Zamknij
REKLAMA

strzyżenie damskie i męskie, farbowanie, ombre
StPr/20/0570
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Przyjmowanie i podział korespondencji .Przestrzeganie obiegu dokumentów( zgodnie z instrukcją kancelaryjną, która obowiązuje w danej jednostce) .Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im informacji.Odbieranie telrfonów i przekazywanie informacji dzwoniącym. Wysyłanie i odbieranie faksów. Sporządzanie pism i innych dokumentów przy wykorzystaniu programów komputerowych. Przygotowywanie dokumentacji poprzez kserowanie oraz skanowanie. Dbanie o czystość kancelarii jak i o własne stanowisko pracy. Zastępowanie innych współpracowników.
StPr/20/0557
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

przygotowywanie posiłków i dań gotowanie obiadów, zup, przygotowywanie półproduktów Dodatkowo - Prawo jazdy kat. B
StPr/20/0478
data rozpoczęcia pracy od 26.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Przygotowywanie burgerów
StPr/20/0517
data rozpoczęcia pracy od 22.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Przygotowywanie burgerów
StPr/20/0518
data rozpoczęcia pracy od 22.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Sprzedawca
StPr/20/0466
data rozpoczęcia pracy od 24.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego tzw. małej księgowości (KPR, PPE) Dekretowanie dokumentów pełnej księgowości, wprowadzanie ich do systemu, wyliczanie podatków. Archiwizacja dokumentów, w
StPr/20/0451
data rozpoczęcia pracy od 23.03.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Przygotowanie stanowiska pracy. Przygotowanie materiałów pomocniczych do wykonania tatuażu - projekty. Wywiad z klientem. Wykonanie tatuażu. Opieka nad klientem po wykonaniu tatuażu.
StPr/20/0409
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. Zapoznanie się z programem stażu i omówienie zadań zawodowych wykonywanych przez bezrobotnego. Zapoznanie się z Regulaminem pracy. Utrzymanie czystości na stanowis
StPr/20/0428
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji. Przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji listowej, mailowej. Obsługa faksów, telefonów, skanerów, drukarek, kserokopiarek. Przedk
StPr/20/0390
data rozpoczęcia pracy od 17.03.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN