Zamknij
REKLAMA

Krawiec
StPr/20/1116
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Robotnik robotnik budowlany
StPr/20/1133
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Zaznajomnienie się ze strukturą organizacyjną, regulowaniem pracy, zapoznanie ze specyfiką pracy w sklepie odzieżowym sieci "Tifo" Zapoznanie z obsługą programu sprzedażowego, obsługiwanie nabywcy sprzedawanych towarów w punkcie sprzedaży, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. Dbanie o wizerunek punktu sprzedaży oraz jakość obsługi klientya. przygotowywanie przyuczenie do obsługi kasy iskalnej i terminala płatniczego pod nadzorem opiekuna.
StPr/20/1137
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Zapoznanie się z wyrobami drewno pochodnymi, charakterystyka, nauka obsługi sprzętów stosowanych do obróbki i cięcia produktów, programów obsługi maszyn.
StPr/20/1104
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

-przyjmowani, przechowywanie, zabezpieczanie i ewidencjonowanie okumentacji archiwalnej Sądu Rejonowego w Kartuzach, - klasyikacja, porzadkowanie i sporzadzanie spisów dokumentacji niearchiwalnej, -przygotowywanie okumentacji niearchiwalnej do brakowania, -przygotowywanie i przekazywanie okumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego w Gdańsku, -bieżące wypożyyczanie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,prowadzenie ewidencji wypozyczeń.
StPr/20/1108
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 1 800 PLN

Odśnieżanie, utrzymanie czystości na terenie zielonym, zamiatanie, prace porządkowe. Praca w terenie gmina Kartuzy
StPr/20/1094
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

-obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich, działań PROW oraz pomocy krajowej, -sporządzanie zleceń płatności oraz dokumentów płatniczych, -przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział, -udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR,
StPr/20/1463
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

Wznoszenie budynków od podstaw. Praca w terenie
StPr/20/1077
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Szliowanie metalowych konstrukcji, montowanie
StPr/20/1078
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 1 360 - 2 720 PLN

opieka nad dziećmi (o 10-18 lat) pomoc w nauce (odrabianie prac domowych) i rozwijaniu zainteresowań i organizacja czasu wolnego.
StPr/20/1069
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od 2 750 - 4 300 PLN