Zamknij
REKLAMA
Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych- mechatronicznych.
StPr/21/0440
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 4 046 PLN

Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych - mechanicznych Umowa zawarta na czas określony lub nieokreślony.
StPr/21/0441
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 4 046 PLN

Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych - systemów energetyki odnawialnej. Umowa zawarta na czas określony lub nieokreślony.
StPr/21/0442
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 4 046 PLN

Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych- elektrycznych.
StPr/21/0443
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 4 046 PLN

Nauczyciel Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych - budowlanych
StPr/21/0444
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 4 046 PLN

- przygotowanie stanowiska pracy - sprzątanie - mycie urządzeń gastronomicznych - ocena przydatności produktów do spożycia / sprzedaży - obsługa urządzeń gastronomicznych - przygotowanie potraw do sprzedaży - pakowanie potraw/produktów - obsługa urządzeń do sprzedaży: kasa fiskalna, terminal płatniczy - obsługa klienta - współpraca na stanowisku pracy
StPr/21/0426
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

- Zapoznanie się z Zakładowym Regulaminem Pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie ppoż - Ogólne zapoznanie z działalnością Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach - Zapoznanie z procesami oczyszczania ścieków - Zapoznanie z urządzeniami laboratoryjnymi - Zapoznanie z procedurami badań analitycznych laboratorium oczyszczalni - Przeprowadzenie badań analitycznych próbek wody i ścieków
StPr/21/0430
data rozpoczęcia pracy od 27.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji Przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji listowej, mailowej Obsługa faksów, telefonów, skanerów, drukarek, kserokopiarek Przedkładanie pism, korespondencji do aprobaty kierownictwa Przygotowanie korespondencji do wysyłki, obsługa komputera-odbiór pocztymailowej, pisanie pism Prowadzenie grafiku spotkań i konferencji kierownictwa Udział w organizacji pracy personelu
StPr/21/0431
data rozpoczęcia pracy od 27.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Epidemiolog: Prowadzenie rejestrów zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne objęte obowiązkiem zgłaszania Przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemiologicznych w przypadkupodejrzenia chorób lub zachorowania na choroby zakaźne Monitorowanie zachorowań na choroby zakaźne oraz dokonywanie aktualnej oceny sytuacji epidemiologicznej na nadzorowanym terenie Przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych - zapoznanie się z regulaminem pracy i innymi przepisami obowiązującymi w PSSE Kartuzy - obsługa urządzeń biurowych takich jak: komputer, ksero, fax, skaner - obsługa przychodzących i wychodzących połaćzen telefonicznych - archiwizacja dokumentów - skanowanie, szyfrowanie i wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną - pisanie pism pod nadzorem - prowadzenie wywiadów epidemiologicznych
StPr/21/0432
data rozpoczęcia pracy od 27.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Epidemiolog: Prowadzenie rejestrów zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne objęte obowiązkiem zgłaszania Przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemiologicznych w przypadkupodejrzenia chorób lub zachorowania na choroby zakaźne Monitorowanie zachorowań na choroby zakaźne oraz dokonywanie aktualnej oceny sytuacji epidemiologicznej na nadzorowanym terenie Przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych - zapoznanie się z regulaminem pracy i innymi przepisami obowiązującymi w PSSE Kartuzy - obsługa urządzeń biurowych takich jak: komputer, ksero, fax, skaner - obsługa przychodzących i wychodzących połaćzen telefonicznych - archiwizacja dokumentów - skanowanie, szyfrowanie i wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną - pisanie pism pod nadzorem - prowadzenie wywiadów epidemiologicznych
StPr/21/0433
data rozpoczęcia pracy od 27.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN