Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Artykuł sponsorowany

Burmistrz Kartuz: Zachęcam do udziału w zebraniach i mądrego wykorzystania funduszu sołeckiego

Opublikowany: 2016-08-18 12:03 Autor: nadesłane

Drodzy Sołtysi, Radni Rad Sołeckich
oraz Mieszkańcy poszczególnych sołectw
Gminy Kartuzy

Bardzo się cieszę, że Rada Miejska w Kartuzach zdecydowała o wyodrębnieniu na najbliższe lata funduszu sołeckiego. Taka decyzja jest wyrazem szacunku i zaufania do mieszkańców naszej gminy.

Fundusz sołecki daje mieszkańcom możliwość bezpośredniego decydowania o wydatkowaniu części środków z budżetu gminy. W roku 2017 jest to kwota ponad 570 tys. złotych.

Mam nadzieję że fundusz sołecki przyczyni się do budowania i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego oraz że pieniądze w ramach funduszu sołeckiego zostaną mądrze wykorzystane i przyczynią się do poprawy życia mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu. Pragnę jednocześnie zachęcić do udziału w zebraniach, które rozpoczęły się w Państwa sołectwach.

Mieczysław Grzegorz Gołuński. fot.W.Drewka

Z wyrazami szacunku
Burmistrz
Mieczysław Grzegorz Gołuński