Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Długi w spadku. Jak w imieniu dziecka odzucić taką schedę w terminie?

Opublikowany: 2014-08-21 15:31 Autor: nadesłane

Pan Janusz zwrócił się do Kancelarii z następującym problemem. Rok temu zmarł jego ojciec, który pozostawił w spadku ogromne długi wynikające z zaciągniętych w bankach kredytów. Ojciec pozostawił tylko niewielki majątek, który nie wystarczyłby na spłatę choćby części zadłużenia. Ponieważ pan Janusz był jedynym spadkobiercą po ojcu, złożył przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku po ojcu i uczynił to pięć miesięcy od śmierci ojca. Notariusz poinformował go, że w tej sytuacji spadek dziedziczy jego małoletnia córka i potrzebna będzie zgoda sądu opiekuńczego na złożenie również w jej imieniu oświadczenia o odrzuceniu spadku. W tej sytuacji pan Janusz nazajutrz po wizycie u notariusza złożył odpowiedni wniosek do sądu. Niestety postępowanie przed sądem wydłuża się i pojawiło się pytanie czy nie będzie za późno na złożenie oświadczenia o odrzucenia spadku w imieniu córki?

Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Przewidziany w przywołanym przepisie termin jest terminem zawitym. Oznacza to, że jego upływ powoduje utratę uprawnienia do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

W przedstawionym stanie faktycznym pan Janusz złożył swoje oświadczenie o odrzuceniu spadku w terminie, wobec czego oświadczenie to było skuteczne. Odrzucenie spadku przez pana Janusza spowodowało, że jego udział w spadku przypadł jego małoletniej córce. Dlatego zaszła potrzeba złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku również w imieniu córki. Dla córki pana Janusza sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia biegnie od dnia, w którym jej ojciec złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku we własnym imieniu.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, wobec czego do złożenia tego oświadczenia wymagane jest uzyskanie zgody sądu opiekuńczego. Pan Janusz złożył odpowiedni wniosek do sądu w dzień po swojej wizycie u notariusza, a zatem należy uznać, że nie tylko zmieścił się w ustawowym terminie, ale uczynił to niezwłocznie. Ponieważ postępowanie przed sądem trwa już prawie sześć miesięcy pan Janusz zaczął się obawiać, że po uzyskaniu zgody sądu będzie już za późno na odrzucenie spadku w imieniu córki, gdyż do tego czasu upłynie wyżej wspomniany ustawowy termin.

W przedstawionej sytuacji należy zauważyć, że możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu córki nie zależy tylko od woli pana Janusza, ale również od zgody sądu. Pan Janusz nie ma przy tym bezpośredniego wpływu na czas rozpoznania sprawy przez sąd opiekuńczy. Powstaje zatem przeszkoda dla wykonania przez pana Janusza uprawnienia do złożenia oświadczenia w imieniu córki. W takiej sytuacji należy uznać, że złożenie przez pana Janusza do sądu opiekuńczego wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu córki, powoduje zawieszenie sześciomiesięcznego terminu do złożenia tego oświadczenia. Po prawomocnym zakończeniu postępowania przed sądem opiekuńczym, termin ten biegnie dalej i wówczas pan Janusz będzie mógł nadal złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu córki.

Przedstawione wyżej stanowisko jest zgodne z wykładnią art. 1015 § 1 k.c. dokonaną przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r. wydanego w sprawie sygn. akt I CSK 329/13.

Radca prawny
Anna Zamojska

Kancelarie
Adwokata Dariusza Budnik
Radcy Prawnego Anny Zamojskiej
www.adwokatbudnik.pl
83 – 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77

Czytaj również