Zamknij
REKLAMA
Prowadzenie autobusów według ustalonego rozkładu jazdy, sprzedaż biletów. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne netto powyżej 3 tys. zł. Praca na terenie powiatu kartuskiego i wejherowskiego.
StPr/22/0038
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 25 PLN

PRACE BUDOWLANE, MALARSKIE, TYNKARSKIE.
StPr/22/0040
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Montaż mebli u klienta, wszystkie prace związane ze stanowiskiem do prac stolarskich. Praca w godz 7.00 - 15.00 lub 8.00 - 16.00.
StPr/22/0031
data rozpoczęcia pracy od 14.01.2022
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Utrzymanie w nienagannej kondycji i czystości pokoje w hotelu, sprzątanie pomieszczeń ogólnodostępnych, zaplecza oraz ciągi komunikacyjne w hotelu zgodnie z wymogami i standardem hotelu. Praca w godz. 8-21.
StPr/22/0024
data rozpoczęcia pracy od 12.01.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Obsługa gości, dbanie o porządek i czystośc w restauracji, obsługa imprez okolicznościowych. Praca w godz. 8-24. Praca w weekendy.
StPr/22/0025
data rozpoczęcia pracy od 12.01.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Sporządzanie różnego rodzaju potraw z karty menu zgodnie z recepturą, ciasta, desery, napoje porcjowane, dekorowanie, estetyczne wykonanie dań, utrzymanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy, a także w pomieszczeniach pomocniczych. Praca w godz. 8-22.
StPr/22/0026
data rozpoczęcia pracy od 12.01.2022
wynagrodzenie od od 26 do 40 PLN

Obsługa kasy, wykładanie towaru, przyjmowanie towaru, sprzedaż w dziale mięsnym. Praca w godz. 5.00 -21.00
StPr/22/0028
data rozpoczęcia pracy od 12.01.2022
wynagrodzenie od od 3 800 do 4 000 PLN

1. Opieka nad grupą przedszkolną. 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w grupie przedszkolnej. 3. Konsultacje z rodzicami. 4. Prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie opinii o dzieciach. 5. Działania profilaktyczne.
StPr/22/0005
data rozpoczęcia pracy od 10.01.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Prowadzenie indywidualnego wsparcia dla uczestników projektu OzA- Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem - osoby dotknięte autyzmem. Opracowanie Indywidualnego Programu Wsparcia (IPW) dla podopiecznego dopasowanego dla jego indywidualnych potrzeb i możliwości, uwzględniającego m. in.: zajęcia związane z codziennymi czynnościami, zajęcia edukacyjne, rehabilitację ogólnorozwojową, rehabilitację społeczną, rehabilitację społeczno-zawodową, terapię zajęciową. Rozwijanie umiejętności i kompetencji indywidualnych uczestników projektu. Wsparcie uczestników w zakresie rozwoju ich samodzielności życiowej i bytowej. Motywowanie i kierowanie uczestników projektu do udziału w zajęciach związanych z rozwojem ich samodzielności. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla uczestników projektu. Współpraca z partnerami projektu w zakresie wsparcia uczestników projektu. Prowadzenie dokumentacji projektowej w zakresie realizowanych zadań. Dni i godziny pracy ustalane indywidualnie z pracodawcą.
StPr/21/11049
data rozpoczęcia pracy od 31.12.2021
wynagrodzenie od od 3 010 do 4 600 PLN

Montaż konstrukcji szklano - aluminiowych, serwis systemów szklano-aluminiowych.
StPr/21/1472
data rozpoczęcia pracy od 03.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN