Zamknij
REKLAMA

Informacja z PCPR. Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

09:13, 18.05.2020 | mat.nadesłane/PCPR
fot.nadesłane

Powiatowe Centrum Pomocy w Kartuzach zaprasza osoby z znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia do składania wniosków, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Modułu I -likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

(termin składania wniosków od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.)

Zachęcamy do składania wniosku w formie elektronicznej poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia, który można składać pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ (bez konieczności wychodzenia z domu), co jest dodatkowo punktowane.

W module I osoby z znacznymi i umiarkowanym stopniem można uzyskać:


Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu ruchu),
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,(dysfunkcja narządu ruchu),
Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),
Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu słuchu),


Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku),
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (umiarkowany stopień, dysfunkcja narządu wzroku),
Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),
Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,

Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszaniu się i posiadającym zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników w związku z występującym stanem epidemiologicznym zachęcamy do składania wniosków przez system PFRON- SOW https://sow.pfron.org.pl/logowanie #ZOSTAŃWDOMU l

ub do kontaktu telefonicznego z pracownikami tutejszym centrum pod numerem tel. 58/685 33 20, 684 00 82 wew. 127 i 128 w celu uzyskania szczegółowych informacji.


 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop