Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Artykuł sponsorowany

Oświadczenie Radnych Porozumienia Samorządowego: Zarządzanie gminą odbywa się w atmosferze konfliktu

Opublikowany: 2017-11-16 08:46 Autor: nadesłane

Jako Radni, zawsze dążymy do tego, aby stworzyć takie programy działania, których celem jest rozsądne oraz efektywne zarządzanie gospodarką naszej gminy.

Za priorytety uznaliśmy budowę drugiej części obwodnicy Kartuz, która w zasadniczym stopniu miała rozwiązać problem komunikacji w naszym mieście oraz stworzyć warunki, umożliwiające powstanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, tak potrzebnych naszej gminie.

Założeniem naszym było również stworzenie planu realizacji nowych inwestycji, w tym budowy kanalizacji w miejscowościach: Brodnicy Górnej, Ręboszewie, Smętowie Chmieleńskim, Kosach, Łapalicach, Koloni, Staniszewie, Sianowie, Mirachowie.

fot.archiwum/W.Drewka

Uwagę naszą kierowaliśmy również w stronę stworzenia programu, który przyczyniłby się do ożywienia turystyki rekreacyjnej na terenie gminy Kartuzy. Kluczowym jego elementem miała być sieć ścieżek rowerowych, łączących atrakcyjne pod względem turystycznym miejscowości, ale także pozwalające na codzienną komunikację oraz swobodne poruszanie się mieszkańców na terenie całej gminy. To przedsięwzięcie wiąże się również z koniecznością podjęcia działań w zakresie oczyszczania jezior kartuskich. Na omawianiu wymienionych problemów straciliśmy już niespełna 3 lata i jesteśmy w punkcie wyjścia.

Niezaprzeczalny jest fakt, że wieloletnie plany strategiczne są podstawą efektywnego działania. Ich brak jest przyczyną marnowania publicznych pieniędzy. Wystarczy przywołać chociażby przykład modernizacji ul. Dworcowej w Kartuzach. Sytuacja wygląda w ten sposób, że w jednej kadencji położony zostaje asfalt, a w kolejnej jest zrywany. Kolejny przykład – ul. Sambora – chodnik, który niedawno został położony, teraz jest rozbierany i w tym samym miejscu powstaje ścieżka rowerowa. Są to rażące przykłady na niewłaściwe dysponowanie środkami pieniężnymi w naszej gminie.

Sprawą nie cierpiącą zwłoki jest dla nas, dla naszego miasta odcięcie dopływów nieczystości do jezior, dokończenie budowy nielicznych odcinków kanalizacji i zamontowanie przepompowni ścieków. Tymczasem wydajemy środki na wątpliwej skuteczności rozwiązania typu rezonator, bądź (wcześniej jeszcze) decydujemy się na kosztowny proces wytrącania fosforu na jeziorze Klasztornym Małym. Każde z tych zadań to koszt rzędu kilkuset tysięcy złotych i bezpowrotna strata nakładów.

Kolejna sprawa, która nas niepokoi to przeprowadzanie przetargów na inwestycje. W naszym mniemaniu inwestycje należy tak planować, aby przetargi odbywały się na początku roku, w momencie, kiedy wykonawcy nie mają kompletnego portfela zamówień i nie windują cen. W naszej gminie nie bierze się tego oczywistego faktu pod uwagę. Przetargi ogłasza się w najbardziej niekorzystnym momencie (II połowa roku), jeśli chodzi o ceny, nie mówiąc już o jakości wykonania tych inwestycji, na co wpływ mają warunki atmosferyczne. Uchylony przez radnych przetarg dotyczący promenady wokół kartuskich jezior dobitnie pokazał, że przeprowadzenie kolejnego przetargu, o wydłużonym terminie jego wykonania, pozwolił zaoszczędzić około 800 tysięcy złotych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pryczkowski i wiceprzewodniczący Ryszard Duszyński. fot.archiwum/W.Drewka

Sztandarowa wręcz sprawa – rewitalizacja rynku, to kolejny przykład nieprzemyślanych działań w naszej gminie. Rewitalizacja trwa już drugi rok i to nie koniec przetargów na to zadanie, w przyszłym roku niewątpliwie czeka nas trzeci. Takie rozwiązanie paraliżuje ruch w centrum miasta i to na długo. Ujęcie tego zadania w jednym przetargu niewątpliwie skróciłoby wykonanie prac, obniżyło cenę, a odpowiedzialność gwaranta byłaby bezdyskusyjna.

Tego typu rozwiązania powodują wydatki sięgające setek tysięcy złotych, które są po prostu marnotrawione. Z tej przyczyny byliśmy przeciwni podnoszeniu podatków. Uważamy, że zamiast sięgać do kieszeni podatników, powinniśmy bardziej rozsądnie gospodarować pieniędzmi. Bardzo niepokojący dla nas jest fakt braku dyskusji nad sprawami kluczowymi dla gminy. Radni nie otrzymują z wyprzedzeniem informacji o przedsięwzięciach burmistrza i dopiero w fazie gotowego projektu mają podejmować uchwały. Powoduje to, że projekty czy zamierzenia, są niedoskonałe. Rada nie ma możliwości wypowiadać się co do celowości nowych inwestycji, gdyż nie ma o nich wiedzy.

Radni często rozmawiają ze swoimi wyborcami i znają ich oczekiwania. Brak konstruktywnej dyskusji burmistrza z radnymi prowadzi do niegospodarnego dysponowania środkami publicznymi, a zarządzanie gminą odbywa się w atmosferze konfliktu. Radni oczekują faktycznej współpracy z burmistrzem oraz jego pracownikami. Jeśli chodzi o ocenę kolejnej kadencji obecnego burmistrza, ma ona podobny przebieg jak w przypadku poprzednich, czego skutkiem jest brak porozumienia, a co za tym idzie, wspólnego działania na rzecz naszej gminy.

Radni Porozumienia Samorządowego