Zamknij
REKLAMA

Zapoznanie się ze specyfiką pracy w pracowni psychologicznej. Zapoznanie się z wybranymi fragmentami Ustawy o Transporcie Drogowym i Ust. o kierujących pojazdami. Zakładanie kart badań klientom praco
StPr/20/0075
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

- Zaznajomienie się z zasadami przestrzegania tajemnicy służbowej i przepisami BHP - Obsługa korespondencji, ewidencja, wysyłka - Obsługa urządzeń biurowych,rejestrowanie spraw w repertoriach , rejest
StPr/20/0078
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Obsługa faxu,telefonu,kserokopiarki,obsługakomputera, dołączanie korespondencji,przygotowywanie i wysyłanie korespondencji,przygotowywanie akt ksiąg wieczystych do archiwum,donoszenie akt ksiąg wieczy
StPr/20/0083
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Nauka organizacji miejsca zabiegowego w zależności od rodzaju wykonywanego masażu - materiały i sprzęt wykorzystywany podczas zabiegów masażu - wyposażenie pomieszczenia, środki poślizgowe i wspoma
StPr/20/0060
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych - elektrycznych
StPr/20/0065
data rozpoczęcia pracy od 27.01.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 3 817 PLN

Nauczyciel Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych - Budowlanych
StPr/20/0069
data rozpoczęcia pracy od 27.01.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 3 817 PLN

Zapoznanie się z zasadami pracy. Przygotowywanie materiałów reklamowych. Zapoznanie się z ofertą produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez firmę. Analiza potrzeb ubezpieczeniowych klienta. Pomoc w
StPr/20/0070
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN


© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone