Zamknij
REKLAMA
1. Zapoznanie się z Referatem Organizacyjnym Starostwa, Regulaminem Pracy, Instrukcją Kancelaryjną dla organów powiatu, oraz aktami obowiązującymi w Wydziale Budownictwa; 2. Zapoznanie się ze Statutem Powiatu Kartuskiego; 3. Udzielanie pomocy w pracach administracyjnych przy: - wydawaniu pozwoleń na budowę; - wydawaniu zaświadczeń o samodzielności lokali oraz dodatków mieszkaniowych; - opiniowaniu planów zagospodarowania przestrzennego gmin; - wysyłce korespondencji; - odbiorze przesyłek pocztowych; 4. Pomoc przy innych pracach administracyjnych związanych z ustawą - Prawo budowlane.
StPr/22/0719
data rozpoczęcia pracy od 12.05.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Prace biurowe, kontakt z klientami, obsługa komputera.
StPr/22/0752
data rozpoczęcia pracy od 16.05.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Pomoc przy budowie, sprzątanie placu, armatura, monolit.
StPr/22/0755
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Filetowanie, pakowanie, sprzątanie.
StPr/22/0756
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Szlifowanie metali, polerowanie, montowanie.
StPr/22/0758
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Obsługa działu logistyki wysyłek reklamacyjnych, szeroko pojęta obsługa klienta zgłaszającego reklamację, priorytetowanie zleceń serwisowych. Praca w godz. 8.00 - 18.30.
StPr/22/0729
data rozpoczęcia pracy od 16.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Specjalista sprzedaży internetowej
StPr/22/0730
data rozpoczęcia pracy od 16.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

1.Dołączanie korespondencji do akt; 2.Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji; 3.Porządkowanie, zszywanie i układanie akt spraw; 4.Przygotowywanie akt do archiwum, zakładanie akt zastępczych, rozpisywanie terminów, rozpraw, sporządzanie wokand, wykonywanie prawomocnych wyroków sędziów; 5.Obsługa komputera, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
StPr/22/0666
data rozpoczęcia pracy od 27.04.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Obsługa klienta, kasy fiskalnej, terminala, przygotowywanie towarów do sprzedaży (wystawianie ich na półki, witryny, dbanie o ekspozycję), dbanie o czystość miejsca pracy, zamawianie towaru, prowadzenie rozliczeń punktu sprzedaży. Praca w godz. 9.00 - 17.00.
StPr/22/0667
data rozpoczęcia pracy od 16.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

przeprowadzanie prac geodezyjnych
StPr/22/0619
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN