Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

 Reklama Bat

Komunikat płatny

Obwodnica część II Grzybno - Łapalice. Czy manipulacja jest dobrym sposobem na rozwiązanie problemu?

Opublikowany: 2018-04-28 00:47 Autor: nadesłane

Ostatnio dużą popularność zdobywają słowa „To źle, że wyremontują 211?”. Jest to nawiązanie do wypowiedzi, która najprawdopodobniej została zmanipulowana. Wymienione słowa nigdy nie padły, a są „nie trafionym” domysłem autora artykułu. Porozumienie Samorządowe nigdy nie kwestionowało remontu trasy DW 211. Natomiast było i jest za rozwiązaniami poprawiającymi jakość życia mieszkańców jak i wszystkim przejeżdżającym przez miasto Kartuzy.

Mamy pełną świadomość, że przebudowa trasy DW 211 odcinek Żukowo – Sierakowice jest konieczna, ale nie da się rozwiązać tego problemu bez zmiany dotychczasowego przejazdu przez nasze miasto. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest powstanie drugiej części obwodnicy na odcinku Grzybno – Prokowskie Chrusty – Łapalice, tj. w przebiegu DW 211.

fot.archiwum/W.Drewka

W obecnej kadencji problem drugiej części obwodnicy był tematem podstawowym poruszanym przez Porozumienie Samorządowe w formie ustnej i pisemnej z panem Burmistrzem, a także z władzami Urzędu Marszałkowskiego (spotkanie z marszałkiem Ryszardem Świlskim). Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych dokumentów, które potwierdzałyby jakiekolwiek kroki poczynione w celu rozwiązania problemów komunikacyjnych naszego miasta, a co za tym idzie ruchu na trasie 211.

Natomiast w wypowiedziach pana burmistrza przebija się wyraźnie informacja, z której wynika, że problem tej inwestycji nie leży w gestii Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Należy zadać pytanie czy takie nagłośnienie jakie miało miejsce w tej chwili w mediach jest chęcią przykrycia faktu, że przez cztery lata nic nie zostało zrobione, a radni i wszyscy Ci, którzy złożyli podpisy pod petycją o budowę II części obwodnicy zostali po prostu zmanipulowani.

Strata kolejnych czterech lat i brak na dzień dzisiejszy jakiegokolwiek rozwiązania tego typu to działanie na niekorzyść Gminy Kartuzy i sąsiednich samorządów dla których nasze miasto jest strategicznym węzłem komunikacyjnym.

Radni Porozumienia Samorządowego