Zamknij
REKLAMA
Naprawa biżuterii złotej i srebrnej. Wyrób biżuterii złotej i srebrnej. Możliwość wynajęcia mieszkania w Kartuzach.
StPr/21/0905
data rozpoczęcia pracy od 13.08.2021
wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN

Księgowa
StPr/21/0887
data rozpoczęcia pracy od 28.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Księgowa
StPr/21/0876
data rozpoczęcia pracy od 26.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Samodzielne prowadzenie salonu protetyki s?uchu. Aktywne uczestnictwo w obs?udze klienta. Przeprowadzanie bada? s?uchu. Dobór aparatów s?uchowych i innych urz?dze?.
StPr/21/0871
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 4 000 PLN

obróbka bi?uterii
StPr/21/0860
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Dor?czanie przesy?ek paczkowych samochodem s?uzbowym 8-16
StPr/21/0864
data rozpoczęcia pracy od 19.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 2 850 PLN

Dor?czanie przesy?ek pocztowych. 8-16
StPr/21/0865
data rozpoczęcia pracy od 19.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 2 850 PLN

? Utrzymywanie w nale?ytej czysto?ci przydzielonych do sprz?tania pomieszcze? ? Przygotowywanie ?rodków dezynfekcyjnych oraz dokonywanie dezynfekcji sprz?tu i pomieszcze? oddzia?u wed?ug ustalonego harmonogramu ? Wspó?praca z zespo?ami jednostek szpitala
StPr/21/0850
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- przygotowywanie i prowadzenie rewalidacji z dzie?mi; - prowadzenie zaj??; - prowadzenie dokumentacji; - organizacja swojej pracy.
StPr/21/0851
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Obs?uga klientów na stanowisku kasowym, ekspozycja towarów.
StPr/21/0837
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 3 500 PLN