Zamknij
REKLAMA

Kartuzy. Kolejki do lekarzy i przed przychodnią. Nawet tysiąc telefonicznych zgłoszeń dziennie

12:09, 24.07.2020 | M.D
Skomentuj fot. Magda Dzienisz
REKLAMA

Czytelnicy - pacjenci NZOZ CM "Kaszuby" skarżą się na długi czas oczekiwania na przyjęcie do niektórych lekarzy. Nie podoba im się też, że muszą czekać na dworze, przed przychodnią, zamiast w poczekalniach. Prezes Zarządu tłumaczy ten stan wymogami sanitarnymi dotyczącymi epidemii, a także niewystarczającą liczbą personelu.

Przychodnie i szpitale od początku wybuchu epidemii koronawirusa ograniczyły swoją działalność. Lekarze przestali przyjmować pacjentów, odwołano planowe zabiegi. Z momentem "odmrażania" placówki medyczne powoli zaczęły przyjmować pacjentów, jednak wciąż odbywa się to w ograniczonym zakresie. Wprowadzono teleporady, w niektórych miejscach zastosowano wyłącznie rejestrację telefoniczną i e-mailową.

Na taki stan rzeczy narzekają pacjenci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Kaszuby", który swoje przychodnie ma na kartuskim deptaku, na ul. Mściwoja II oraz na osiedlu Wybickiego. Czytelnicy, którzy zwrócili się do nas, narzekają na długi czas oczekiwania na wizytę do niektórych lekarzy i kłopoty z dodzwonieniem się do przychodni. Wskazują również na fakt, iż nie są wpuszczani do poczekalni, a na wizytę muszą czekać na dworze. Jako odwrotny przykład podają SP ZOZ Żukowo, gdzie: "potrafią 2 dni przed wizytą zadzwonić i zapytać czy pacjent będzie. Tam nie są pochowani (...) tylko uczciwie pracują" (cytat z listu Czytelniczki).

Epidemia wciąż trwa

Zwróciliśmy się do NZOZ CM "Kaszuby" z prośbą o ustosunkowanie się do tych uwag. Maciej Kloczkowski, prezes Zarządu NZOZ CM "Kaszuby" taką sytuację tłumaczy wciąż panującym stanem epidemii oraz nałożonymi wymogami sanitarnymi. 

Nadal w Polsce jest ogłoszony stan epidemii i pomimo „zaklinania rzeczywistości” przez aktualnie rządzących ciągle stwierdzane są nowe ogniska epidemiczne, a liczba stwierdzanych nowych zakażeń dziennie dochodzi do 400. Nadal obowiązuje zasada dystansu społecznego, gdzie jeszcze kilka dni temu należało zachować dystans 2 metrów między osobami i 4 m2 na osobę w pomieszczeniach, a od wczoraj (21 lipca - red.) zmniejszono do 1,5 metra. Budynki Przychodni NZOZ mają stosunkowo wąskie korytarze i niewielkie poczekalnie, np. w Przychodni ul. Dworcowa 2 jest jedynie 200 m2 korytarzy i poczekalni, a w Przychodni na ul. Mściwoja II 9 ok. 100 m2 korytarzy wraz z poczekalniami, co w przypadku konieczności zachowania dystansu społecznego pozwalało na przebywanie w Przychodniach: ul. Dworcowa 2 -do 50 osób a ul. Mściwoja II 9 - do 25 osób - tłumaczy prezes NZOZ-u. - Przy założeniu, że w Przychodni ul. Dworcowa 2 jest 25 gabinetów a w Przychodni ul. Mściwoja II 9 jest 15 gabinetów, które jednoczasowo mogą udzielać świadczeń, widać wyraźnie, że praktycznie w Przychodniach może w tym samym czasie przebywać, licząc na każdy gabinet, jedna osoba (a w przypadku dzieci oraz osób niepełnosprawnych – wraz z jedną osobą towarzyszącą) będąca w gabinecie i jedna osoba oczekująca ( wraz z ew. osobą oczekującą). Taki stan rzeczy wymusza na NZOZ podjęcie działań ograniczających swobodny dostęp do Przychodni, gdyż na nas spoczywa odpowiedzialność za stosowanie się do nałożonych przez rządzących restrykcji. Działania te są podejmowane na podstawie art. 5 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, gdzie wyraźnie określono, że „Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów...”.

Przypomina także, że na początku epidemii kartuska przychodnia zaprzestała udzielania świadczeń za wyjątkiem teleporad, jednak od 1 czerwca br., "pomimo braku jasnych i konkretnych zaleceń i decyzji z Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia" rozpoczęto stopniowe uruchamianie działalności.

Praktycznie w chwili obecnej wszystkie poradnie i pracownie diagnostyczne przyjmują pacjentów, oczywiście w zaostrzonym reżimie sanitarnym, aby chronić zarówno pacjentów, jak też pracowników. Do czasu ustąpienia epidemii będziemy nadal pracować w zaostrzonym reżimie sanitarnym i z ograniczeniem dostępności do Przychodni, tak aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem zarówno pracowników, jak też pacjentów NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp z o.o. Nie możemy sobie pozwolić na wpuszczenie do Przychodni osoby zakażonej czy podejrzanej o zakażenie koronawirusem, gdyż w takim przypadku cały personel mógłby zostać objęty kwarantanną, co sparaliżowałoby pracę wielu gabinetów, czy to Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmującej opieką ponad 23 tysiące pacjentów, czy kilkunastu poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Psychiatrii itp. - wyjaśnia Maciej Kloczkowski. 

Tysiąc połączeń dziennie, a personelu brak

Dlaczego przychodnia stosuje wyłącznie rejestrację telefoniczną lub e-mailową? Maciej Kloczkowski tłumaczy to zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, konsultantów krajowych z różnych dziedzin medycyny a także różnych organizacji pracodawców Ochrony Zdrowia.

W sytuacji panującej pandemii koronawirusa jest i będzie zaburzone działanie rejestracji telefonicznej (...). Podstawową i pierwszą formą kontaktu pacjenta z przychodnią jest kontakt telefoniczny, aby ustalić po pierwsze, z jaką potrzebą zgłasza się dzwoniąca osoba, zebrać wywiad w tym wywiad w kierunku możliwego kontaktu z COVID-19, w miarę możliwości udzielić teleporady, a w uzasadnionych przypadkach zaplanować wizytę pacjenta w Przychodni - wyjaśnia. 

Podkreśla również, że spółka przekazała i zakupiła na początku pandemii kilkanaście telefonów komórkowych, aby ograniczyć blokowanie linii telefonicznych wychodzących z centrali telefonicznej i umożliwić dodzwonienie się do pacjenta, czy to w celu przerejestrowania wizyty, czy udzielenia teleporady.

Dziennie realizujemy powyżej tysiąca zgłoszeń telefonicznych, a liczba obsłużonych w ramach teleporad, jak też osobiście pacjentów, dochodzi do 850 osób dziennie (dane z ub. tygodnia). Wzmożona zgłaszalność się pacjentów telefonicznie powoduje przeciążenie linii telefonicznych, jak też trudności z obsługą połączeń przez pracowników rejestracji. Często się zdarza, że przy liczbie 30 osób oczekujących na połączenie telefoniczne, jeśli nie zostanie ono odebrane w odpowiednim, zaprogramowanym w centrali czasie, jest ono automatycznie przerywane, co niektórzy odbierają jako odłożenie słuchawki. Mamy nowoczesną centralę telefoniczną, ale ani centrala ani obecna liczba zatrudnionych pracowników w Rejestracji nie jest w stanie w jednym czasie odebrać kilkudziesięciu połączeń telefonicznych - wyjaśnia Maciej Kloczkowski. 

Jak zaznacza, przychodnia cały czas cierpi na brak personelu. Zwraca uwagę na fakt, iż wciąż nie ma osób chętnych do pracy, gdyż jego zdaniem - wolą oni otrzymywać zasiłki niż pracować.

Dodatkowym utrudnieniem było i jest to, iż okresowo występowała zmniejszona obsada pracowników obsługi pacjentów, co związane było z wykorzystywaniem prawa do zasiłku opiekuńczego, który został wprowadzony przez rząd na czas epidemii, gdzie zapomniano, że pozwalając z jednej strony na pozostanie pracownikowi w domu, z drugiej strony pozbawia się firmę ludzi do pracy. Częste też były i są zwolnienia lekarskie pracowników obsługi, którzy narażeni są w czasie kontaktu z pacjentem na ataki słowne, pretensje i żądania pacjentów przelewającym swoje frustracje na pracowników rejestracji. Pomimo poszukiwania osób do pracy brak jest chętnych, bo przyjemniej jest otrzymywać teraz 500+ i siedzieć w domu niż pracować - twierdzi prezes Zarządu NZOZ CM "Kaszuby".

"Kolejki do lekarzy były zawsze"

Czy CM Kaszuby ma jakiś sposób na to, jak rozładować kolejki albo czy planuje w przyszłości wdrożyć jakieś rozwiązanie? Maciej Kloczkowski podkreśla, że kolejki osób oczekujących na udzielenie świadczenia niestety były zawsze i nie miało to związku z pandemią koronawirusa. Winna jest zła organizacja systemu opieki zdrowotnej oraz brak liczby młodych lekarzy i pielęgniarek.

Zbyt mała ilość lekarzy i innych pracowników Ochrony Zdrowia w Polsce a także nadal zbyt małe finansowanie oraz zła organizacja całego systemu opieki zdrowotnej jest główną przyczyną trudności w dostępie do świadczeń zdrowotnych - podkreśla. - Stan epidemii tylko jeszcze znacznie pogorszył dostępność, gdyż administracyjną decyzją rządu zatrzymano pracę m.in wszystkich przychodni w Polsce już wtedy, kiedy liczba zachorowań na COVID-19 była znikoma. Kilkumiesięczne zatrzymanie pracy spowodowało, że osoby już oczekujące na świadczenie od kilku miesięcy nie otrzymały tych świadczeń od połowy marca br do maja br (...). Szereg nowych, dodatkowych wymogów sanitarnych powoduje też spowolnienie pracy poradni. Nie ma i nie będzie w bliskiej przyszłości możliwości skrócenia kolejek, gdyż fizycznie brakuje osób, którzy udzielaliby świadczeń zdrowotnych, a starzejąca się kadra lekarska i pielęgniarska w całej Polsce oraz brak odpowiedniej liczby młodych lekarzy i pielęgniarek itd., którzy mogliby ich wspomóc i zastąpić będzie tylko pogłębiać trudności - zaznacza Maciej Kloczkowski.

Prezes Zarządu NZOZ CM "Kaszuby" przypomina także, że aby ułatwić kontakt pacjenta z rejestracją uruchomiono dodatkową możliwość rejestracji za pomocą poczty elektronicznej: adres e-mail: [email protected] Wyjaśnia, że spora liczba pacjentów korzysta z tej możliwości kontaktu.

Przypomina również, że w każdym przypadku zarejestrowania się pacjenta na wizytę czy badanie w przychodni, powinien się on stawić nie wcześniej niż 20 minut i nie później niż 15 minut przed planowaną wizytą, a w momencie zgłoszenia się -powiadomić pracownika rejestracji przez domofon lub telefonicznie lub w razie obecności wyznaczonego pracownika rejestracji przy drzwiach przychodni - jemu osobiście, że znajduje się przy wejściu do przychodni i jest umówiony na wizytę, badanie czy inne świadczenie.  Do przychodni wpuszczani są jedynie pacjenci, którzy wcześniej umówili się telefonicznie lub mailowo na wizytę, badania diagnostyczne lub zabiegi.

- Dopóki w Polsce nie zostanie zniesiony stan epidemii koronawirusa, dopóty będziemy musieli ograniczyć swobodne wejście do przychodni, aby nie narażać pracowników i pacjentów na kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, co mogłoby spowodować objęcie ich kwarantanną, a tym samym zamknięcie przychodni - podkreśla Maciej Kloczkowski.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (84)

pandemia to ściemapandemia to ściema

30 6

wirus chwilowo jest na wakacjach, wraz ze słono opłacanym lobby medycznym, które ma utwierdzać ciemny lud, że jest pandemia, jak wirus sobie wypocznie, bo podkreślam to jest bardzo inteligentny wirus to wróci na jesień, będzie terroryzował ciemny lud i otworzy nowy biznes, tym razem łatwa kasa nowe maseczki już takie solidnej firmy globalnej nie do podrobienia, także trzymajcie się robienie ludzi w przysłowiowego wała to największa pandemia. 13:52, 24.07.2020

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

@ Wał@ Wał

2 9

Poradź drogi wale gdzie wyjechać w świat, aby nie słyszeć już więcej o tej ściemie, która ukatrupiła ( na razie ) 650 tysięcy ludzi i położyła w szpitalach 15 milionów ..... Nooooo, gdzie mam wyjechać, drogi wale ??? 18:41, 24.07.2020


do wała powyżejdo wała powyżej

6 1

może najpierw wyłącz media, szczególnie tv 🤣 i wyjedź sobie na działeczkę, na ryby np 🤣
a kto ci powiedział, że ukatrupiła 650 tys ??? w dzienniku telewizyjnym podali??? a była robiona sekcja zwłok??? czy nadal bredzą o chorobach współistniejących, a ci tzw zakażeni to czy czasem raz nie dostali *%#)!& i tyle się skończył objaw jakiejś tam choroby, a na drugi dzień niby nigdy nic, a czy w tych mediach ujrzałeś też przed kilku miesięcy ogromny pożar buszu amazońskiego 24h na dobę to podawali, co to później okazał się żadnym pożarem amazoni, tylko pożarem interioru, przy wypalaniu, o czym zaświadczył prezydent Bolsonaro, a mason Macron nadal utwierdzał ciemny lud poprzez media, że to pożar wilgotnego buszu w Amazonii, czy to aby nie te same media pokazywały zdjęcia z tzw pandemii fałszując obraz z innej akcji, że to masę wojskowych ciężarówek z trumnami po mieście jeździ co okazało się akcją ale ćwiczeń sprzed roku, albo te same media pokazywały zdjęcie przed kilku lat z innego miejsca jak kopali masowe groby,a przecież nikogo w tym czasie na masową skale nie grzebano, no robią was media w przysłowiowego wała, tresują i testują was. 19:49, 24.07.2020


Ja na działeczkę, Ja na działeczkę,

1 5

a ty idź do szpitali ucałować się z dubeltówki z tymi co na tę "ściemę" niby chorują i powiedz im ,że to ściema - czyli są zdrowi !!!
Przedtem obstaluj sobie trumnę .... no wiesz tak dla JAJ, bo ściema zaraźna nie jest, nie ulegaj przewałce !!! 08:57, 25.07.2020


do powyżejdo powyżej

4 1

tak to jest ze wtórnymi analfabetami, czytać nie potrafią, a co dopiero zrozumieć to co jest napisane, nie napisałem, że wirus to ściema, ale że pandemia to ściema, tzn tyle że jak masz osobę w domu starszą, bądź osłabioną to wystarczy, że otworzysz okno w domu i narobisz przewiewu nawet przez przypadek, to może taka osobą umrzeć na zapalenie płuc np, albo złapać jakiegokolwiek wirusa, co nie zmienia faktu, że po takim zdarzeniu nie trąbi się w mediach, że mamy pandemie, że nie wiadomo jakie jest zagrożenie, ani tym bardziej nie nakłada się kagańców na twarze i w mediach nie straszy ludzi EUTANAZOLEM, bo przecież chodzi o starszych schorowanych ludzi, ale jak widać ludzie wolą się nie uzasadnionym strachem kierować, pokazać im jeszcze zdjęcie trumny, no to już w ogóle rozum i myślenie swoje zawieszą na amen, łatwiej potem takimi ludźmi sterować, a tym bardziej na ich gupocie zarabiać, żyj dalej w strachu powodzenia 12:17, 25.07.2020


Wtórny analfabetaWtórny analfabeta

1 1

Rozumiem twój "proces myślowy" ... to tak jakbyś mówił że węgiel niczego nie brudzi, ale rękami go przerzucać nie należy bo będą czarne. To jest "siła" twojego "rozumowania". Jest więcej takich "myślicieli" jak TY ( spotykam ich codziennie i wcale mnie to nie śmieszy ). 19:53, 25.07.2020


pacjent11pacjent11

42 1

kiedy dymisja prezesa zarządu???? 13:54, 24.07.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

12341234

8 0

a słyszałeś kiedyś aby prezes sam zrezygnował z kasy ... 20:29, 24.07.2020


xxxx11xxxx11

38 9

Hipokryzja. Lekarze ograniczają się do teleporady, nie chcą mieć kontaktu z pacjentami - ale wszyscy jak jeden tłoczą się w marketach czy kościołach. Wtedy nie przeszkadza tłum???? 13:58, 24.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CyrkCyrk

41 6

To jest chore! Wszystko otwarte tylko nie przychodnie ! Dziwne że jeszcze nie powstał ruch społeczny z tego powodu! Z wynagrodzenia pobierają nam składki A do lekarza trzeba chodzić prywatnie ! E-rejestracja nie działa! W dobie koronawirusa to właśnie powinien być główny sposób rejestracji!!! 14:05, 24.07.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

GdybyGdyby

3 0

Kazdy specjalista prowadzil TYLKO swoj gabinet, z pielegniarkami i obsluga, ktory trzeba by bylo utrzymac i odprowadzic nalezne podatki-lekarze zapraszaliby pacjentow na konkretne godziny. Oczywiscie, pacjent by zaplacil, ale odpowiednia KASA CHORYCH by mu zwrocila spora czesc a do tego odliczylby sobie to od podatku PIT. Nie wiem z czego sie utrzymuja lekarze „zatrudnieni“ w wyzej opisanych przybytkach zdrowia. Ktos chyba placi... 12:26, 25.07.2020


anty komuchanty komuch

22 8

myślcie, ludzie myślcie!, to wirus polityczny na skale globalną, wirus istnieje, ale pandemii nie ma, w internecie cenzurują wypowiedzi prawdziwych wirusologów i lekarzy, zostawiają tylko wypowiedzi lobby WHO. Wywiad i służby przeprowadzają na nas globalny eksperyment, patrzcie kto na tym zarabia???
kim jest Szumowski???? myślcie 14:09, 24.07.2020

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

Natalia5566Natalia5566

5 11

Tak, na pewno siedzi jeden facet w podziemiach który wymyślił sobie epidemie i teraz na ekranie ogląda świat jak w Truman Show co się wydarzy. Ma tyle kasy, że Rosja z Putinem na czele, komunistyczne Chiny i miliarder Trump boja mu się podskoczyć i też udają że jest pandemia. Ludzie to jednak kochają teorie spiskowe. Obejrzą jutuba i sobie myślą a ja wiem, że epidemia to ściema a *%#)!& sąsiad w masce chodzi... 14:36, 24.07.2020


stssts

Zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


do stsdo sts

Zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


jo .... jojo .... jo

4 5

no a a ziemia jest płaska, szkodliwe wiatraki napędzane wiatrem drzeba napędzać węglem, żeby były zdrowe, no a gdy będzie szczepionka w przyszłym roku to nie daj się zaszczepić - bo lepiej umrzeć zdrowo niż żyć niezdrowo, joooooo ??? 18:49, 24.07.2020


Xxxxx1Xxxxx1

21 10

To prawda, dostać się do tej przychodni graniczy z cudem. Niedawno byłam i musiałam czekać przed przychodnią 20 minut w deszczu... 14:13, 24.07.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Ja czekałam 45 minutJa czekałam 45 minut

3 1

ale miałam parasol, no to miałam relaksik. 19:17, 24.07.2020


Obserwator chorychObserwator chorych

8 11

Krótko powiem paranoja mój kolega czekał w rejestracji telefonicznej na zarejestrowanie równe 2 godziny.Jedynym rozwiązaniem prowadzić zdrowy tryb życia i nie chodzic do lekarzy moja sąsiadka ma 90 lat przez całe życie nie widzala lekarza na oczy można można. Tak szczerze mówiąc większość ludzi oczekując w kolejkach czy naprawdę potrzebują lekarza czy to jakieś urojenia ze cudownie nasz uzdrowi chyba od nas to zależy czy chcemy być zdrowi. 14:20, 24.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

freddiefreddie

24 4

przychodnie tylko w kartuzach zamknięte. dziwne!! Żukowo otwarte Sierakowice też. Poza tym teleporada bardziej się opłaca. Oczywiście nie nam - podatnikom ponieważ na teleporadę lekarz przyjmie na godzinę ok 8-10 osób a w gabinecie 4 może 5 a NFZ płaci mu za każdego pacjenta. No i jeszcze *%#)!& gadanie że nie może przypisać leku bo musi specjalista!!! jaki ja byłem *%#)!& że na medycynę nie poszedłem 14:48, 24.07.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Aaaa MoniaAaaa Monia

1 1

Od kiedy ośrodek w Sierakowicach otwarty? Dalej teleporady, nawet trzeba prosić żeby leki przepisali, i to leki które muszę przyjmować każdy dzień. Ciężko recepty wypisać. 22:05, 24.07.2020


do narzekaczydo narzekaczy

15 24

Nie rozumiem jakim prawem ludzie narzekają. Wybrali tak jak wybrali, to czego chcą teraz? Woleliście 13. emeryturę, to teraz macie i stać was teraz na prywatne wizyty, więc o co ten hałas? Jakoś krótko przed wyborami 2 mld zł poszły na telewizje zamiast na służbę zdrowia. Jeżeli mimo to nie zmądrzeliście to do kogo macie pretensje? 15:35, 24.07.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

... ...

7 5

Kolejny co myśli że był wybór przy dawaniu pieniędzy na tvp... Ale ja to rozumiem. To jest dobre populistyczne hasło i jest dla przeciwników PiS idealne 16:00, 24.07.2020


Ci narzekacze, to sąCi narzekacze, to są

3 3

anty-pisowcy, którzy naszej dobrej, najlepszej w świecie zmianie rzucają kłody pod nogi.
Przecież nawet ślepy widzi, że nasze lecznictwo jest najwyższej jakości, dlatego możemy przeznaczać kolejne miliardy na to, żeby takim anty-pisowcom kłaść łopatą do głowy, że jest doskonale i coraz lepiej z każdym dniem ! 18:58, 24.07.2020


KaruKaru

30 2

Ludzie chorzy w naszym mieście są pozbawieni opieki lekarskiej.To kpina!!!! 15:48, 24.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

MiklkMiklk

25 1

A na Wybickiego i na Mściwoja to już wogule można zapomnieć że się człowiek dodzwoni bo tam nikt nie odbiera tych telefonów. A w Trójmieście przychodnie normalnie działają tak jak przed epidemia tylko w naszych Kartuzach tak jest 15:58, 24.07.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Aaa MoniaAaa Monia

1 0

W Sierakowicach też nawet ciężko receptę na stałe leki wydostać, szkoda słów, telewizja powinna tam przyjechać.... 22:08, 24.07.2020


jeden nrjeden nr

0 0

jeżeli chodzi o "Kaszuby" to teraz mają tylko jeden nr na rejestrację, już nie ma rozbicia na poszczególne przychodnie 09:56, 28.07.2020


Pacjentka Pacjentka

21 0

Ludzie w środku i tak siedzą obok siebie na krzesłach :) 16:13, 24.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Łyżka zupyŁyżka zupy

26 3

Kierownik placówki powinien polecieć z hukiem! Kpina i śmiech na sali, chorzy ludzie są zostawieni sami sobie! W całej Polsce przychodnię działają normalnie tylko w Kartuzach taka patologia. Niech wypowie się osoba odpowiedzialna za ten bałagan 16:43, 24.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

............

19 2

Tak w Kartuzach do przychodni kolejki, nie dość że trzeba czekać żeby otworzyli drzwi i wypuścili do środka to lekarze ubrani jakby człowiek z zaraza przyszedł. W Gdańsku normalnie przyjmują bez oczekiwania przed drzwiami i nawet maseczek nie noszą. I ja się pytam o ch** u chodzi? 16:58, 24.07.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

ddkdeeddkdee

8 0

nieuki, na medycynie się nie znają i boją się wirusa, z którymi żyjemy na codzień 18:14, 24.07.2020


KMMKMM

2 1

Czy lekarz po każdym pacjencie zmienią swój ubiór? Czy dba o dobro pacjenta czy tylko myśli o sobie ? A może pacjent na wejściu powinien otrzymywać odzież ochronną? Bo przecież nie wiadomo czy lekarz nie zarazila się na zakupach 06:47, 25.07.2020


Mała Mała

0 2

W Gdańsku w przychodni na Zaspie każdy może normalnie wejść i nikt nikogo nie sprawdza ani nie upomina o maskę czy odległość. Połowa personelu również bez masek i nie dezynfekuja, nie myja rąk po badaniu pacjenta gołymi rękoma, również na wejściu do przychodni i przy gabinetach brak płynu do dezynfekcji. Też nie rozumiem. 23:11, 26.07.2020


placówki w pandemiiplacówki w pandemii

21 3

to jest indywidualna interpretacja przepisów dyrektora placówki medycznej, szpitale, sanatoria, rehabilitacja już dawno działają tylko Kartuzy zamknięte. Już pod koniec kwietnia Szumowski mówił, ze wraz z otwarciem przychodni rehabilitacyjnych powinny być otwarte pozostałe przychodnie, oczywiście przy zachowaniu reżimów (maseczki, dystans a przede wszystkim wewnętrzna dobra organizacja pracy przychodni, niektóre wizyty mogą pozostać w trybie telewizyty np. recepty, zaświadczenia, inne porady niemalże wszędzie odbywają się normal trybem). Najważniejsze to co mówił, minister, że należy brać pod uwagę ilość zakażeń w regionie (u nas chyba nie jest najgorzej w tym zakresie), najprościej jest wszystko zwalić na rządzących i zasłaniać się wyimaginowanymi przepisami, niezrozumiałe są dla mnie tłumaczenia p. MK o niedoborach kadrowych, poporawcie mnie, jeśli źle zrozumiałam: dr płaci pracownikom 500 zł ??? 17:15, 24.07.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PopieramPopieram

7 0

Popieram ta wypowiedź. Czla prawda o prezesie i jego nijak placówkach i pracownikach. Nie daje 500 plus 21:38, 24.07.2020


