Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Prawo

 • Sąd prosi o dane pozwanego. Skąd pozyskać wymagane informacje? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 3 lata temu.

  Pan Józef złożył w sądzie pozew o zapłatę kwoty 12.500,00 zł przeciwko panu Marianowi, który był mu dłużny w/w sumę tytułem umowy sprzedaży samochodu osobowego. W dniu 29 grudnia 2014 r. pan Józef otrzymał z sądu pismo wzywające go do uzupełnienia braków formalnych w postaci oznaczenia swojego numeru PESEL, uzupełnienia opłaty sądowej od pozwu, a także określenia adresu pozwanego. Niestet

 • Długi w spadku. Jak w imieniu dziecka odzucić taką schedę w terminie? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 lata temu.

  Pan Janusz zwrócił się do Kancelarii z następującym problemem. Rok temu zmarł jego ojciec, który pozostawił w spadku ogromne długi wynikające z zaciągniętych w bankach kredytów. Ojciec pozostawił tylko niewielki majątek, który nie wystarczyłby na spłatę choćby części zadłużenia. Ponieważ pan Janusz był jedynym spadkobiercą po ojcu, złożył przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku

 • Był zadatek, a umowa niewykonana? Można żądać dwa razy więcej 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 lata temu.

  W dniu 9 kwietnia 2014 r., pan Marian zawarł z panem Jędrzejem umowę dotyczącą zainstalowania monitoringu w lokalu usługowym z terminem jej wykonania do dnia 9 maja 2014 r. Wynagrodzenie za wykonanie w/w umowy strony określiły na kwotę 10.000,00 zł. W przedmiotowej umowie, strony przewidziały zadatek w wysokości 6.000,00 zł, który pan Marian wpłacił panu Jędrzejowi w dniu zawarcia umowy.

 • Zwolniona dycyplinarnie w 6 miesiącu ciąży. Zgodnie z prawem? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 lata temu.

  W dniu 7 lipca 2014 r., Pani Katarzyna, będąca w 6 miesiącu ciąży, otrzymała od pracodawcy zwolnienie dyscyplinarne w trybie art. 52 par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Uzasadnieniem powyższego było ciężkie naruszenie przez nią obowiązków pracowniczych, tj. wykonywanie przez Panią Katarzynę w godzinach pracy usług na rzecz osoby trzeciej – właściciela konkurencyjnej firmy, jak również korzystała

 • Firma żąda zapłaty długu sprzed lat. Czy możliwe jest przedawnienie? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 lata temu.

  Pani Hanna otrzymała pismo od spółki Z. z wezwaniem do zapłaty kwoty 1.000,00 zł, na którą składa się należność główna oraz odsetki. Przedmiotowa wierzytelność została zasądzona orzeczeniem sądu. Natomiast sam dług powstał jeszcze w 2005 r. Spółka Z. nabyła tę wierzytelność od pierwotnego wierzyciela (będącego przedsiębiorcą) w 2012 r. Pani Hanna zastanawia się, czy w tej sytuacji może po

 • Umowa dożywocia - nieruchomość za opiekę. Można ją zmienić? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 lata temu.

  Pani Wiesława w 2010 r. zawarła z synem Zygmuntem umowę dożywocia. Zgodnie z jej postanowieniami, pan Zygmunt – w zamian za otrzymaną własność nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny – zobowiązany był przyjąć panią Wiesławę jako domownika, dostarczać jej wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, jak również zapewnić jej odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawi

 • Czy przebudowa zjazdu wymaga pozwolenia na budowę? Uzupełnienie 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 lata temu.

  W styczniu 2013 roku na łamach Expressu Kaszubskiego ukazał się artykuł odpowiadający na pytanie, czy przebudowa zjazdu wymaga pozwolenia na budowę. Jak się okazało zagadnienie to wzbudziło ogromne zainteresowanie wielu osób, które zwracały się do kancelarii z pytaniami o opisaną w artykule sprawę. Wobec tego postanowiliśmy szerzej opisać precedensowe orzeczenie, które zapadło w sprawie p

 • Zmarł ojciec - czy i kiedy założyć sprawę spadkową? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 lata temu.

  Ojciec pana Krzysztofa zmarł w lutym 2014 r. Pozostawił on żonę, syna oraz córkę. Przed zawarciem związku małżeńskiego w 1994 r. był on właścicielem wielu nieruchomości. Pan Krzysztof zastanawia się, czy po tylu latach pożycia małżeńskiego majątek ten wszedł do wspólnoty małżeńskiej, a także czy i kiedy należy założyć sprawę spadkową?

 • Kiedy można dokonać potrącenia wierzytelności? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 lata temu.

  Pan Janusz otrzymał ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty od pana Zygmunta na kwotę 15.000,00 zł. Wierzytelność ta wynika z zawartej przez obie strony umowy sprzedaży samochodu. Pan Janusz jednak uważa, że nie jest zobowiązany do uiszczenia przedmiotowej sumy pieniężnej a to z uwagi na fakt, że pan Zygmunt jest mu winny kwotę 17.500,00 zł z tytułu umowy pożyczki. Czy w takiej sytuacj

 • Wynajmuję garaż, czy mogę wypowiedzieć jeden punkt umowy? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 lata temu.

  Pani Wanda w 2011 r. zawarła umowę najmu garażu na czas określony do 2016 r. Jednym z postanowień umowy jest obligatoryjna coroczna podwyżka czynszu, która wynika z poziomu wzrostu wskaźnika PKB. Zastanawia się, czy istnieje jakakolwiek możliwość zmiany wyżej wymienionego postanowienia, bądź też jego usunięcia. Czy może dokonać tego samodzielnie, bez porozumienia z drugą stroną umowy? Jeż

 • Mój były mąż ożenił się ponownie. Kto będzie dziedziczył po jego śmierci? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 lata temu.

  Związek małżeński pani Krystyny został rozwiązany przez rozwód w 2007 r. Rok wcześniej, mąż pani Krystyny, pan Krzysztof sporządził testament w formie aktu notarialnego, zgodnie z którym dziedziczyć ma ich dwójka wspólnych dzieci po połowie. Niedawno pani Krystyna dowiedziała się, że pan Krzysztof zawarł nowy związek małżeński. Zastanawia się, kto będzie dziedziczyć po jego śmierci przy t

 • Trzecia umowa o pracę także na czas określony? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 lata temu.

  Pani Joanna w dniu 1 lutego zawarła z pracodawcą umowę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Po powrocie pracownika, który był zastępowany, pani Joanna otrzymała propozycję zawarcia umowy o pracę na czas określony, na co przystała. Umowa ta, zawarta została w dniu 1 kwietnia na okres 6 miesięcy. Po upływie tego okresu, pracodawca zaproponował p

 • Błędy w świadectwie pracy. W jaki sposób uzyskać sprostowanie? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 lata temu.

  Pan Zdzisław rozwiązał stosunek pracy ze swoim pracodawcą. W związku z tym otrzymał on świadectwo pracy. Po zapoznaniu się z jego treścią, pan Zdzisław zorientował się, że znajdują się w nim błędy. Jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy podane było rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, podczas gdy w rzeczywistości rozwiązano z nim umowę o pracę za wypowiedzenie

 • Dziecku pominiętemu w testamencie przysługuje zachowek 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 lata temu.

  Niedawno zmarł ojciec pani Karoliny, który przed śmiercią sporządził testament. Jak się okazało nie zapisał nic pani Karolinie w testamencie, zaś wszystko otrzymał jej brat. Pani Karolina czuje się bardzo pokrzywdzona zaistniałą sytuacją, albowiem przez ostatnie kilka lat opiekowała się ojcem, stąd pozbawienie jej praw do spadku uważa za niesprawiedliwe. Pani Karolina chciałaby się dowied

 • Kupiłem samochód - okazał się kradziony. Co mogę zrobić? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 lata temu.

  Kilka miesięcy temu kupiłem samochód. Przed zakupem dokładnie sprawdziłem, czy samochód jest sprawny technicznie, jak też, czy nie widnieje we właściwych rejestrach, jako pojazd skradziony. Wydawało mi się, że z samochodem wszystko jest w porządku. Niestety, podczas jednej z kontroli drogowych ustalono, iż samochód pochodzi z kradzieży. Samochód został odebrany mi przez Policję, a następn

 • Kontrahent nie wywiązał się z umowy. Co z zaliczką lub odszkodowaniem? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 5 lat temu.

  Pan Krzysztof miał w imieniu swojego przyjaciela sprzedać dwa samochody. Podpisał jednak umowę z panią Bożeną na sprzedaż trzech. Kobieta wpłaciła zaliczkę, ale dowiedziała się o ustaleniach między panami. Czy przysługuje jej odszkodowanie lub zwrot zaliczki?

 • Sąsiad utrudnia korzystanie z drogi. Pozostaje pozew do sądu? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 5 lat temu.

  Wraz z trzema innymi osobami jestem współwłaścicielką drogi utwardzonej kamieniem. Jeden ze współwłaścicieli, pan K., na swojej nieruchomości buduje dom, co w ostatnim czasie przysparza nam wielu problemów. Betoniarki, jak również inne samochody dostawcze wywożą m.in. błoto z posesji na tę drogę. Dodatkowo spływa ono na działkę należącą do mnie. Utrudnia to w znacznym stopniu korzystanie

 • Jest umowa przedwstępna, ale do transakcji nie doszło. Co zrobić? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 5 lat temu.

  Kilka miesięcy temu zawarłem z kolegą w formie pisemnej umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, konkretnie mieszkania. Ustaliliśmy termin zawarcia umowy ostatecznej, który upłynął, zaś mimo moich licznych próśb kolega nie chce sprzedać mi swojego mieszkania. Ostatnio w internecie widziałem ogłoszenie, że kolega zamierza sprzedać swoje mieszkanie. Czy mogę coś zrobić, aby mieszkanie zo

 • Mąż mówi, że nie da mi rozwodu. Czy mimo to mogę się rozwieść? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 5 lat temu.

  Mój mąż od wielu lat nadużywa alkoholu i pod jego wpływem wszczyna w domu awantury, czasami używa również przemocy w stosunku do mnie, bijąc mnie nawet po głowie pięściami. Chcę się z mężem rozwieść, ale nie wiem, czy jest to możliwe, albowiem mąż mówi, że nigdy nie da mi rozwodu. Poza tym nie wiem, do jakiego sądu mogłabym złożyć pozew rozwodowy, pyta pani Jolanta?

 • Mąż nadużywa alkoholu. W jaki sposób mogę go ubezwłasnowolnić? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 5 lat temu.

  Mój mąż nadużywa alkoholu, generalnie pije codziennie i to w dużych ilościach. Obawiam się, że będzie sprzedawał nasz majątek, albo zaciągnie jakiś kredyt w banku, którego nie będziemy w stanie spłacić. Słyszałam, że w takiej sytuacji mogę ubezwłasnowolnić męża. Czy to prawda i co trzeba zrobić, aby męża ubezwłasnowolnić – pyta pani Marta?

« Poprzednia strona1234Następna strona »