Zamknij
REKLAMA
Czynności pomocnicze przy pracach budowlanych
StPr/22/1436
data rozpoczęcia pracy od 10.10.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Opieka nad wychowankami, pomoc w nauce i rozwijaniu zainteresowań, organizacja czasu wolnego wychowanków, prowadzenie dokumentacji wychowanków. Praca w godz. 6-14, 14-22, 22-6.
StPr/22/1389
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Prace ślusarskie ,wykończeniowe elementów spawanych. Pracodawca wyraża chęć przyuczenia kandydata na oferowane stanowisko pracy.
StPr/22/1386
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

Praca w terenie otwartym. Pracodawca zapewnia dowóz do miejsca pracy.
StPr/22/1341
data rozpoczęcia pracy od 13.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 4 500 PLN

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowym, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach i wymaganiach stawianym kandydatom są podane na stronie : https://dobor.pomorska.policja.gov.pl Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:00 - 14:00 14:00 - 22:00 22:00 - 6:00 7:00 - 19:00 19:00 - 7:00
StPr/22/1250
data rozpoczęcia pracy od 19.09.2022
wynagrodzenie od od 4 981 do 5 548 PLN