Wszystko GRA - jakWszystko GRA - jak

6 7

u gruźlika w płucach !!
Przychodnie działają, lekarze leczą, PKS-y dojeżdżają do każdej wioski, młodzi mają wreszcie obiecane, tanie mieszkania, obwodnice są hurtowo budowane, elektryczne samochody szybko zastępują te co kopcą z rury w nasze nosy, unowocześnione piece typu Śmieciopał ogrzewają nasze domy, no więc na co tu narzekać ??? - NA CO ? 19:10, 24.07.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PisiorekPisiorek

4 5

Ubeku, uważaj bo na zawał zejdziesz jak ten osioł ze Shreka buhahaha 19:37, 24.07.2020


termometrtermometr

3 2

doWszystko GRA - jak
No i widzisz z jakimi deb...mi mamy do czynienia?
Prosty chłop nie rozumie sarkazmu. To mogę przełknąć, ale prostaków nie znoszę. 21:35, 24.07.2020


ZUS ZUS

11 4

A czy do orzecznika ZUS są też tele porady czy jak to wygląda 19:19, 24.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HekaHeka

17 3

Na Mściwoja w rejestracji siedzą 3 osoby i udają że pracują. Czekasz by wejść, następnie czekasz przed gabinetem tylko zapomnieli powiedzieć że lekarza nie będzie. W całej przychodni 3 pacjentów więc nadmiaru pracy nie mieli. Odwołać planowane kilka miesięcy wcześniej badanie też było by nadmiarną fatygą. Dodam że jedna z rejestratorek bardzo niemiła. Pytam więc po co w tej rejestracji 3 osoby i za co im płacą? 19:40, 24.07.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

cccccc

8 4

ale czas na papierosa panie już mają ... 20:27, 24.07.2020


......

4 1

Tak. Zgadza się że jedna z tych pań jest bardzo opryskliwa. Byłam tam z moją 90 letnią matka, to miała takie odzywki jak do gówniarzy. Że niby taka zajęta? A pytanie było czy beda dzwonili jak będzie opis rentgen 06:40, 25.07.2020


Mieszkaniec kartuzMieszkaniec kartuz

16 2

Ten człowiek nie nadaje się ani na lekarza ,ani na prezesa zarządu niemily , niekompletny, zamiast leczyć ludzi to się mądrzy 19:55, 24.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkaniec 1Mieszkaniec 1

9 10

Brawo pis tak trzymać 20:06, 24.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Grażyna Grażyna

21 3

Dziwne że nie ma ludzi do pracy, ja zgłosiłam moją kandydaturę i chęć do pracy i bez odzewu. Zatrudniajcie ludzi którzy chcą pracować A nie ściemniaczy 20:11, 24.07.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

wdzwdz

4 3

Widocznie nie masz kosherDNA 21:40, 24.07.2020


MopsekMopsek

3 2

Grayznko zlotko! tylko rodzina dostanie posade, przeciez tez wybierasz typowa rodzine i glosujesz za PiS-du, dlatego nie zadaj zeby cie gdzies przyjeto, to sie nalezy rodzinie przy korycie. 17:24, 26.07.2020


PacjenciPacjenci

18 2

Popieram powyższy komentarz. Taka nienormalna sytuacja jest tylko w przychodniach kartuskich. Nie może tak być, że otrzymują wynagrodzenie a pacjenci nie mogą dodzwonić się i nie mają możliwości kontaktuz lekarzem. Dziwne tłumaczenie. To ewidentny brak empatii ze strony prezesostwa. A lepiej nic nie robić w celu zwiększenia zatrudnienia. Oszczędności, to się nazywa. A cóż , ja mam wypłatę, a inni ...c mnie obchodzi. 20:14, 24.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wkurzonywkurzony

23 1

teleporady??? noż k******* m, pogaduchy do poduchy??? co to K**** jest medycyna??? jeszcze rok temu od lekarzy słyszałem, że nie udziela się teleporad, ale idzie się do lekarza, który się tym zajmuje, a teraz zamienili ten śmieszny zawód w tele-wróżkę, może jeszcze linie 0700 załóżcie, ustalcie koszt połączenia za minutę i interes się będzie kręcił, no ja pier****** 20:18, 24.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PracownikPracownik

24 3

Brak chętnych do pracy ? Od co najmniej stycznia nigdzie nie widziałem ogłoszenia do pracy w recepcji, ktoś z was widział ? Przecież to kłamstwa ja chętnie bym aplikował na takie stanowisko ale takiego ogłoszenia nigdzie nawet nie było i nie ma!!! 20:23, 24.07.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

selenaselena

2 0

może nie było ogłoszenia do pracy, nie wiem,ale słyszałam ,że były sześciomiesięczne darmowe starze,Urząd pracy wypłacał im jakąś niewielką kwotę,(tyle,że wystarczało na autobus i bułkę )ponoć po starzu miały być zatrudnione (conajmniej na trzy miesiące)ale nie orjentuje się czy jeszcze ktoś z tych dziewczyn przetrwał to bo słyszałam,że łatwo nie miały. 11:44, 28.07.2020


PacjenttPacjentt

8 3

A przychodnia św Łukasza działa w miarę normalnie ? 20:33, 24.07.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jasnejasne

0 0

gdzie normalnie? pielęgniarki miłe ale lekarz kazał czekać na skierowanie dla dziecka za szlabanem na Mściwoja 20:44, 26.07.2020


A zatrudnienieA zatrudnienie

16 2

Szukam pracy. Nie było żadnego ogłoszenia o braku pracowników w przychodni. Ewidentne kłamstwo PREZESA. OBŁUDA. KLAMSTW *%#)!& TLUMACZENIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!O 21:31, 24.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JawiemJawiem

12 2

Na tej przychodni są i były osoby chętne do pracy , problem polega na tym , ze nie idzie tam pracować z niektórymi pracownikami... 21:51, 24.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Niech żyje PiS i DudNiech żyje PiS i Dud

3 15

Niech żyje PiS i Duda, dają wszystko z własnej kieszeni i kochają swój naród 23:02, 24.07.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Wiadomo, że jeśliWiadomo, że jeśli

3 8

PiS da Dudzie, to wtedy Duda da nam. Wszystko po kolei, nie denerwujmy się ... dla wszystkich wystarczy !!! 08:32, 25.07.2020


NiestetyNiestety

14 0

Nie wszyscy mają cierpliwość, aby czekać , żeby się dodzwonić, nie każdy potrafi właściwie określić swoje dolegliwości, czyli postawić sobie diagnozę i przekazać to lekarzowi, jeżeli lekarz nie widzi pacjenta, to co to za leczenie, przecież można lekarzowi cuda naopowiadać, przykre to bardzo, wielu ludzi, szczególnie starszych, nie mają siły przebijać się przez to wszystko , dlatego uważam, że od marca przynajmniej niektórzy są pozbawieni opieki medycznej 07:45, 25.07.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

olo7olo7

1 0

Tak to prawda i z tym muszę się zgodzić, młodzi zdrowi nie mają cierpliwości a co dopiero schorowani seniorzy dla których wyjście z domu to nie lada wyzwanie.To naprawdę przykre. 15:02, 27.07.2020


PrywatniePrywatnie

6 5

Brak problemu 07:48, 25.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Dobrze jest, boDobrze jest, bo

6 6

operacje kolana przeprowadzają natychmiast gdy potrzeba, a jakiś generał wam nawet kule inwalidzkie na sygnale dostarczy pod same drzwi !!
Oddajmy się z ufnością w ręce dobrej zmiany - a na pewno dostaniemy dokładnie TO, na co zasługujemy ... 08:27, 25.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bu chachabu chacha

2 6

@ wkurzony Czy musisz się przedstawiać i reklamować swoją profesję? Napisz jeszcze gdzie przyjmujesz i ile bierzesz. 09:06, 25.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

sergiuszsergiusz

19 3

to jest skandal, żeby tak długo przychodnia była zamknięta, nie róbcie z ludzi idiotów 10:21, 25.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

12341234

4 12

Ludzie opanujcie się... Po co przychodzicie na wizytę godzinę szybciej ( i potem dziw że są kolejki przed drzwiami), masz wizytę na 8 to bądź o 7:50 a nie o 6. Ostatnio byłam w przychodni i połowa ludzi w kolejce przyszła co najmniej godzinę przed wizytą po co ?
W Kartuzkich przychodniach jest brak personelu i dziwne że dbają o to aby się nie zarazić , powinni wpuszczać wszystkich bez jakichkolwiek badań i potem w razie zakażenia zamknąć wszystko, jak się ludzia nie podoba, przecież w Żukowie czy Sierakowicach przyjmują bez problemu to idźcie tam a nie czepiacie się ludzi którzy tylko dbają o swoje zdrowie i ciężko pracują by Wam ludziska dogodzić. 14:48, 25.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Znawca1Znawca1

3 11

Brawo pis emeryci dostali 13stki to niech chodzą prywatnie do lekarzy 19:18, 25.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

oburzony pacjentoburzony pacjent

15 2

Skandal i tyle , ale grodzkiego zapraszać czy jakiegoś innego POwca to burmistrz potrafi ale przywołać prezesa przychodni do porządku to nie potrafi . oby ta sytuacja nie skończyła sie pozwami do sądów 22:36, 25.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

  0 0

0 0

` 08:54, 26.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do Burmistrza Do Burmistrza

8 0

Kiedy będzie otwarty urząd?!!!!!! 08:59, 26.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KMMKMM

1 1

Kiedyś "wisiałam" na telefonie ok godziny. W końcu słyszę:jesteś pierwszy w kolejce... , ulga, pani odbiera, słyszę smichy-chichy i...... rozłączono mnie. Poszłam do przychodni A pani mówi: trzeba dzwonić. Ale załatwiłam to co potrzebowałam 09:42, 26.07.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Mopsek Mopsek

0 5

No wlasnie tak sie traktuje, tych co ufaja Pis-du, tak trzymac, takich ciemnych to oni potrzebuja. 22:03, 26.07.2020


KMMKMM

5 1

Miałabym jeszcze pytanie: dlaczego ta przychodnia nie wysyła SMS z kodem recepty? Inne przychodnie to praktykują a tu: "proszę dzwonić " 09:45, 26.07.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

pacjent 3pacjent 3

3 2

Bo to zbyt skomplikowane dla recepcjonistek 10:35, 26.07.2020


Do KMMDo KMM

3 0

No nie wydaje mi się żeby wszystkie przychodni poza kartuzami to praktykowały np:w Chmielnie również trzeba dzwonić a jeżeli to taki problem żeby zadzwonić po swój kod do recepty to
pacjenta sam może założyć sobie internetowe konto pacjenta na NFZ i wtedy wypisane recepty czy e skierowania przyjdą do niego automatycznie drogay mailową lub sms-em 13:35, 26.07.2020


REKLAMA

aldi Kaldi K

5 2

Bo ten wirus atakuje tylko w przychodniach w kościele i biedronce ma stanowczy zakaz .lekarze to wiedzą 10:38, 26.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Pacjent145Pacjent145

3 1

Ludzie szanujmy się,faktycznie z dodzwonieniem się na tą przychodnie jest naprawdę ciężko,ale przychodząc pod drzwi i tłumacząc Pani otwierającej w czym problem wszystko załatwiłam fakt faktem najpierw musiałam przebić się przez stado rozwścieczonych wilków którzy wręcz rzucili się na nią jak na przestraszoną zwierzynę ,jeden przez drugiego przekrzykując się, popychając, i napierając na drzwi myślę że te Panie same wolałby otworzyć drzwi na oścież bo akurat Korona wirus w porównaniu z tą rozwścieczoną watahą to mała pestka. 11:21, 26.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MopsekMopsek

6 8

Kartzianie, po co wam medycy? przeciez jestescie stalymi wyborcami PiS-du, to co wam sie nalezy, to zamkniecie punktow lekarskich, zamiast tego idcie na pielgrzymki i dajcie na tace za PiS-du. To wam sie nalezy. 17:22, 26.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

brak dyscyplinybrak dyscypliny

4 4

wszystkich obecnych rejestratorów powinno się wyrzucić na bruk. Podnoszą słuchawkę a tam śmiechy, obgadywanie ludzi.Mnie na prawdę nie obchodzi na co ludzie chorują. Łacinę też nieźle panie znają i nie potrafią się pohamować przy jej korzystaniu.
Niby mało ich? no proszę, na Mściwoja 3 osoby, na deptaku pewnie też trzy bo jak podnoszą słuchawkę to gwarno. 20:53, 26.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Żukowo ale Pozarna??Żukowo ale Pozarna??

5 1

Ncm Żukowo działa normalnie, przyjmują pacjentów 8 nie ma kolejek, ale na Pożarnej nadal teleporady, umawiałam się na wizytę, prosiłam o wizytę osobista, chciałam porozmawiać z lekarzem, a w rejestracji mówili że nie ma mowy, że tylko telefonicznie będzie porada. Co to wogole ma być??? 21:33, 26.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

olo7olo7

2 3

ludzie co za bzdury wypisujecie i ile w was jadu,nienawiści . Zgadzam się ,że obecna sytuacja naprawdę nie jest dobra dla nikogo ani dla zagubionych i niejednokrotnie rozwścieczonych pacjentów ale także dla
całego personelu przechodni.Rejestratorki ,REJESTRATORKI (nie recepcjonistki) są w tej przechodni na pierwszym froncie i do pierwszego odstrzału.Każdy nie zadowolony pacjent swoje bolączki przelewa na nie .Przemoc słowna ,wyzwiska i nie cenzuralne słowa są tam na porządku dziennym,ale to jeszcze nie wszystko,moja dziewczyna przyszła do domu cała posiniaczona.Tego dnia otwierała drzwi w przechodni a chorzy, bezbronni pacjenci niemal jej nie stratowali .Do tego ciągle ma opuchnięte nogi bo dziewczyny nie mają tam gońca.Same muszą gonić po całym ośrodku aby przekazać odpowiednie dokumenty,informację czy też zapytać się o coś lekarza ,lub załatwić coś innego na pilną prośbę pacjenta.Rejestracja to nie tylko podnoszenie telefonów .zapewniam.(jeśli jesteś po studiach a nie oderwany od łopaty masz dobrą kondycje fizyczną,oraz psychiczną i czarny pas karate i masz miłą osobowość zgłoś się do pracy w rejestracji,bo kto wie,może cię przyjmą .Powodzenia:) 09:14, 27.07.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ojojojojojoj

0 2

a ja mam opuchnięte nogi bo mnie lekarz przez telefon leczy. Raz mają możliwość ruszyć tyłek zza biurka i od razu takie zmęczone. 09:59, 28.07.2020


babkababka

3 1

Zamknięte Przychodnie to jest decyzja kierowników a nie rządu. Tak wygodniej. W Sierakowicach wszystko działa i jest dobrze, no ale tam jest inny kierownik. 11:10, 29.07.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

mopsekmopsek

2 0

babka,
W Sierakowicach dobrze dziala, na czym polega to dobre dzialanie?, pacjentow traktuje sie po chamsku, dlugie kolejki, masz powazny problem, radz sobie sam. Kierownik moze byc fajny chlop, ale co to ma do rzeczy, wazne jest pomoc fachowa, medyczna nie modlitewna. 11:32, 29.07.2020


OlaSOlaS

1 2

To jest niepojętne. Zaczęłąm dzwonić o 7.30. Byłam 26. Za długo, by czekać, bo do pracy... Potem co 20 minut i albo zajęte albo "jesteś 25 w kolejce". W końcu po 45 minutach się dodzwoniłam, ale okazało się, że jeśli chcę zarejestrować się na wizytę osobistą, muszę dzwonić tego samego dnia! Tak więc biorę dzień wolnego, pół dnia planuję siedzieć przy telefonie i ciekawe co z tego wyjdzie... Czy nikt nie może w tej sprawie podjąć interwencji - władze, NFZ, nie wiem... Bo kierownictwo, jak widać, nic nie robi, by sytuacja się polepszyła.. To jet skandal.... 18:15, 31.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA