Zamknij
REKLAMA

Atrakcyjne działki na sprzedaż w gm. Chmielno

12:05, 13.07.2020 | Ogłoszenie płatne

Wójt Gminy Chmielno informuje, że ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych niezabudowanych w miejscowości Maks obręb Przewóz, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę produkcyjno-usługową.

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu:

- działka nr 221/72 16 lipca 2020r. o godzinie 12.00

- działka nr 221/73 16 lipca 2020r. o godzinie 14.00

- działka nr 221/65 17 lipca 2020r. o godzinie 12.00

- działka nr 221/66 17 lipca 2020r. o godzinie 14.00

Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie, przy ul. Gryfa Pomorskiego 20.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :

- dla działki nr 221/72 306.000,00 zł

- dla działki nr 221/73 289.740,00 zł

- dla działki nr 221/65 403.940,00 zł

- dla działki nr 221/66 361.280,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 5% ceny nieruchomości na konto Gminy Chmielno nr 35 8324 0001 0030 0012 2000 0010 w BS Sierakowice O/Chmielno w terminie najpóźniej na 3 dni przed wyznaczoną datą przetargu.

Terminem wniesienia wadium określa się datę wpływu środków finansowych na w/w rachunek Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dane osobowe oraz numer i położenie nieruchomości. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny uzyskanej w przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoby, które wpłaciły wadium a nie wygrały przetargu otrzymują jego zwrot. Osoby, przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.Reprezentant osoby prawnej lub fizycznej przystępującej do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzającego uprawnienia do jej reprezentowania.

Kwota postąpienia wynosi 100 zł.

Do osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop