Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Redakcja

Express Kaszubski to niezależny serwis informacyjny poświęcony Kaszubom, a w szczególności powiatowi kartuskiemu. Nasi dziennikarze nie boją się pisać serio – dlatego piszemy nie tylko o sukcesach, lecz także o kłopotach i sprawach mniej przyjemnych dla naszego regionu. Dzięki temu pomogliśmy i pomagamy w rozwiązywaniu problemów trapiących Was – naszych czytelników. Piszemy również o polityce, życiu kulturalnym i społecznym.

Właściciel

  • Wojciech Drewka

Redaktor naczelny

  • Wojciech Drewka

Dziennikarze

  • Wojciech Drewka,
  • Magdalena Dzienisz,

Reklama

  • Izabela Landowska,
  • Anna Baranowska,

Ważne

Redakcja zachęca do współpracy i nadsyłania materiałów, ale zastrzega sobie prawo do ich skracania, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z tym, że zostanie opublikowany.

Autor zdjęć, tekstu lub nagrania, przekazując swój utwór do publikacji przenosi na wydawcę prawa autorskie do publikacji oraz jego rozpowszechniania w internecie. Poprzez nadesłanie materiału (tekstu, zdjęć, nagrania) jego autor oświadcza, że przysługują mu do niego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.

Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia materiału, reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.

Redakcja nie odpisuje na wszystkie maile.

Informacja o ochronie danych osobowych

W świetle nowych przepisów unijnego rozporządzenia o ochrony danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych przesyłanych do redakcji w formie mailowej lub listownej jest Express Kaszubski z siedzibą w Kartuzach przy ul. Jeziornej 2. Dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, przechowywane są na potrzeby prowadzenia komunikacji redakcyjnej i biznesowej. Dane te przechowywane są w sposób zabezpieczony. Każdej osobie zainteresowanej przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub żądanie usunięcia. Wszelkie żądania w tym zakresie można kierować mailowo na adres: redakcja@expresskaszubski.pl.