Zamknij
REKLAMA

Somonino. 100 tys. zł dla organizacji pozarządowych. Ogłoszono konkurs

10:48, 08.01.2019 | Magda Dzienisz
REKLAMA
Skomentuj
Zdj. ilustracyjne

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Somonino mogą ubiegać się o wsparcie ich przedsięwzięć. Do rozdysponowania jest łącznie 100 tys. zł w takich zakresach jak: kultura i sztuka, turystyka oraz sport. Wnioski o dofinansowanie można składać do 24 stycznia.

Gmina Somonino ogłosiła konkurs na wsparcie działań organizacji pozarządowych w trzech zakresach. Na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono 15 tys. zł, na wsparcie turystyki i krajoznawstwa - 25 tys. zł, na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 60 tys. zł.

O wsparcie z zakresu kultury i sztuki mogą ubiegać się organizacje, które prowadzą działalność kulturalną, organizują różnego typu imprezy i spotkania. Swoje wnioski mogą składać także te stowarzyszenia, które starają się kultywować kulturę kaszubską i promować lokalnych twórców czy też te dbające o historię i tradycję narodową i ochronę zabytków.

W ramach turystyki i krajoznawstwa wsparte będą te przedsięwzięcia, których celem jest organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Somonino czy też promocja potencjału turystycznego i przyrodniczego gminy.

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dofinansowane zostaną działania polegające na organizacji aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego czy też organizacji imprez, zawodów i rozgrywek sportowych lub sportowo-rekreacyjnych. Jak informuje Urząd Gminy, dotacje przekazane w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ubiegłych latach wyniosły:  w roku 2016 – 75 000 zł, w roku 2017 – 85 000 zł,  w roku 2018 – 80 000 zł.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych” w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Somonino przy ul. Ceynowy 21 bądź przesłać na adres: Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino. Liczy się data wpływu oferty do urzędu.

Więcej szczegółów na stronie UG Somonino.

(aktualiz.8.01., godz. 10.48)

(Magda Dzienisz)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone