Zamknij
REKLAMA

Promuj to ogłoszenie

Młodszy asystent PSSE Kartuzy

Data dodania: 2019-08-23 12:43:27ID: 3763

58 Pokaż numer[email protected]

MŁODSZY ASYSTENT PSSE KARTUZY
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kartuzach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Opis stanowiska pracy:
Nazwa stanowiska pracy: młodszy asystent;
Wymiar etatu: 1

Wymagania kwalifikacyjne:
Wykształcenie: wyższe (preferowane techniczne)

Wymagania dodatkowe:
Biegła umiejętność obsługi komputera,
Umiejętność redagowania pism,
Posiadanie prawa jazdy kat. B,
Umiejętność samodzielnej pracy,
Umiejętność pracy w zespole,
Komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczące utrzymania należytego stanu higieniczno ? sanitarnego, narażenia pracowników na czynniki szkodliwe i uciążliwe w zakładach pracy.
Nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, a w szczególności zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy.
Prowadzenie rejestrów i ewidencji, sporządzanie sprawozdań, prowadzenie dokumentacji.
Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych, nowo wybudowanych, zmodernizowanych, po zmianie sposobu użytkowania na poszczególnych etapach realizacji inwestycji i innych w związku z art. 56 Prawa Budowlanego oraz odrębnymi przepisami, na wniosek organu administracji lub zainteresowanego podmiotu.
Uzgadnianie dokumentacji projektowej obiektów służby zdrowia, produkcyjnych, handlowo ? usługowych, żywności i żywienia, placówek oświatowych itp.


Wymagane dokumenty:
CV,
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
Podanie o pracę,
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
Kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy,
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji.


Dokumenty należy składać poprzez:
zgłoszenie elektroniczne na adres: [email protected]ov.pl,
zgłoszenie listowne na adres: ul. Sambora 30 a 83-300 Kartuzy,
zgłoszenie osobiste w siedzibie PSSE w Kartuzach, pokój nr 15 (sekretariat).


Termin składania dokumentów:
06.09.2019 r.

Prosimy o NIEZAMIESZCZANIE zdjęcia w CV.
Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PSSE w Kartuzach z siedzibą: ul. Sambora 30 a, 83-300 Kartuzy zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko: młodszy asystent.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone