Zamknij
REKLAMA

Alimenty na konto dziecka po osiągnięciu pełnoletności

09.37, 08.12.2022 artykuł sponsorowany Aktualizacja: 09.37, 08.12.2022

Rodzice, którzy płacą alimenty na swoje dorosłe dzieci, z niecierpliwością zwykle wyczekują momentu, w którym będą mogli zakończyć płacenie na swoje dzieci. Często po ukończeniu 18. roku życia jednak pojawia się pytanie, na czyje konto należy płacić to zobowiązanie. Zasadniczo bowiem dysponentem tych środków jest już pełnoletni syn czy córka. Mimo to zwykle wcześniej przelewy dokonywane były na konto rodzica, który na co dzień wychowuje dziecko. Jak zatem rozwiązać tę kwestię?

Zakres alimentów

Wysokość alimentów ustala się na podstawie art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Dodatkowo alimenty należy płacić na dzieci, które nie są utrzymać się jeszcze samodzielnie, bo np. uczą się i zdobywają dalsze wykształcenie. Wówczas obowiązek alimentacyjny nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości czy np. zdania matury, a przedłuża się do czasu, aż syn czy córka skończą edukację oraz/lub będą mogli się usamodzielnić.Jak wiec widać, zakres świadczeń alimentacyjnych nie jest ograniczony w zakresie kwot ani długości trwania. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, w tym przypadku od potrzeb dziecka, zarobków rodzica oraz sytuacji związanej z kontynuowaniem edukacji.Dodatkowo alimenty w szczególności należą się dziecku niepełnosprawnemu lub przewlekle choremu. Taki stan bowiem powoduje dodatkowe, wysokie i stałe koszty utrzymania – w tym leczenia, rehabilitacji itd. Wówczas zakres świadczeń staje się jeszcze szerszy, bo takie dziecko może w żadnym momencie nie osiągnąć samodzielności życiowej i finansowej.

Zobacz też: Alimenty na dorosłe dziecko

Przelewanie alimentów a pełnoletniość dziecka

Zasadniczo alimenty najczęściej przyznaje się, gdy uprawnione dziecko jest niepełnoletnie. Wtedy nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie może samodzielnie odbierać ani dysponować tymi pieniędzmi. Z tego względu to na konto rodzica (zwykle matki) środki są przekazywane w postaci przelewów. Zgodnie z wyrokami „alimenty są płatne do rąk matki (ojca)”, czyli w praktyce najczęściej na konto rodzica.Gdy jednak dziecko osiągnie pełnoletniość, wówczas może reprezentować samo siebie, bez pośrednictwa rodzica–opiekuna. Osiąga zdolność do czynności prawnych w pełnym zakresie. Nie ma jednak potrzeby zmieniania wyroku sądowego w kwestii alimentów. Określa to uchwała Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 14/77) z 1977 r. – „zdarzenie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu, do odbioru przez dziecko świadczeń wystarczające są dokumenty stanu cywilnego”.Sąd nie podejmuje jednak działań, by alimenty były płacone już bezpośrednio uprawnionemu. Jednakże środki powinny być już wypłacane do rąk (lub przelewem) własnych dziecka, zgodnie z prawem. To już nie matka (czy ewentualnie ojciec) jest dysponentem tych pieniędzy, a samo dziecko jako osoba dorosła.Jeżeli syn czy córka woli, by wypłaty były dokonywane według dotychczasowych zasad, powinni dostarczyć odpowiednie oświadczenie w tym zakresie. Jak więc widać, osiągnięcie pełnoletności zmienia relację z osobą uprawnioną do alimentów. Na jej konto powinny być one odtąd płacone. Decyduje o tym bowiem osiągnięcie pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym do dysponowania własnymi środkami.

Źródło: Rozwodowy.pl

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%