Zamknij
REKLAMA
Wyszukiwanie dostawców i odbiorców towarów w Chinach i w Polsce, nawiązywanie kontaktów handlowych ,monitorowanie rynków zbytu, nadzór nad magazynem, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów, tworzenie raportów dla zarządu.
StPr/21/0446
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych- mechatronicznych.
StPr/21/0440
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 4 046 PLN

Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych - mechanicznych Umowa zawarta na czas określony lub nieokreślony.
StPr/21/0441
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 4 046 PLN

Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych - systemów energetyki odnawialnej. Umowa zawarta na czas określony lub nieokreślony.
StPr/21/0442
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 4 046 PLN

Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych- elektrycznych.
StPr/21/0443
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 4 046 PLN

Nauczyciel Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych - budowlanych
StPr/21/0444
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 4 046 PLN

- Zapoznanie się z Zakładowym Regulaminem Pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie ppoż - Ogólne zapoznanie z działalnością Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach - Zapoznanie z procesami oczyszczania ścieków - Zapoznanie z urządzeniami laboratoryjnymi - Zapoznanie z procedurami badań analitycznych laboratorium oczyszczalni - Przeprowadzenie badań analitycznych próbek wody i ścieków
StPr/21/0430
data rozpoczęcia pracy od 27.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Epidemiolog: Prowadzenie rejestrów zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne objęte obowiązkiem zgłaszania Przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemiologicznych w przypadkupodejrzenia chorób lub zachorowania na choroby zakaźne Monitorowanie zachorowań na choroby zakaźne oraz dokonywanie aktualnej oceny sytuacji epidemiologicznej na nadzorowanym terenie Przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych - zapoznanie się z regulaminem pracy i innymi przepisami obowiązującymi w PSSE Kartuzy - obsługa urządzeń biurowych takich jak: komputer, ksero, fax, skaner - obsługa przychodzących i wychodzących połaćzen telefonicznych - archiwizacja dokumentów - skanowanie, szyfrowanie i wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną - pisanie pism pod nadzorem - prowadzenie wywiadów epidemiologicznych
StPr/21/0433
data rozpoczęcia pracy od 27.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

1) Obsług urządzeń biurowych 2) Kierowanie, kompletowanie i porządkowanie dokumentów dot. poszczególnych spraw 3) Przygotowanie korespondencji do wysyłki 4) Udział w prowadzeniu postępowań dot. orzecznictwa 5) Porządkowanie dokumentacji dot. poszczególnych spraw w archiwum 6) Wykonywanie innych obowiązków i poleceń związanych z funkcjonowaniem PCPR
StPr/21/0435
data rozpoczęcia pracy od 27.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Wykonywanie prostych prac budowlanych oraz prac porządkowych na terenie budowy.
StPr/21/0437
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN