Zamknij
REKLAMA

Jak działają biura informacji gospodarczej w Polsce?

09:24, 04.07.2018 | nadesłane/Artykuł partnera
REKLAMA

Pojęcie BIG-u

Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja działająca na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. BIG-i są podmiotami komercyjnymi, prowadzącymi działalność gospodarczą. Nie są to instytucje państwowe ani samorządowe.


Wytyczne dotyczące działalności BIG-ów

Każde biuro informacji gospodarczej zgodnie z przytoczoną ustawą musi być prowadzone wyłącznie w formie spółki akcyjnej, której kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż 4 mln zł i musi być wniesiony do spółki przed zarejestrowaniem biura. Wszystkie akcje biura informacji gospodarczej są akcjami imiennymi i nie ma możliwości prawnej do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Każde biuro informacji gospodarczej ma organy spółki akcyjnej, w których skład nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Działalność BIG-ów w Polsce

Biuro informacji gospodarczej prowadzi działalność, której przedmiotem jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych. Polega ono na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu ich i ujawnianiu. Poza tym przedmiotem działalności BIG-ów może być:

        -przetwarzanie archiwalnych informacji gospodarczych dla celów statystycznych, dotyczących dłużników niebędących konsumentami;

        -zarządzanie majątkiem biura;

        -prowadzenie działalności szkoleniowej lub edukacyjnej w zakresie objętym działalnością biura.


Po nowelizacji wyżej wymienionej ustawy biuro informacji gospodarczej może podejmować działania obejmujące:

 -pośredniczenie w rozpowszechnianiu informacji gospodarczych, czyli przyjmowanie informacji od wierzycieli, przechowywanie ich i  udostępnianie;

 -pozyskiwanie i przetwarzanie informacji gospodarczych z rejestrów państwowych, w tym z rejestru PESEL, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, Rejestru Należności Publicznoprawnych;

  -dokonywanie analiz wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów.

 

BIG-i działające w Polsce

W naszym kraju funkcjonuje kilka czołowych biur informacji gospodarczej. Jednym z najbardziej znanych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77.

Istnieje ponadto Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA (KRD BIG SA) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA (KIDT BIG SA) z siedzibą w Kielcach przy ul. Poleskiej 44 oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej SA (KBIG) z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38.

Nie funkcjonuje jeden centralny BIG. Jest kilka biur, które działają samodzielnie. BIG-i są zobowiązane do wymiany informacji pomiędzy sobą. Pod tym względem wyraźnie różnią się od Biura Informacji Kredytowej, które gromadzi informacje o wszystkich zaciągniętych zobowiązaniach kredytowych w Polsce.

 

Kto korzysta z informacji BIG-ów?

W biurach informacji gospodarczej można sprawdzić wiele ważnych informacji o osobach i podmiotach gospodarczych. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dane o potencjalnych kontrahentach, a na przykład firmy pożyczkowe o przyszłych pożyczkobiorcach. Pożycz w Miloan pieniądze, a przekonasz się, że ta firma pożyczkowa także sięga po informacje z różnych biur informacji gospodarczej, aby ocenić wiarygodność kredytową swoich klientów. Podobne praktyki powinny być właściwe dla wszystkich firm pożyczkowych, które funkcjonują na polskim rynku pozabankowym.

(nadesłane/Artykuł partnera)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone