Zamknij
REKLAMA

Nastawienie na klientów, analiza rynku oraz monitoring działań konkurencji, prezentacja oferty produktu oraz wdrażanie działań marketingowych. Praca w siedzibie oraz na terenie całego kraju.
StPr/20/0470
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od do 7 500 PLN

Księgowa
StPr/20/0456
data rozpoczęcia pracy od 23.04.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Sprzedawca
StPr/20/0466
data rozpoczęcia pracy od 24.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Specjalista sprzedaży internetowej
StPr/20/0449
data rozpoczęcia pracy od 23.04.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obsługa Urządzeń biurowych. Kserowanie, kompletowanie i porządkowanie dokumentów dot. poszczególnych spraw. Przygotowanie korespondencji do wysyłki. Udział w prowadzeniu postępowań dot. orzecznictwa.
StPr/20/0450
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego tzw. małej księgowości (KPR, PPE) Dekretowanie dokumentów pełnej księgowości, wprowadzanie ich do systemu, wyliczanie podatków. Archiwizacja dokumentów, w
StPr/20/0451
data rozpoczęcia pracy od 23.03.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Zapoznanie bezrobotnego ze stanowiskiem pracy, jego obowiązkami i uprawnieniami. Przeszkolenie bezrobotnego w zakresie BHP i P. POŻ. na zasadach przewidzianych dla pracowników. Zapoznanie z asortyment
StPr/20/0405
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Przygotowanie stanowiska pracy. Przygotowanie materiałów pomocniczych do wykonania tatuażu - projekty. Wywiad z klientem. Wykonanie tatuażu. Opieka nad klientem po wykonaniu tatuażu.
StPr/20/0409
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Zapoznanie się ze Statutem Powiatu Kartuskiego, Regulaminem Organizacyjnym Starostwa, Regulaminem Pracy, Instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu, oraz aktami obowiązującymi w Wydziale Geodezji. Po
StPr/20/0421
data rozpoczęcia pracy od 20.03.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. Zapoznanie się z programem stażu i omówienie zadań zawodowych wykonywanych przez bezrobotnego. Zapoznanie się z Regulaminem pracy. Utrzymanie czystości na stanowis
StPr/20/0428
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN


© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone