając jego zwierzęce cechy ideałowi Jezusa, przedstawianego pod postacią baranka. Zaważyło to na negatywnym postrzeganiu wilka w europejskim kręgu kulturowym.

Canis-lupus

Choćby w bajkach i baśniach wilk niemal zawsze jest bohaterem negatywnym. Na przykład w tej bajce Ignacego Krasickiego wilk występuje jako symbol bezwzględności i zachłanności:

JAGNIĘ I WILCY
Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie.
Dwóch wilków jedno w lesie nadybali jagnię;
Już go mieli rozerwać, rzekło: „Jakim prawem?”
„Smacznyś, słaby i w lesie!” – Zjedli niezabawem.

Jednak nie we wszystkich wierzeniach wilk postrzegany był negatywnie. Pozytywnie widziano wilczą niezależność i siłę. Istnieją mity o opiece wilków nad ludźmi, jak ten o założycielach Rzymu, Romulusie i Remusie. Indianie- myśliwi w Ameryce Północnej uważali wilka za wzór do naśladowania. W kulturze japońskiej wilk występuje m.in. jako strażnik gór, pomagający ludziom.

Obecnie wilk symbolizuje zarówno zło, jak i siłę i niezależność. Strach, jaki budzi, bywa wykorzystywany do zdobycia psychologicznej przewagi nad przeciwnikiem, przy pomocy samej „wilczej” nazwy. Nazw takich używają ugrupowania wojskowe, partyzanckie czy terrorystyczne, ale i kluby sportowe. Wilk, dzięki twórczości literackiej jego piewców, zdołał wytworzyć i inny mit kulturowy – mit o bezkresnych przestrzeniach, pełnej swobodzie, surowym pięknie i pełnej wolności.

Prawie całkowicie wytępiony

Zasięg występowania wilka był niegdyś bardzo rozległy i obejmował praktycznie całą Półkulę Północną. Współcześnie jest on znacznie mniejszy. W Europie wilk nieodłącznie związany jest z obszarami leśnymi, gdyż tylko w tym środowisku mógł przetrwać, będąc bezlitośnie tępiony wraz ze wzrastającą gęstością zaludnienia oraz ekspansją rolnictwa i hodowli. Wilki dziś są często spotykane tylko w środkowej i wschodniej części kontynentu, nielicznie zamieszkują tereny górskie we Włoszech, Francji, w bardzo małej liczbie są też w Skandynawii.

Black Canis lupus

Na terenie obecnie objętym granicami Polski, wilk został praktycznie wytępiony na przełomie XIX i XX wieku. W 1927 r., po odzyskaniu niepodległego bytu państwowego, wilk został uznany za dzikie zwierzę łowne. Uznane za szkodniki, znienawidzone i okrzyknięte krwiożerczymi stworzeniami, wilki były przedmiotem organizowanych przez administrację państwową akcji, mających na celu ich wytępienie. Można było zabijać wilka wszelkimi sposobami przez cały rok, w wyniku czego został praktycznie wytępiony na zachód od linii Bugu i Narwi. Podczas II wojny światowej liczebność wilków znów wzrosła. W 1955 r. rozpoczęto akcję planowego ich zwalczania (podczas jej największego nasilenia zabijano corocznie kilkaset wilków).

Na początku lat 70-tych liczebność tych zwierząt w Polsce spadła do około 100 osobników. Wówczas coraz częściej zaczęły się pojawiać głosy o konieczności ich ochrony. Wilki przestały być uznawane za szkodniki i nadano im status gatunku łownego. Na wilki można było polować tylko z bronią palną i wyznaczono także okres ochronny. Zabiegi te doprowadziły do wzrostu liczebności wilków i ich ekspansji terytorialnej w Polsce.

Około 30 sztuk w pomorskich lasach

W połowie lat 90. wilki objęto w Polsce ochroną gatunkową. Wilk jest wymieniony w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE. Oznacza, to że jest gatunkiem wyznacznikowym dla typowania obszarów Natura 2000 – ma on tu status gatunku priorytetowego. Chroniony jest również przez Konwencję Berneńską.W „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” wilk ma status NT (near threatened) – gatunek niższego ryzyka, ale bliski zagrożenia.

2loups@ParcOméga

Obecnie wilki w Polsce zamieszkują najliczniej południowo-wschodnią i północno-wschodnią część kraju. Według danych Zakładu Badania Ssaków PAN, liczebność wilków w Polsce w sezonie 2006/2007 oszacowano na 384–598 osobników, a w sezonie 2008/2009 na 543–568.

W 2014 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oszacowano 28 sztuk stale bytujących osobników wilka. W Nadleśnictwie Kwidzyn zaobserwowano 7 sztuk, Elbląg – 6, Lubichowo – 6, Lębork – 5, Choczewo – 3, Lipusz – 1.

Wilki zaobserwowano również w Słowińskim Parku Narodowym pod koniec stycznia tego roku. Fotopułapka ustawiona do obserwacji jeleni zarejestrowała pojedynczego osobnika. Na terenie Parku wilki są rzadkością, w większości są to osobniki w trakcie wędrówki.

Nie taki wilk straszny, jak go malują

Z wyglądu wilk przypomina dużego psa, ma jednak dłuższy tułów, wyższą, a stosunkowo wąską klatkę piersiową. Głowa wilka jest duża, z szerokim czołem, skośnie ustawionymi oczami i raczej krótkimi uszami. Ogon puszysty, o długości około 1/3 tułowia. Wilk ma stosunkowo długie nogi, wymiary tylnej łapy są o 1–2 cm mniejsze. Ubarwienie wilków jest zróżnicowane, w zasięgu geograficznym tego gatunku spotyka się osobniki białe, kremowe, śniade, rudawe, szare i czarne.

Canis lupus Parc Alpha 003

Wilki to zwierzęta płochliwe, unikające kontaktu z człowiekiem, dlatego prawdopodobieństwo spotkania ich w lesie jest bardzo małe. W Europie Zachodniej wilki żyją na ogół w parach lub niewielkich watahach utworzonych z dominującej pary i młodych z poprzedniego roku. Watahy obserwowane w Polsce liczą od 2 do 10, najczęściej 4-5 osobników. Watahą dowodzi najsilniejsza para (tzw. para alfa – basior i wadera), która jako jedyna ma prawo się rozmnażać. Resztę watahy tworzą zwykle osobniki z nimi spokrewnione. Każdy wilk w stadzie ma ściśle określone miejsce, wyznaczające m.in. kolejność jedzenia zdobyczy. Zależności te podkreślane są przez rozbudowany system gestów dominacji (m.in. podniesiony ogon i uszy) i poddaństwa (np. skulony ogon, kładzenie się na grzbiecie). Poza hierarchią znajdują się młode, którymi opiekuje się cała wataha.

Wolf, Canis lupus 06

Wilki używają do porozumiewania się między sobą różnych sygnałów dźwiękowych: wycia, szczekania, warczenia, skomlenia i pisków. Szczekanie używane jest do ostrzeżenia obcych osobników, że zbliżyły się za bardzo do nory lub zdobyczy. Warczenie, tak jak u psów, jest oznaką agresji. Wilki skomlą, okazując uległość lub prosząc o coś (np. o dostęp do jedzenia).

Wycie służy do komunikacji między osobnikami i zacieśnianiu więzów grupy. Wilki wyją, by oznajmić innym swoje położenie, kończą w ten sposób udane polowanie lub odstraszają intruza. W czasie wycia panuje tak przyjazna atmosfera, że nikomu nic złego stać się nie może.

Inteligentne i ciekawskie

Wilki polują głównie na dzikie zwierzęta kopytne – jelenie, sarny i dziki. Zdarza się, że ich ofiarą padają bobry a także gryzonie. Wilk reguluje liczebność dużej dzikiej zwierzyny i przyczynia się do zachowania równowagi między gatunkami. Obecnie wiadomo, ze w lasach Europy, w których wilk już prawie nie występuje, jest zbyt wiele jeleni niszczących młode pędy.

Wbrew obiegowej opinii zwierzęta gospodarskie to rzadki element jadłospisu wilków. Dopóki jest wystarczająco zwierzyny łownej, wilki zdają się unikać atakowania trzód, kompletnie je ignorując. Jednak niektóre wilki i wilcze watahy mogą się wyspecjalizować w atakowaniu słabo zabezpieczonych hodowli, jeśli się tego wyuczą. Specjalne ogrodzenia, pastuchy elektryczne, wywieszenie fladr, psy strażnicze i relokacja wilków są jedynymi metodami, aby skutecznie przeciwdziałać polowaniom przez wilki na zwierzęta hodowlane.

Timber wolves fighting

Wilki są z natury ostrożne i uciekają od ludzi, tylko czasami zbliżając się do człowieka z ciekawości. Co jednak należy zrobić, jeśli już komuś przydarzy się spotkanie z wilkiem, a zwierzę nie ucieknie od razu, lecz będzie się nam przyglądać? Takie zachowanie nie jest przejawem szczególnej zuchwałości czy agresji drapieżników. Wilki są inteligentne i ciekawskie. Widzą inaczej niż ludzie (monochromatycznie, mniej ostro), i potrzebują więcej czasu na ocenę, z jakim obiektem mają do czynienia. O wiele bardziej doskonały jest ich zmysł powonienia, dlatego zwykle czekają aż do ich nozdrzy dotrze nasz zapach, a potem odchodzą. W takich sytuacjach należy zachować spokój i poczekać, aż wilk się oddali.

Człowiek wilkowi wilkiem?

Ostatnio, na skutek wzrostu świadomości ekologicznej, postrzeganie wilka ulega stopniowej poprawie. Miejsce strachu zaczyna zajmować zrozumienie jego roli w ekosystemie. Bez wilków nasze dążenia do pięknych, zdrowych lasów będą tylko mrzonką. Wilk jest sprawnym selekcjonerem zwierzyny, pełniącym rolę naturalnego i najlepszego sanitariusza lasu. Ekolodzy biją na alarm twierdząc, że obecnie to człowiek zagraża wilkom, a nie wilki człowiekowi.

Ludzie, poprzez różne działania powodują izolację siedlisk bytowania wilków i utratę ich ostoi. Negatywny wpływ na przetrwanie wilków ma także kłusownictwo i odstrzały wilków w krajach sąsiednich. Pamiętajmy, że bardzo istotny dla kondycji populacji wilka jest stosunek ludzi do tego drapieżnika. Dlatego przeróżne organizacje i stowarzyszenia starają się zmienić negatywne postrzeganie wilków.

(oprac. na podst. materiałów dostarczonych przez Nadleśnictwo Kartuzy)

Czytaj również

Komentarze do artykułu Komentarze [29]

 • 0 2 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # kkkk

  I znowu ktoś ingerował w sprawy przyrody.Same te zwierzęta tu nie przyszły=wiadomo -kogo to sprawka-NAJGŁUPSZEGO SSAKA -CZLOWIEKA.

 • 2 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # bardzo ciekawy

  Artykuł. O pozytecznej roli wilków słyszałem już kilka lat temu w tv, tylko ludzie ciężko informacje przyswajają i źle odbierają to potrzebne zwierzę, oby kilka par dotarło także do naszego leśnictwa

 • 0 2 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Pumpernikiel

  I weź tu teraz puść dziecko do szkoły . Narazie jeszcze może być Okej ale za 5 - 10 lat może być ciężko.

 • 1 3 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # nie nie

  nie wybijać są pożyteczne, ludzie bywają gorsi a są na wolności i zagrażają innym ludziom, w Polsce wilki nie zrobiły nikomu krzywdy, jeśli rolnicy chcą ograniczenia szkód które wyrządzają im dziki to wilki mogą się przysłużyć

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @ Pumpernikel

  A co ty dziecko do szkoły przez środek lasu puszczasz????
  @ jestem za...
  A ja uważam, że zamiast strzelać do wilków w lesie trzeba nauczyć się przestać być "wilkiem" w życiu:))) Jak to pisał Stachura "człowiek człowiekowi wilkiem" ... i to jest problem a nie te piękne zwierzęta.

 • 2 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # imo

  jakmym znalazl malego wilczka to bym od razu zabral do romu i oswajal to sa piekne psy bardzo inteligetne i urocze

 • 2 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # lesne24

  A mi tak osobiście bardziej brakuje dzikich kotowatych ;) Nie żeby od razu się tygrysy po Lasach Mirachowskich miały pałętać, ale rysie i żbiki to jednak rodzime i piękne dzikie koty

 • 1 1 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # rowerzysta

  I jak w tej sytuacji wybrać się na przejażdżkę rowerową do lasu. Głodny wilk rowerzyście nie odpuści.

 • 1 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # ania

  Ja jako studentka uważam ,że wilki są potrzebne w Łapalicach . Zauważyłam,że wielu ludzi śmieci nad jeziorem a wilk skutecznie powinen odstraszyć wysypujących śmieci i lodówki i kanapy .

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # jo antek

  Żaden wilk nie odstraszy od wyrzucania śmieci takich idiotów co to robią, a jeszcze się wilki naucza z śmietników wyjadać i będzie jak w Zakopanym z niedźwiedziami.

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # ania

  Jesteś słabo zoriętowany,mieliśmy wykłady o dzikiej zwierzynie i wilki są groźne. Nie proponuję aby sprowadzać niedźwiedzie z Zakopanego tam jest ich naturalne środowisko a nie Łapalice.

 • 0 2 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # tutu

  No i po niektórych wpisach widać jak to w tych głowach jest niepoukładane.

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # wele

  Ojej-mieliście wykłady o dzikich zwierzątkach-OJEJ -i co tam mówili-wilki są niebezpieczne ,tak -OJEJ.Do której klasy chodzisz dziecino?

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # ania

  Oczywiście,że są niebezpieczne,znany jest przykład kiedy na Alasce jeden farmer zamiast yorków próbował do zaprzęgu wilka przypiąć.

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # No proszę !!

  Wszędzie już wilki są ! Lipusz, Lębork, Choczewo, Lubichowo. Za Wisłą, w Nadleśnictwie Kwidzyn i Elbląg
  wszędzie są a w Grajdole nie ma !!

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # okia

  Ostatnio spotkałam trzy w leznie przy światłach

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @ania

  "Ja jako studentka, uważam że wilki są potrzebne w Łapalicach":)))) A ja jako magister również uważam, że wilki są potrzebne w Łapalicach, chociażby po to , żeby studentki mogły dzielić się swoimi rozmyślaniami, na temat związku występowania wilków z ograniczaniem procederu śmiecenia w lasach.:))))

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # przyrodnik

  bezpańskie psy są bardziej niebezpieczne od wilków, wałęsają się wszędzie jakoś nie robi się z tego problemu, wilk wyczuwa człowieka z dużej odległości i go unika, amerykańskie kiczowate filmy zrobiły z tych pięknych i pożytecznych dla przyrody zwierząt potwory, dopóki człowiek nie wtrącał się do natury to wszystko było na swoim miejscu, wilki regulują liczbę populacji zwierząt[np. eliminują chore i słabe osobniki] w przyrodzie są w tym najdoskonalsze i nie przeszkadzajmy im w tym jeśli nie chcemy potem się skarżyć na nadmiar lisów, dzików, jeleni i saren te 2 ostatnie gatunki powodują czasami duże szkody w szkółkach leśnych ogryzając gałązki i niszcząc przez to przyszłe obszary leśne.

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # ???????

  dwie szwagierki wyżywają się teraz na wilkach.
  A lasy państwowe są ograbiane.

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # kaszubek

  Właściwie nieznane są przypadki ataku wilka na człowieka. W USA już przed laty ustanowiono wysoką nagrodę za udowodnienie, że wilk atakuje ludzi i ciągle nagroda jest nietknięta. To wilk boi się człowieka, tak bardzo, że wilczyca nawet nie jest w stanie bronić swoich szczeniąt, jeżeli człowiek je z nory wyjmuje. W Polsce przed laty takie drukowane informacje dawano turystom wędrującym w Bieszczadach, gdzie są także zwierzęta niebezpieczne dla ludzi.

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # patty

  Wilki może niektórzy się ich boją ale nie są takie złe
  Niektórym pomagają np:zagryzają dziki które czasem
  wyprawiają szkody. Dobrze że u nas występują wilki.
  Tylko że one się ciągle rozmnażają za 5 lat będzie ich z 50.
  Wilki są piękne<3 :-*

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # wilki

  rozmnażają się proporcjonalnie do ilości pożywienia, poza tym są to zwierzęta terytorialne tz. każda wataha ma swój określony obszar którym się " opiekuje" jeśli osobników jest za dużo to jakaś parka będzie zmuszona poszukać sobie nowego terenu

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # TROPICIEL

  Wilk to cudowne zwierze i bardzo potrzebne w ekosystemie. Absolutnie nie zagraza ludziom, to ludzie zagrazaja wilkom i pozostalej zwierzynie, glownie klusownicy i niektorzy mysliwi. Takich po prostu leje w pysk !

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Bóbr

  Jakiś myśliwy się żalił, że wilki wejdą im w ich tereny łowieckie... że to szkodnik, itd. A przecież teraz myśliwi nie poluja dla zdobycia pozywienia jak kiedyś, tylko dla własnej zachcianki. Oczywiscie są też tzw selekcjonerzy którzy odławiają zwierzynę, jednak to natura sama zawsze najlepiej regulowała ekosystem, powrót wilka do ekosystemu jest znacznie lepszym rozwiązaniem, niz biegajacy po lesie mysliwy.

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # aneta12

  Dziś widziałam jednego będąc na spacerze z psem niedaleko Brodnicy Górnej. Ten wilk raczej przestraszył się mnie mimo, że cała sie trzęsłam, bo mój pies strasznie się wyrywał. Bałam sięstrasznie bo był na prawdę spory. Po przeczytaniu tego, że to wilki boją się ludzi raczej mogę spać spokojniej jeśli to w 100% prawda.

 • 0 0 3 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # atom248

  lesnictwo kolańskahuta tez ma już zaobserwowane wilka

 • 0 0 2 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Kacper Wasilewski

  Jak dla mnie wilki są bardzo pożyteczne. Niestety w okolicach Gdańska znalazłem tylko tropy na śniegu. Jeśli WWF będzie współpracować z rządami Polski, Niemiec, Francji, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Włoch, Austrii, Czech, Słowacji, Szwajcarii i państwach Skandynawskich, bo w tych państwach wilków jest jeszcze sporo lub warunki są dla nich odpowiednie można by stworzyć dużą i silną populację. Dzisiaj populacja w Europie nie licząc Rosji, Białorusi i Ukrainy wynosi 12000. To samo tyczy się również niedźwiedzi i rysi

 • 0 0 2 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Natalia Herezo

  Ja widzialam stadko okolo 4-5 sztuk wczoraj, 14 lutego przy pojnikach w Wielkopolskim Parku Narodowym

 • 0 0 2 lata temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Kaszub

  Teraz jak są 3 - 4 sztuki nic się nie będzie działo. Jak będzie ich 10-12 sztuk zaczną atakować ludzi i bydło. Wilk jest zwierzęciem stadnym, poluje w stadzie i im większe stado tym czuje się pewniej i odważniej.

Dodaj swój komentarz

Zaloguj się, abyś mógł korzystać z tego samego pseudonimu i aby Twój komentarz był wyróżniony.

Captcha

HTML jest niedozwolony. Tekst zaczynający się od http:// będzie automatycznie linkowany.