Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

 Reklama Bat

Burmistrz Kartuz ws. terenów pokolejowych: wizje radnych są odmienne od rekomendacji ekspertów

Opublikowany: 2017-02-17 18:15 Autor: nadesłane

W związku z opublikowanym oświadczeniem Porozumienia Samorządowego, pragnę odnieść się do przedstawionych w oświadczeniu propozycji, jednocześnie prosząc mieszkańców o wyrażenie własnych opinii na temat funkcjonowania przyszłego węzła przesiadkowego w Kartuzach.

Na wstępie chciałbym zwrócić uwagę, że Pan Przewodniczący Porozumienia Samorządowego wskazuje na „tereny pokolejowe”, tymczasem z treści oświadczenia wynika, że w oświadczeniu jest mowa o terenach należących obecnie do Polskich Kolei Państwowych, nie zaś o terenach należących do gminy. Z terenami tymi wiążą się plany kolei dotyczące elektryfikacji połączenia kolejowego Kartuz z Gdańskiem i dalszej rozbudowy linii kolejowej w kierunku Sierakowic i Kościerzyny.

Gmina Kartuzy w ubiegłym roku przystąpiła do budowy węzła integracyjnego. Na inwestycję tą Gmina pozyskała dotację unijną (9,8 mln zł). Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego. W obecnie tworzonych węzłach przesiadkowych niezwykłą wagę przywiązuje się do stworzenia maksymalnie dogodnych warunków dla pasażerów w celu ułatwienia przesiadania się z jednej formy transportu na inny.

Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński. fot.W.Drewka

Stąd też dąży się do skrócenia czasu oczekiwania na kolejny środek transportu, co wiąże się z koniecznością dopasowania rozkładów jazdy przez przewoźników, ale przede wszystkich z koniecznością likwidacji wszelkich barier utrudniających poruszanie i przesiadanie się z jednego środka transportu na kolejny. Tymczasem rozwiązanie zaproponowane w oświadczeniu Pana Radnego Jerzego Pobłockiego jest całkowicie odmiennym od rekomendowanych przez ekspertów.

W oświadczeniu wskazuje się konieczność przeniesienia przystanków autobusowych na drugą stronę torów na ul. Węglową, co może być rozwiązaniem dalece niedogodnym dla korzystających z transportu autobusowego. Należy zauważyć, że autobusami podróżują nie tylko młodzi ludzie, ale również osoby starsze, dla których pokonywanie znacznej odległości np. do przychodni zdrowia, szpitala, czy wszystkich instytucji, urzędów powiatowych, państwowych czy gminnych może się okazać barierą nie do pokonania, zaś dodatkowym utrudnieniem będą bariery architektoniczne związane z przejściem przez tory (np. „automatyczne bramki”, kładki, czy przejścia podziemne).

Biorąc pod uwagę zapisy ustawy o transporcie publicznym gmina jest zobowiązana do udostępnienia przewoźnikom infrastruktury służącej obsłudze transportu zbiorowego. Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest stworzenie wspólnej poczekalni, kas, zaplecza sanitarnego do obsługi ruchu pasażerskiego, czyli węzła przesiadkowego przy peronach kolejowych z bezpośrednio przylegającymi przystankami autobusowymi. Dzięki temu możliwe będzie oczekiwanie na odjazd pociągu czy też autobusu w wygodnych warunkach przez wszystkich pasażerów.

Mając na uwadze obecny trend, warto byłoby również rozważyć odwrotną sytuację niż proponują radni w oświadczeniu, czyli stworzyć parkingi dla samochodów osobowych przy ul. Węglowej, służące wyprowadzenie transportu indywidualnego poza centrum miasta. W oświadczeniu Radny Jerzy Pobłocki wykazuje troskę o środowisko i stan powietrza, właśnie te argumenty są podejmowane w innych miastach, przy przenoszeniu parkingów poza centrum i tworzeniu przywilejów dla transportu zbiorowego.

Mniejsze obciążenie dla powietrza stanowi 80 autobusów przewożących setki, a nawet tysiące osób, niż kilkaset samochodów przewożących po jednej, czy dwie osoby, dodatkowo blokujący miejsca parkingowe przez kilkanaście godzin dziennie w centrum miasta. Są to jednak na ten moment luźne propozycje, w moim odczuciu zbyt daleko idące, należy bowiem pamiętać, że chodzi o tereny należące do Kolei, nie zaś będące w zasobach gminy. Ponadto nie chciałbym doprowadzić do dyskryminacji użytkowników samochodów osobowych.

W odniesieniu do rampy wyładowczej, to przypominam, że poinformowałem już dawno radnych Rady Miejskiej w Kartuzach o tym, że Gmina uzyskała wstępną akceptację Kolei dotyczącą przeniesienia rampy wyładowczej na tereny kolejowe przy ul. Węglowej. Nie jest to zatem nowy pomysł przedstawiony w przedmiotowym oświadczeniu.

Mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców, nie tylko Kartuz, ale i całej gminy Kartuzy, jak i powiatu kartuskiego, chciałbym poddać temat pod dyskusję, gdyż mieszkańcy w szczególności są pasażerami i mogą prawidłowo ocenić zaistniałą sytuację. Liczę na Państwa sugestie i opinie, które mogą być podstawą do wybrania najlepszej formy rozwiązania tematu węzła przesiadkowego w Kartuzach.

Z poważaniem
Mieczysław Grzegorz Gołuński
Burmistrz Kartuz

Czytaj również

Komentarze do artykułu Komentarze [85]

 • 23 28 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @brawo

  Brawo MGG, należy dążyć do ułatwień dla mieszkańców, a nie utrudnień

 • 25 16 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Racja

  Niech radni wysiądą z swoich aut i biegają na piechotę z Węglowej

 • 25 24 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # ccc

  Tym razem zgadzam się z burmistrzem.

 • 5 3 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # hmm

  Ja mam tylko jedną sugestię, żeby nie stosować tylu przecinków :)

 • 11 0 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Obywatel

  Jak odświeżysz swoją buźkę, mój MGG za to stanowisko "w sprawie" będę gotów Ciebie ucałować.

 • 7 5 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # hmm

  Ostatni akapit mógłby brzmieć:
  "Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy i powiatu kartuskiego , którzy korzystają z komunikacji publicznej zachęcam do wyrażania opinii w kwestii przyjęcia optymalnego rozwiązania problemu węzła przesiadkowego w Kartuzach".
  Można? Mooożna!
  Krócej , krócej i będzie duuuuużo lepiej. Pozdrowionka - Alleluja i do przodu.

 • 4 3 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # ???

  jaką rolę w tym zamieszaniu spełnia Pan Pobłocki ?

 • 9 9 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # mieszkaniec

  Brawo Panie Burmistrzu Tak trzymaj rynek zamknij dla ruchu dostawa do sklepu 5-6.

 • 17 15 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Mieszkaniec

  Brawo Panie Burmistrzu,a radnym to już odbija bo widzą ze za dobrze się już dzieje i w Kartuzach się dużo robi .

 • 19 8 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # kierowca

  Co z prawdziwą obwodnicą Kartuz ?
  Grzybno - Łapalice !

 • 21 22 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @kierowca

  Ekipa MGG jest za cienka żeby się tym zająć. Nicnierobienie trwa. Kadencja zmarnowana. Na szczęście - ZA ROK WYBORY.

 • 13 7 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @???

  Proste nadstawia ty..k za pana PRZEWODNICZĄCEGO który daje takie du..e pomysły niby to dla dobra społeczeństwa . Przecież nie będzie kożystał z komunikacji !!!

 • 19 9 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Daniel

  Jak to jest możliwe, że wszyscy Radni się mylą, a jedynie Burmistrz ma rację. Przypominam sobie 2 lata zgody i porozumienia. Dlatego dziś opinia mieszkańców jest bardzo ważna, dotychczas była bez znaczenia. Radni reprezentują mieszkańców, ale jak pytają, to chyba w dobrej wierze. Otwarte rozmowy,a potem plany i projekty i nie było by problemu...

 • 10 11 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @@kierowca

  Łżesz, robi się i to bardzo dużo. Szkoda, że takich jak ty to bardzo boli

 • 10 15 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @Daniel

  A skąd ta pewność, że reprezentują mieszkańców? A może raczej własne interesy?

 • 9 1 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @@???

  Bo to majstersztyk tresury!

 • 24 3 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Rzecznik

  Tak pięknie sformułowane stanowisko napisał Burmistrz, po co rzecznik na którego ogłasza konkurs? W urzędzie miejskim tyle nowych pracowników, bez konkursu zatrudniono, dziwna logika.

 • 11 13 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # pluski36

  Moja wizja lokalizacji DA pokrywa się z wizją Porozumienia Samorządowego. Ale możemy się mylić. Jeśli Burmistrz powołuje się na "rekomendację ekspertów", to wypadałoby poznać skład osobowy tej grupy oraz ich koncepcję. Argumenty Burmistrza o trudnościach dotarcia za tory (odległość), znajdujące poparcie u b. wielu internautów, świadczą o prowincjonalnym widzeniu świata. Na dworcach Gdańska Gł, Gdyni Gł. czy Tczewa odległości z peronu na peron oraz na przystanki komunikacji miejskiej są bliskie połowie centrum Kartuz. W Kartuzach nie ma wielkich odległości dokądkolwiek. Argumentów przemawiających za usytuowaniem DA za torami jest wiele. Jednym z nich jest architektoniczne uporządkowanie tamtego obszaru. O innych "plusach" nie wspominam. Chcę tylko dodać, że projekt kościerskiego węzła integracyjnego (32 mln )przewiduje m.in. tunel- na perony i za tory. Tu nie chodzi o prześciganie się, ale o sposób widzenia i przewidywania.Może szukać porady eksperckiej w Kościerzynie?
  PS. Czyją własnością jest teren za torami, vis a vis kartuskiego dworca(blaszane budy), czy nie LP? To właśnie idealne miejsce na DA.Trzeba się dogadywać, mając oczy otwarte.

 • 19 7 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Daniel

  A skąd pewność że Burmistrz reprezentuję mieszkańców....? Właśnie szkalowanie ludzi, którym zaufali inni jest oznaką braku szacunku dla wszystkich

 • 16 13 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @ Burmistrz

  Propozycja radnych jest odpowiedzią na wcześniejsze poczynania burmistrza. Jego dworzec autobusowy to likwidacja niedawno wybudowanych miejsc parkingowych, to likwidacja obecnego układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Dworcowej. W urzędach są prowadzone prace nad zmianą planu zagospodarowania terenów na obecnym prywatnym dworcu po PKS. To burmistrz w swojej uchwale proponuje oprócz przystanków autobusowych, miejsca parkingowe dla 6szt autobusów. Parkingi dla autobusów to nie jest zadanie gminy i społeczeństwo Kartuz nie musi za to płacić. Pan burmistrz przedstawił społeczeństwu "projekt" dworca autobusowego wykonany na kolanie poprzez wklejenie obrazka z przystankami na mapie zasadniczej. Tego projektu nie robił żaden projektant. Ten Jego projekt przewiduje zawracanie autobusów na ul. przelotowej jaką jest ul. Kolejowa. Np. autobus jadący z kierunku Gdyni musi skręcić w lewo w miejscu obecnej rampy( w tym miejscu jest zaplanowanych przez burmistrza 5 przystanków autobusowych). Wyjeżdżając z tego miejsca w kierunku ronda na ul. Gdańskiej nie ma możliwości skrętu w lewo bo autobusy na niefortunnie zaprojektowanym placu stoją pod kątem ostrym i autobusy muszą wyjeżdżać w kierunku ul. 3 Maja. Radni przedkładali inne rozwiązania mające na celu płynny ruch na ul. Kolejowej tyle ze burmistrz odrzuca wszystkie propozycje. Przystanki autobusowe można zlokalizować np. wzdłuż ul. Kolejowej w jednym kierunku i np.2- 3szt w drugim kierunku też. Takie rozwiązania są powszechnie stosowane szczególnie w dużych miastach gdzie ruch autobusów jest szczególnie duży. Pan burmistrz zaproponował tak przystanki na swoich rys. że pasażer musi przechodzić przez plac manewrowy i to z każdej strony. Artykuł burmistrza jest potokiem pięknych słów tylko właśnie On zapomniał o mieszkańcach. Chociażby dlatego że proponuje w swoim rozwiązaniu parkingi dla autobusów. Parkingi dla rozgrzewających silników w starych niekiedy 25 letnich autobusach należy lokalizować poza centrum i nie jest to zadanie gminy.

 • 10 3 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @ Rzecznik

  Rzecznik to oddany sprawie sekretarz.

 • 15 10 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Wszechbumistrz

  Burmistrz wie wszystko najlepiej - normalnie Alfa i Omega. Alfa , czyli początek kadencji był dwa lata temu , na szczęście Omega już wkrótce. PRECZ !!!

 • 8 5 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @@Burmistrz

  Panie Jurku, ależ się Pan rozpisał :)

 • 9 4 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Do @ Burmistrz

  Oczywiście nie mylić przystanków autobusowych których miało być 5 szt z placami pod parkingi autobusów których miało być 6 szt.oczywiście w projekcie Burmistrza.

 • 9 3 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @@@???

  Po tylu latach bycia trenerem ma się wprawę. Dla tego uważam że powinien zająć się dalej drużynami . A nie próbować uszczęśliwiać się w roli przewodni...

 • 9 8 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Ela

  "Nie chciałbym doprowadzić do dyskryminacji użytkowników samochodów osobowych" Co znaczy słowo dyskryminacja? Polecam nadrobić zaległości w edukacji....

 • 3 4 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @ mieszkaniec

  Dzięki zamknięciu ul. Rynek to sklep obuwniczy musiał splajtować. A może zamknąć od ruchu ul. Dworcową przy przystanku Gryf( były PKS) do tam niedługo nie będzie dworca autobusowego. W tym cały ambaras że takich numerów nie robi się kolegom.

 • 18 10 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Radni mają rację.

  Dlaczego za gminne , czytaj nasze pieniądze mamy budować dworzec dla Gryfu ? I jeszcze likwidować miejsca parkingowe budowane przez poprzednią burmistrz. Brawo radni.

 • 8 8 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @Ela

  Czepiasz się, czyżby szkulna?

 • 10 7 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @Radni mają rację

  Ależ nie dla Gryfu, a dla mieszkańców. Czy Gryf sam siebie wozi? A likwidację miejsc parkingowych twojej burmistrz, to radni wymyślili. Teraz jest Gryf, jutro moze być inna firma. Chodzi o transport zbiorowy, a nie o dogodzenie jednej firmie.

 • 8 9 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Zapytać Panią Lehman

  Ona zna z pewnością tą sprawę od podszewki. Wyjaśniłaby dlaczego burmistrz usilnie stara się wybudować dworzec na terenie parkingu przy ulicy kolejowej. Tylko jeden człowiek forsuje takie rozwiązanie a większość radnych ma inne zdanie. Pomyślcie dlaczego tak jest !

 • 4 6 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @@radni mają rację

  Burmistrz komentuje.

 • 6 0 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @zapytac

  Nie na parkingu, tkwisz w błędzie

 • 3 3 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @@@radni

  I tu się mylisz :)

 • 0 1 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # cayak

  proponuję przenieść odcinek dworcowej od rynku do hallera na węglową

 • 14 4 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Eksperci

  Czy takie trudne było zaproszenie ekspertów o których wspomina Burmistrz na spotkanie z Radą, na pewno jako fachowcy potrafili by wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Czy Ci eksperci istnieją w realu, czy to słupy? A może to pracownicy urzędu, którzy wykonują polecenia szerokiej kadry zarządzającej. Ekspert przecież potrafi wytłumaczyć, chyba, że jest niewidzialny...

 • 6 9 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @Eksperci

  Tylko po co, dla was to każdy ekspert to słup. Sami jesteście jedynymi ekspertami w każdej dziedzinie

 • 6 2 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # metody PO pełną gębą..

  ręce opadają... tu naprawdę nie trzeba geniusza z 5 tytułami tylko zwykłego myślącego włodarza.

  Znowu są marnowane NASZE pieniądze !

 • 13 3 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # rekomendacja ekspertów

  gdzie można się zapoznać z wynikiem pracy "ekspertów" ? rozumiem że finansowanie było z kiszeni podatnika...

 • 2 0 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @ Obywatel

  Już to widzę: nie "pocałować" - bo to tylko raz, lecz "ucałować" - bo to z obu stron (zakończone zrobieniem klasycznego "niedźwiedzia"). Wspólne pójście na piwo - opcjonalnie !! Niech spory pójdą w zapomnienie.

 • 7 4 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # info

  "1. Połączenie przejściem ulic Kolejowej i Węglowej (bezpiecznym przejściem z automatycznymi bramkami)
  2. Przeniesienie przewozu materiałów masowych – uruchomienie rampy wyładowczej przy ulicy Węglowej
  3. Wyprowadzenie zatok autobusowych na ulicę Węglową"

  Jestem za i poopieram w 100%, bardzo dobry pomysł nie zamykający rozwoju po żadnej stronie, dodatkowo ułatwi komunikację w stronę Dzierżążna.

  Zawalenie ulicy Kolejowej autobusami i tabunami ludźmi to UTRUDNIENIA zarówno dla mieszkańców jak i kierowców. Węglowa pod tym względem jest neutralna i ma bezpośrednie połączanie z "obwodnicą" co w przypadku tego typu komunikacji jest bardzo ważne.

  Do siebie dodam
  pkt 4 na byłym wysypisku śmieci zrobić jeden wielki parking + kładka nad "obwodnicą" i węglową. W przypadku wybudowania pozostałych etapów obwodnicy bardzo łatwy i szybki dojazd (bez konieczności wjeżdżania do kartuz) cod na pewno docenią pasażerowie PKM i Gryfu.

 • 13 7 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @@eksperci

  Jeżeli uznamy, że eksperci to Burmistrz, jego Zastępcy itp.... to chyba jasne jest, że nikogo z nich nie można brać na poważnie i dobrze by było znać zdanie fachowców. Fakt jeżeli się ktoś obawia, to tkwi uparcie przy swoim. Ludzie są najważniejsi......?

 • 12 4 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Daniel

  Ile kosztuje ta cała inwestycja? Dofinansowanie to jedno, a wkład własny? Czy przy takich sumach najważniejsza jest opcja urzędu. Kto za taką inwestycję odpowiada, może ktoś kto ma doświadczenie?

 • 8 9 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # bezradna

  Tych radnych trzeba się szybko pozbyć !!! ULICAMI NIE IDZIE PRZEJŚĆ, JEZIORA ZASYFIONE, NA GMINNYCH DROGACH NIE MOŻNA JEŹDZIĆ, a oni kłócą się z burmistrzem o trzy stoiska autobusowe. Oni mają limuzyny a my jeździmy właśnie tymi autobusami. PRECZ Z TAKĄ PSEUDORADĄ KTÓRA NIE POTRAFI ZADBAĆ O DOBRO NAS WSZYSTKICH.

 • 13 3 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @bezradna

  Jeziora.....,drogi......hasła wyborcze z kampanii wyborczej Burmistrza. Limuzyna? Tak jest służbowe auto dla Burmistrza i Zastępcy. Jeśli któryś Radny ma limuzynę to sam za nią zapłacił, oznacza to że zapracowal. Chyba Radni mogą być przedsiebiorczymi, zaradnymi, oszczednymi ludźmi. A ile kosztuje utrzymanie służbowego auta Burmistrza i jego delegacje, krajowe, zagraniczne, może warto skorzystać z transportu publicznego, dało by to dodatkowe oszczędnośc, przyczyniło się do ochrony środowiska..., zbliżyło do ludzi...

 • 13 4 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # almodis

  Jeśli się orientuję, to drogi gminne są administrowane przez burmistrza i jego ludzi.
  Jak o nie dba to widać, więc nie można mieć pretensji do radnych, którzy jak widać nie mają wpływu na wiele spraw.
  Ale jeśli się jeździ służbowym autem trak jak nasz burmistrz to ich jakość nie ma znaczenia.

 • 7 4 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @ bezradny

  Burmistrz powiększył ilość miejsc tz. kopert parkingowych dla siebie i swojej świty, ale jak chcę dojechać na kolej z Burchactwa to nie mam gdzie zaparkować i ten mądrala chce zlikwidować nowo wybudowane miejsca parkingowe przy dworcu. To co on chce nam zrobić na złość czy likwiduje wszystko co powstało w kadencji Pani Lehman? Pan prezes Kaczyński ma rację trzeba umocnić rolę radnych bo ci ludzie czasami myślą bardziej racjonalnie niż co niektórzy nieomylni. Pomysł burmistrz na przystanki gdzie trzeba przechodzić po placu manewrowym jest w dzisiejszej dobie raczej śmieszny!

 • 1 6 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # do almodis

  Poprzednia władza robiła to samo i kolejna też będzie to robić.

 • 12 3 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Do bezradny

  Dlatego bezradny bo niewiele rozumie. Proponujesz żeby we współczesnym świecie ludzie zrezygnowali z samochodów to jak mają dojechać do dworca ludzie np. z Burchadztwa i gdzie zaparkować. O jeziorach nie będę się wypowiadała ale myślę że główną przyczyną jest odcięcie zanieczyszczeń, czyli m.in. zamknięcie czy likwidacja ogródków działkowych( nawozy sztuczne i brak kanalizacji), czyli kolejna walka z wyborcami.Podzielam pogląd, że Burmistrz chce zlikwidować nowo wybudowany parking na ok. 70 samochodów przy dworcu, ale sam ze swoją świtą powiększa ilość miejsc parkingowych przed urzędem (tz. koperty) dla swoich. Walka w radzie idzie o racjonalne wydawanie m.in. Twoich pieniędzy. To co wykonano za poprzedniej kadencji za grube mln.zł to teraz trzeba zniszczyć bo obecny przywódca ma inny pomysł. Widzę że radni mają bardzo pragmatyczne podejście i proponują w pierwszej kolejności przystanki wzdłuż ul. Kolejowej, czyli tanie i bezpieczne. Dopiero w perspektywie rozwoju miasta, gdy gmina nie będzie zadłużona można pomyśleć o dworcu po drugiej stronie torów. Jest to pomysł nie nowy bo mówiono o nim w latach 90-tych. Rozwój miasta będzie postępował i dzisiaj do końca nie wiadomo co z koleją do Sierakowic i czy będzie bezpośredni dojazd z Kościerzyny a tym samym co mówi poseł Lamczyk czy będzie wyjazd tych pociągów w innym kierunku. W większości miast z dworców wychodzi się na obydwie strony torów, np. z jednej strony parkingi a z drugiej centra miast czy sypialnie. Nie mamy szczęścia do włodarzy bo traktują rady gmin jak zbędny balast i wydaje im się że są nieomylni.

 • 2 0 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @ cayak

  Szkoda że nie proponujesz przeniesienia jeziora Białego z Grzybna do centrum Kartuz

 • 8 7 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @do bezradny

  "Burmistrz chce zlikwidować parking" to kłamstwo jest nieustannie przez was powtarzane, jak jakaś mantra. Zacieliście się, czy co? Parking, tak jak targowisko został zbudowany na gruncie nienależącym do gminy. Zatoki autobusowe mogłyby powstać w miejscu obecnego okropnego budynku z rampą, który tez nie należy obecnie do gminy. Jeżeli ucierpiałby parking, to co najwyżej kilka miejsc, w zamian których już powstają nowe miejsca po drugiej stronie dworca. Przed rozpoczęciem inwestycji, możliwe byłoby przejęcie tego nieszczęsnego budynku od kolei na własność gminy za darmo. Ale radni nie chcą za darmo. Chcą, aby gmina płaciła za tereny niby "pokolejowe". To nie są tereny pokolejowe, ale należące do kolei!

 • 9 0 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # do Daniel 1.wpis

  Zgadzam się i popieram. Wszelkie plany inwestycyjne i dot. powinny być w pierwszej kolejności omawiane, przedyskutowane z jak największą ilością mieszkańców. Projektanci często nawet nie wychodzą z biura, kreślą swoje własne pomysły na mapach i nic ich nie obchodzi skutek ich "koncepcji". Etapy planowania muszą być konsultowane z ludźmi. Tak jak architekt nie może narzucać swoich pomysłów inwestorowi, tak i w takich sprawach trzeba przyzwolenia inwestora, czyli podatnika-obywatela. To na tym polega demokracja.

 • 0 0 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Ładna poszetka, ale...

  Proszę się ogolić. Kobieta.

 • 7 1 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Uff

  Co za społeczeństwo? Co za Radni? Nikt nie ufa wspaniałej, jedynej, słusznej wizji. Dlatego? Może skończyła się cierpliwość ostatnich naiwnych? Przydałby się ktoś nowy, może Donald Tusk? Przynajmniej załatwi środki z unii europejskiej

 • 1 1 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Obywatel do "@Obywatel"

  Właśnie o pocałowaniu marzę, bo drugi jego(MGG) policzek zostawiam do "zagospodarowania"
  przez Ciebie. Tak po bratersku (chyba, że jesteś dziewczyną?) stworzymy trójkąt miłosierdzia.
  Masz rację, niech spory pójdą w zapomnienie.

 • 4 3 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # ab55

  W roku 2005 opracowano Studium Rozwoju Przestrzennego Kartuz i Rada Miasta go zatwierdziła , w roku 2016 opracowano kompletną aktualizację w/w i znowu Rada Miasta go zatwierdziła , w jednej i drugiej "PKS" ma być zlokalizowany przy ul Kolejowej co ciekawe trzech radnych teraźniejszego Porozumienia Samorządowego głosowało za Studium i 2005r i 2016r , dzisiaj chcą czegoś innego . A najśmieszniejsze jest to że ul Kolejowa jest peryferyjną uliczką miasta Kartuzy tory i las ograniczają rozwój Kartuz na tereny "za torami" , jedynie co tam może powstać to produkcja i może usługi , raczej wskazane było by przeniesienie za tory Spółdzielni Mleczarskiej bo to ona jest raczej w centrum miasta , przy ul Kolejowej poza funkcja związana z transportem zbiorowym nic nie powstanie . A Radnym i Burmistrzowi radziłbym się zająć zabudową dworca po lewej i prawej , śmiesznie będzie wyglądać po lewej ceglany budynek w stanie do remontu a po prawej budynek z rampą "perełka architektury" a pośrodku nowy budynek stylizowany na zabytek .

 • 4 4 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @ab55

  Masz całkowitą rację. Tego właśnie nie chce teraz to porozumienie. Tak po prostu, aby nie wyszło

 • 12 2 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Krzysztof

  Pani Rek coś chyba wymyśli.....doradca - pełnomocnik ds funduszy europejskich, pozyska pieniądze zewnętrzne na kompleksowe i nowoczesne rozwiązania, które wybawia gminę z kolejnych kredytów. Ile lat trzeba będzie spłacać długi po inwestycji, która już dziś budzi tyle emocji. Proponuje kolejną prezentację multimedialną dot. kosztów kwalifikowanych, niekwalifikowalnych, może z udziałem Skarbnika gminy...

 • 19 6 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Misiewicz

  Niestety ja słyszałem inne niepokojące rzeczy i to od pracowników Gryfu, może to plotka ale nie jestem przekonany. MGG gdy przegrał wybory po nieudanej kadencji, wtedy wyciągnął do niego rękę pan Kotecki i mianował go dyrektorem. W gryfie od dawna się mówiło, że gdy tylko Pan Gołuński wygra wybory na tym obecnym placu gryfu powstanie centrum handlowo-usługowe. Pan Kotecki bardzo chciałby się wzbogacić na sprzedaży tej ziemi więc pora spłacić dług. Właśnie dlatego całe to zamieszanie z zatoczkami i zagospodarowaniem terenu.

 • 7 22 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # LEHMAN

  DOBRA, prosta sprawa, kto za burmistrzem a kto za radnymi. Kciuk do góry - burmistrz, kciuk w dół - radni. KLIKAĆ!

 • 5 4 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Skarbnik

  Dobry pomysł z przedstawieniem kosztów, ale przez osobę która odpowiada za finanse gminy, a nie pokaz slajdów o rekordowych środkach - zakladanych.....Za dwa lata kto będzie odpowiadał za zadłużenie?

 • 7 9 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Zygmunt

  Grzesiu ma wizję .
  Niedawno mieszkańcy na własne oczy mogli się przekonać ,że ze śniegiem w mieście nie dał rady powalczyć .
  Ale wizję ma .
  Grzesiu kolejny raz kompromituj się niczym Beatka opublikowanym listem NIBY wysłanym do kierowcy seicento .
  Hola , hola , jak się bardziej zastanowić to propozycja rośnie , a więc ... Grzegorz na prezydenta ,
  byleby dalej od Kartuz .

 • 7 5 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @Misiewicz

  A ja chętnie będę robić zakupy w tym centrum handlowym. Oby było dłużej czynne niż do 17.00...

 • 6 5 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @Zygmunt

  Jak dobrze zrozumiałem, Grzesiu ma wizję. Ok!!!

  Czego więc do tej wizji brakuje? Ano przedrostka "tele" i jak to zdobędzie będziemy mieli nowego
  prezesa "Kurski +". O jene nasz Grzesiu w TV, a może jeszcze dalej, - w TVP. Sukces - brawo
  nasz MGG.

  Jak już (hipotetycznie na razie) Grzechu posiada wizje i telewizje to kolejnym krokiem na drodze jego rozwoju będą zwidy, dalej mroczki, potem zmory nocne i w konsekwencji kolejna filia
  zamiejscowa Uniwersytetu na Srebrzysku.

  Ależ Grześ się umie ustawić.

  Ps I. On lubi studiować, nieprawdaż?
  Ps II. Zygmunt, genialnie to odkryłeś, pełen "szacun"!

 • 11 7 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # mieszkaniec

  Wszystko dla dobra mieszkańców,ale dla Gryfu przede wszystkim.Jeżeli nie wiadomo o co chodzi to wiadomo że chodzi o kasę.

 • 12 6 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # rada

  jeżeli rada jest mocna i dla meszkanców to zablokuje ten pomysł burmistrza po co się tak męczyć wszystko w rękach naszych radnych.

 • 8 14 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Kx.

  Moje pogosławieństwo dla Pana Burmistrza. Super projekt a co najważniejsze że udany!

 • 2 9 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # info

  Jak będzie stać w korkach to pretensje miejcie tylko i wyłącznie do siebie.

  wieś tańczy i śpiewa, wszędzie się da.. w kartuzach jak zwykle NIE!

 • 8 16 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # ppp

  Brawo Panie Burmistrzu! w Kartuzach coraz piękniej właśnie dzięki Panu

 • 14 1 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Kozioł

  Lodzia wróciła :) uff ulga...

 • 6 3 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # architekt

  Powinniśmy dążyć do zmniejszenia barier architektonicznych, a nie do ich tworzenia. Przeniesienie zatoczek autobusowych na ulicę Węgolową wiązałoby się z koniecznością wykonania kładki lub tunelu, czyli konieczność pokonywania poziomów (osoby starsze, niepełnosprawni, rodzice z wózkami...) windy? Barierki w takim przypadku raczej by się nie sprawdziły. Wyobrazam sobie autobus, który za chwilę odjeżdza i osobę, która chce na niego zdążyć a przed nim zamykają się barierki. Rampa przeładunkowa po stronie ulicy Węglowej jak najbardziej plusy są oczywiste. Myślę, że przeniesienie stanowisk autobusowych w miejsce gdzie obecnie znajduje się budynek z rampą jest optymalnym rozwiązaniem dla Kartuz. Jeśli chodzi o miejsca postojowe dla samochodów osobowych to faktycznie ich brakuje. Nie róbmy jednak dużych betonowych placów. Jest jeszcze jedna kwestia związana z parkingami. Jeżeli chcemy zachęcić ludzi do korzystania z transportu zbiorowego to muszą mieć gdzie zostawić samochód bezpłatnie. W miejscu obecnego dworca autobusowego warto byłoby stworzyć przestrzeń zieloną.

 • 15 6 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # obserwator

  Temu człowiekowi nie można wierzyc co innego mówi a co innego robi i wiem co pisze.Propozycja radnych jest warta do dyskusji ,argumentem za jest bliskość obodnicy krtuskiej i bezkolizyjny wyjazd z miasta.

 • 14 6 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Prawda

  Mietek coś ty naobiecywał Mańkowi

 • 3 6 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Do bezradnych

  Gadacie jak poparzeni i nie kłamie jakie 70 miejsc parkingowych chcą wam zabrać. Mają rację, że nie kumacie bazy nie rozumiecie nic albo nie chcecie wiedzieć. Wszyscy inni wiedzą, że przystanki mają powstać po wyzbużonym budynku. W kartuzach jak narazie na żadnym parkingu nie ma 40 miejsc a co dopiero 70 wy mówicie chyba o innym mieście albo nie wiecie nic o tym mieście nic. Dlatego milczenie wasze będzie wybawieniem dla nas mieszkańców kartuz.

 • 0 3 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # pluski36

  Zdumiała mnie wypowiedź Osoby pod nikiem architekt. Czy autor to architekt , architekt in spe czy też "architekt"? Jeśli to tylko "architekt", to nie ma problemu. Bo już architekt zawodowy, to się musi urodzić z predespozycjami, bo same studia nie wystarczają. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, z otwartymi oczyma. A co mnie zdumiało? Że "pokonywanie poziomów" (kładki,tunele), jako "bariery architektoniczne" nie powinny być tworzone.Nie kontynuuję tej myśli, bo nie ma sensu. Co do lokalizacji DA możemy mieć różne poglądy, powinny wziąć górę argumenty. We wcześniejszej mojej wypowiedzi na powyższy temat zostałem "znokautowany" opiniami na "nie".Sądzę, że to moje sformułowanie: "prowincjonalne widzenie świata" niektórych uraziło. Cóż, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Wypowiedź architekta mój pogląd tylko wzmacnia.

 • 5 6 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Do @do bezradny

  Kłamiesz jak ten co wydał to oświadczenie. Radni prawie wszyscy zgodzili się na usytuowaniu przystanków w miejscu obecnej rampy. Nagrania z sesji chyba można odtworzyć? Ale Burmistrz nie zgodził się na zapis tego w planie zagospodarowania. Nalegał na zapis w planie że teren pod dworzec autobusowy obejmie również obecny parking( nowo wybudowany). Projekt uchwały rady autorstwa burmistrza każdy może przeczytać i jak umie czytać ze zrozumieniem to zrozumie o czym mówią radni. Mówią kłamstwu "NIE"

 • 14 9 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Artur R

  To miasto jest skazane na porażkę. Ten temat jest najgoretszym tematem tej kadencji, a w tym mieście są o wiele ważniejsze sprawy do załatwienia.

  Wszelkie racjonalne argumenty za i przeciw podnoszone są nie po to aby ludziom zrobić lepiej tylko aby rozwiązać problem uwolnienia prywatnego dworca od jego obecnej funkcji. Gdyby ktoś tak policzył ile kosztowało wybudowanie tego parkingu i dodał do tego koszt jego modernizacji pod nowy dworzec autobusowy to wyjdą miliony złotych. Problemem tego miasta jest kolesiostwo i brak wizji i niegospodarność. Jeżeli ktoś chce przekopać nową inwestycję bo to jest jego widzimisię to jest to osoba, która nie szanuje publicznych pieniędzy.

  Ktoś podnosił tutaj temat tego, że to ma być dworzec nie tylko dla Gryfa ale też dla innych przewoźników. Poparłbym ten argument gdyby Gryf chciał rezygnować z funkcjonowania na terenie powiatu a na to się na ten moment nie zanosi.

  Nazywanie kładek i tuneli barierami architektonicznymi to jest spore nadużycie. Takie rozwiązanie mogłoby podnieść atrakcyjność ulicy Węglowej, pod względem handlowym gdyż kilkukrotnie zbliżyłoby ją do centrum miasta. We wszystkich dużych miastach rozwiązania te traktowane są jako udogodnienia, a tu przedstawia się je jako przeszkody.

  To miasto ma szansę przetrwać tylko gdyby szło w kierunku kurortu jak Sopot. Jedyne wieloetatowe miejsca pracy tutaj to szkoły i urzędy. Biznes i przemysł już ucieka do okolicznych wiosek gdyż nie ma tutaj miejsca na rozwój infrastruktury niezbędnej dla producentów.

  Brak pracy to ucieczka osób młodych do innych miast gdyż etaty publiczne są prawie przekazywane w kastach urzędniczych z pokolenia na pokolenie. Nie liczą się tutaj zalety pracowników tylko ich przynależność polityczna.
  Wiem co mówię bo sam się stąd wyprowadzam po 28 latach.

  Powiedzmy sobie jasno ! Te pieniądze powinny być wydane na ratowanie jezior, rozbudowę obwodnicy Grzybno Łapalice i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kartuz. Kartuzy nie mają szansy rozwoju w innym kierunku. Wokół jezior powinny powstać alejki i mikrobiznes gastronomiczno rozrywkowy. Na jeziorze Klasztornym od strony Lamelki i oczyszczalni powinna powstać infrastruktura do sportów wodnych wraz z lokalami bądź campingami tak jak jest to na Helu.

  Ja stąd uciekam a Wy nadal gotujcie się w swoim sosie bez planu byleby tylko żyło się lepiej swoim.

 • 14 5 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # @ Artur R

  Ze smutkiem stwierdzam, że masz (niestety) rację. Liczebne referaty w urzędzie oraz imieniny u cioci / wujka to często gromadka tych samych osób. Bez ODŚWINIENIA JEZIOR (naszych jedynych skarbów) oraz zbudowania infrastrukury turystyczno- wypoczynkowej dla przyjezdnych i dla nas samych, Kartuzy pozostaną na wieki zapyziałym skansenem niezaradności i prywaty. Chmielnu JEDNO jezioro daje duży dopływ dochodów budżetowych corocznie. My mamy PIĘĆ jezior i zero dochodów dzięki nim. Najpierw trzeba wygrzebać się z tego mułu, umyć, ogarnąć i zamieniać rok po roku "SZAMBIARNIĘ kaszubską" na "SZWAJCARIĘ kaszubską" - co przyniesie pracę dla młodych i wpływy do wspólnej kasy.
  Jednak, FUNDUSZE na te inwestycje potrafią zdobyć tylko dynamiczni, sprawdzeni FACHOWCY - a nie ciocie i wujkowie z urzędów gminnych czy powiatowych.

 • 1 0 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji #

  .. Taka prawda

 • 0 0 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Do wyżej piszących

  Nie ważne co piszą najważniejsza jest . i .

 • 0 0 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji #

  .. Taka prawda

 • 1 0 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # temat schowany

  że trudno znaleśc

 • 0 1 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # Wy wyżej @

  Kto szuka znajduje

 • 6 5 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # MISIO

  A DLACZEGO ZA PUBLICZNE PIENIĄDZE BUDOWAĆ PRYWATNEMU PRZEWOŹNIKOWI ZATOCZKI I PARKING DLA KILKUDZIESIĘCIU AUTOBUSÓW, PRZECIEŻ FIRMA TA MA SWÓJ PLAC 20-30 M DALEJ. DLACZEGO WYRZUCAĆ MILIONY? CZEMU MA TO SŁUŻYĆ? PRZY NOWYM DWORCU PKM UTWORZYĆ TYLKO JEDEN PRZYSTANEK, KTÓRYCH TEN PRZEWOŹNIK SIĘ POZBYŁ Z KARTUZ, ZAKAZUJĄC WJAZDU NA SWÓJ TEREN

 • 2 2 1 rok temu Zgłoś ten komentarz do moderacji # mieszkaniec

  Panie Gołuński wstydu oszczędź

Dodaj swój komentarz

Zaloguj się, abyś mógł korzystać z tego samego pseudonimu i aby Twój komentarz był wyróżniony.

Captcha

HTML jest niedozwolony. Tekst zaczynający się od http:// będzie automatycznie linkowany.