Zamknij
REKLAMA
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowym, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Wszystkie wymagane dokumenty znajdują się na stronie: http://www.dobor.pomorska.policja.gov.pl Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach i wymaganiach stawianym kandydatom są podane na stronie : https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/oraz na stronie [email protected]
StPr/21/1284
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 4 981 do 5 548 PLN

Pomoc przy budowie, sprzątanie placu, armatura, monolit
StPr/21/1278
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Opieka nad dziećmi i młodzieżą (ok. 10-18 lat), pomoc w nauce i rozwijaniu zainteresowań, organizacja czasu wolnego wychowanków, prowadzenie dokumentacji wychowanka. Wymagana pedagogika: ogólna, resocjalizacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, specjalna lub praca socjalna czy nauki o rodzinie. Praca w godz. 6-14, 14-22, 22-6.
StPr/21/1189
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 2 950 do 3 400 PLN

Opieka nad dziećmi i młodzieżą (ok. 10-18 lat), pomoc w nauce i rozwijaniu zainteresowań, organizacja czasu wolnego wychowanków, prowadzenie dokumentacji wychowanka. Wymagana pedagogika: ogólna, resocjalizacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, specjalna lub praca socjalna czy nauki o rodzinie. Praca w godz. 6-14, 14-22, 22-6.
StPr/21/1191
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 2 950 do 3 400 PLN

Dekretowanie i księgowanie dokumentów, uzgadnianie sald kont w księgach rachunkowych, sporządzanie list płac i deklaracji zus, prowadzenie KPiR.
StPr/21/1170
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Prowadzenie autobusów wg ustalonego rozkładu jazdy, sprzedaż biletów. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne netto powyżej 3 tys. zł. Praca na terenie powiatu kartuskiego i wejherowskiego. Wymagania: - Prawo jazdy kat. D, - kwalifikacja wstępna/ szkolenie okresowe (kod 95 w prawie jazdy)
StPr/21/1001
data rozpoczęcia pracy od 25.08.2021
wynagrodzenie od od 22,5 PLN