Zamknij
REKLAMA

Niezłożenie PIT-37 za 2018 rok - jakie kary grożą Ci za brak rozliczenia z fiskusem?

16:57, 16.04.2019 | materiały partnera

Kwiecień jest ostatnim miesiącem, w którym podatnik rozliczający się przy pomocy arkusza PIT-37 ma możliwość rozliczenia zarobków z poprzedniego roku podatkowego. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na każdej osobie, która w minionym roku podejmowała pracę zarobkową. Termin złożenia PIT-37 za 2018 rok upływa 30 kwietnia o godzinie 23:59. Niezłożenie PIT w przewidzianych ustawą ramach czasowych może skutkować konsekwencjami prawnymi. Z jakimi karami mogą spotkać się niefrasobliwi podatnicy i jak można zredukować jej wymiar?

PIT-37 należy złożyć w odpowiednim terminie

Na przesłanie swojego arkusza PIT-37 do urzędu skarbowego podatnik ma czas od 1 stycznia do 30 kwietnia. Bezbłędne złożenie deklaracji podatkowej nie jest jednak możliwe bez informacji od pracodawcy, czyli PIT-11. Pracodawca-płatnik powinien zamieścić w nim wszystkie wypłacone kwoty, wynikające z zawiązanej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W treści PIT-11 muszą znaleźć się informacje na temat wypłaconej pensji netto, zaliczek pobranych na poczet podatku dochodowego oraz składek zdrowotnych i emerytalnych.

Co należy zrobić w sytuacji, w której podatnik nie otrzymał od pracodawcy tego dokumentu? Brak PIT-11 nie zwalnia podatnika z konieczności rozliczenia wypracowanego wynagrodzenia. Jeśli pracownik wyczerpał wszystkie możliwości wnioskowania o wydanie należnej  deklaracji od swojego pracodawcy, o problemie należy zawiadomić odpowiednie organy, a wysokość poszczególnych kwot oszacować samodzielnie. Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest złożenie PIT-37 z błędami, niż niezłożenie go w ogóle.

PIT-37 – kary za niezłożenie deklaracji

Kary wynikające z niezłożenia PIT-37 w terminie są ściśle powiązane z wysokością powstałej należności publicznoprawnej. Podwyżka płacy minimalnej w 2019 roku do poziomu 2 250 zł brutto sprawiła, iż od 2019 roku pułap rozgraniczający wykroczenie od przestępstwa skarbowego wynosi 11 250 zł, co stanowi pięciokrotność pensji minimalnej.

Niezłożenie PIT-37 za 2018 – wykroczenie skarbowe

Jeśli wskutek niezłożenia deklaracji PIT-37, zaległość podatnika względem fiskusa wynosi mniej niż 11 250 zł, będzie ona zakwalifikowana jako wykroczenie skarbowe. Nałożona wówczas grzywna może wynosić od 1/10 do dwukrotności pensji minimalnej (225 – 4 500 zł). Odmowa przyjęcia mandatu i skierowanie sprawy do właściwego sądu może skutkować podwyższeniem wysokości kary. Jeśli sąd wyda orzeczenie o winie podatnika, skazany musi liczyć się z o wiele wyższą grzywną, która może sięgnąć nawet 20-krotności minimalnego wynagrodzenia – pomiędzy 225 zł a 45 tys. zł.  

Niezłożenie PIT-37 za 2018 – przestępstwo skarbowe

W przypadku, w którym niezłożenie PIT-37 poskutkowało nieuregulowaniem należności, wynoszącej więcej niż pięciokrotność pensji minimalnej (11 250 zł), podatnik może zostać oskarżony o popełnienie przestępstwa skarbowego. Kara przewidziana za ten rodzaj przestępstwa różni się wartością finansową i liczbą zasądzonych stawek dziennych. W zależności od okoliczności popełnienia przestępstwa, sąd może zdecydować się na nałożenie od 10 do 720 stawek dziennych kary.

Na ile wyceniona może być stawka dzienna? Jej wartość jest ruchoma i indywidualna, ustalona w oparciu o możliwości zarobkowe i status materialny skazanego. Aktualne przepisy głoszą, iż wysokość stawki dziennej musi znajdować się pomiędzy 1/30, a 400-krotnością pensji minimalnej (75 zł – 30 000 zł w 2019 roku). Zgodnie z powyższymi informacjami, kara za przestępstwo skarbowe może stanowić od 750 zł do 21 600 000 zł.

Zazwyczaj zasądzane kary pieniężne nie są jednak aż tak dotkliwe, a ich kwota oscyluje najczęściej wokół kilkuset złotych. Wyższych kar z pewnością mogą spodziewać się „recydywiści”, którzy regularnie spóźniali się przesłaniem PIT-37 na czas. Skutki niezłożenia PIT-37 w terminie wykraczają poza sankcje finansowe.

PIT-37 2019 – procedura czynnego żalu

Aby zmniejszyć zakres możliwych konsekwencji i uregulować zaległy PIT-37, podatnik może zdecydować się na tzw. czynny żal i poinformować odpowiedni urząd skarbowy o popełnieniu przez siebie czynu zabronionego, za jaki uznaje się niezłożenie deklaracji podatkowej we wskazanym terminie. Jeśli  procedura czynnego żalu ma zakończyć się powodzeniem, należy pamiętać o uregulowaniu należności względem fiskusa do ustalonego dnia.

Podatnik, który nie prześle PIT-37 w terminie, powinien złożyć czynny żal w formie pisemnej, zaadresowany wprost do właściwego  urzędu skarbowego. W treści należy precyzyjnie opisać powód niezłożenia deklaracji we właściwym czasie, jak również dołączyć poprawnie wypełniony arkusz podatkowy. Jeżeli ze złożonego formularza PIT wynika, iż podatnik ma niedopłatę podatku dochodowego, powstałą różnicę musi uregulować do dnia ustalonego przez urząd skarbowy.

Kiedy czynny żal nie zostanie rozpatrzony pozytywnie?

Podatnik nie ma możliwości skorzystania z czynnego żalu, jeśli odpowiednie organy skarbowe otrzymały udokumentowaną wiadomość na temat wykroczenia bądź przestępstwa. Innymi słowy, jeśli do fiskusa dotarły informacje na temat celowości działań podatnika, może liczyć się on z surowymi konsekwencjami. Do podobnej sytuacji dojdzie również wtedy, gdy urząd skarbowy podejmie działania, mające na celu ujawnienie wykroczenia, zanim podatnik poczyni odpowiednie kroki.

Nie ryzykuj przekroczenia terminu złożenia PIT-37 – postaw na sprawdzone rozwiązania, takie jak program PIT PRO 2018/2019. Aplikacja ta umożliwia błyskawiczne wypełnienie deklaracji podatkowej wraz z wymaganymi załącznikami. Sam proces przesłania deklaracji na serwery Ministerstwa Finansów trwa zaledwie kilka chwil, a zakończenie transferu jednolitego pliku kontrolnego (deklaracji i załącznika) zaowocuje otrzymaniem UPO. Dokument ten stanowi ostateczne potwierdzenie dopełnienia obowiązków względem fiskusa, który należy zachować na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.

>>> Rozlicz PIT-37 2019 już dziś! Pobierz Program PIT Pro / Wypełnij PIT Online / Rozlicz PIT prze telefon w 5 minut! <<<

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)
© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone