Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Można odzyskać prawo jazdy przed upływem kary za jazdę pod wpływem alkoholu?

Opublikowany: 2017-05-22 20:55 Autor: nadesłane

Piotr w dniu 2 lipca 2015 r. znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadził samochód. Ustalono to podczas kontroli drogowej, po czym w tym samym dniu odebrano mu prawo jazdy. W związku z tym, po przeprowadzonym postępowaniu karnym, Sąd Rejonowy skazał Piotra J. i orzekł względem niego karę grzywny, a także zastosował środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 30 marca 2016 r. Piotr. J. potrzebuje prawa jazdy do podjęcia zatrudnienia w związku z czym zastanawia się czy istnieje szansa uzyskania przez niego wcześniejszej zgody na prowadzenie pojazdów?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna. Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadzono art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego, w którym umożliwiono zmodyfikowanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z w/w przepisem, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, czyli urządzenie techniczne, które uniemożliwia uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm sześć.. W sytuacji natomiast, w której zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony został dożywotnio możliwość taka istnieje dopiero po wykonaniu co najmniej 10 lat tego środka karnego.

Dla sądu rozpatrującego tę sprawę istotne znaczenie mają postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy. Jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego musi uzasadniać przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Na postanowienie sądu w tym przedmiocie przysługuje zażalenie.

W przypadku orzeczenia sądu o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholu, zakazu tego nie stosuje się w przypadku prowadzenia pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy i egzaminowania, jeżeli skazany jest osobą szkoloną lub egzaminowaną.

Ponadto, jeżeli skazany, po otrzymaniu zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholu, rażąco naruszy porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komutacji, sąd morze orzec o uchyleniu sposobu wykonywania prowadzenia pojazdów, o którym mowa wyżej. Na postanowienie sądu w tym przedmiocie przysługuje zażalenie.

Aplikant Rafał Benkowski

Kancelarie Adwokackie:
Adwokat Dariusz Budnik
Adwokat Anna Zamojska
83 – 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77

http://adwokaci-bz.pl