Zamknij
REKLAMA
1. Bezpośrednia obsługa pacjenta na stanowisku; - rejestracja na wizyty - sporządzanie deklaracji wyboru lekarza - sporządzanie wniosków o wydanie dokumentacji medycznej 2. Telefoniczna rejestracja pacjentów; 3. Obsługa kasy fiskalnej, przyjmowanie opłat za wizyty komercyjne; 4. Skanowanie dokumentacji medycznej pacjentów; 5. Wprowadzanie wyników badań lekarskich pacjentów do systemu; 6. Archiwizacja dokumentów medycznych; 7. Obsługa komputera oraz innych urządzeń biurowych; 8. Współpraca w zakresie rejestracji i sprawnej realizacji wizyty pacjenta z innym personelem przychodni.
StPr/22/0770
data rozpoczęcia pracy od 25.05.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

1. Bezpośredni obsługa pacjenta na stanowisku (rejestracja na wizyty, sporządzanie deklaracji wyboru lekarza, sporządzanie wniosków o wydanie dokumentacji medycznej); 2. Rejestracja pacjenta telefonicznie; 3. Przyjmowanie opłat za wizyty komercyjne (obsługa kasy fiskalnej); 4. Skanowanie dokumentacji medycznej pacjentów; 5. Wprowadzanie wyników badań pacjentów do programu; 6. Układanie dokumentacji medycznej w archiwum; 7. Obsługa komputera oraz innych urządzeń biurowych (FAX, kserokopiarka, niszczarka); 8. Współpraca w zakresie rejestracji i sprawnej realizacji wizyty pacjenta z innym personelem przychodni (lekarze, pielęgniarki).
StPr/22/0775
data rozpoczęcia pracy od 25.05.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

1. Bezpośredni obsługa pacjenta na stanowisku (rejestracja na wizyty, sporządzanie deklaracji wyboru lekarza, sporządzanie wniosków o wydanie dokumentacji medycznej); 2. Rejestracja pacjenta telefonicznie; 3. Przyjmowanie opłat za wizyty komercyjne (obsługa kasy fiskalnej); 4. Skanowanie dokumentacji medycznej pacjentów; 5. Wprowadzanie wyników badań pacjentów do programu; 6. Układanie dokumentacji medycznej w archiwum; 7. Obsługa komputera oraz innych urządzeń biurowych (FAX, kserokopiarka, niszczarka); 8. Współpraca w zakresie rejestracji i sprawnej realizacji wizyty pacjenta z innym personelem przychodni (lekarze, pielęgniarki).
StPr/22/0776
data rozpoczęcia pracy od 25.05.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Obsługa działu logistyki wysyłek reklamacyjnych, szeroko pojęta obsługa klienta zgłaszającego reklamację, priorytetowanie zleceń serwisowych. Praca w godz. 8.00 - 18.30.
StPr/22/0729
data rozpoczęcia pracy od 16.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

1.Dołączanie korespondencji do akt; 2.Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji; 3.Porządkowanie, zszywanie i układanie akt spraw; 4.Przygotowywanie akt do archiwum, zakładanie akt zastępczych, rozpisywanie terminów, rozpraw, sporządzanie wokand, wykonywanie prawomocnych wyroków sędziów; 5.Obsługa komputera, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
StPr/22/0666
data rozpoczęcia pracy od 27.04.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

przeprowadzanie prac geodezyjnych
StPr/22/0619
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowym, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach i wymaganiach stawianym kandydatom są podane na stronie : https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/
StPr/22/0523
data rozpoczęcia pracy od 14.06.2022
wynagrodzenie od od 4 945 PLN