Zamknij

Niebieski Balonik - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kartuzach

09:26, 07.10.2019 | mat. nadesłane/Niebieski Balonik
REKLAMA
fot.nadesłane

Przedszkole jest specjalistyczną placówką oświatową z programem skierowanym do każdego dziecka w wieku od 2,5 roku do 9 lat posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Miejsce w nim znajdą min. dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, niepełnosprawnością intelektualną czy niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Punkt przedszkolny będzie realizował podstawę programową przez 5 godzin dziennie. Program będzie opracowany i realizowany z każdym podopiecznym indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu. Pobyt dziecka w przedszkolu, w tym zajęcia ze specjalistami w ramach 5-ciu godzin dziennie, opieka stała oraz wyżywienie będą bezpłatne. NIEBIESKI BALONIK zatrudnia i współpracuje z pedagogami, logopedą i fizjoterapeutą. Terapeuci posiadają uprawnienia i certyfikaty z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii behawioralnej, pedagogicznej, Metody Krakowskiej, AAC (komunikacji alternatywnej), integracji sensorycznej, fizjoterapii. Dla podopiecznych przedszkola będą organizowane indywidualne konsultacje z neurologiem dziecięcym i psychiatrą.

W przypadku zgłoszonych przez rodziców dodatkowych potrzeb dzieci będą się odbywały popołudniowe odpłatne zajęcia indywidualne. Z zajęć tych mogą korzystać nie tylko podopieczni NIEBIESKIEGO BALONIKA. W ramach zajęć dodatkowych placówka oferuje dzieciom w każdym wieku pomoc, która polega na rozpoznawaniu, zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie. Ma to na celu wspieranie potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków do jego aktywnego, pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola lub szkoły.

Oferowane przez placówkę zajęcia są skierowane do dzieci z trudnościami szkolnymi tj. dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia. Terapeuci uczą tutaj czytać metodą symultaniczno – sekwencyjną. Pracują z dziećmi z zaburzeniami mowy stosując METODĘ KRAKOWSKĄ lub komunikację alternatywną. Przygotowują do podjęcia nauki w szkole.

W NIEBIESKIM BALONIKU panuje miła i ciepła, a przede wszystkim kameralna atmosfera. Zaplanowano dwa oddziały, w których opiekę znajdzie łącznie maksymalnie 10-cioro dzieci.

NIEBIESKI BALONIK współpracuje z lokalnym stowarzyszeniem ŚWIAT AUTYZMU, które ma siedzibę w przedszkolu. Dzięki udostępnionym przez stowarzyszenie materiałom w przedszkolu funkcjonuje biblioteka dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Księgozbiór liczy około wiele woluminów o tematyce specjalistycznej, a może z nich korzystać każdy zainteresowany.

Nie jest to jedyna oferta skierowana w stroną rodziców i opiekunów. NIEBIESKI BALONIK planuje organizację spotkań integracyjnych przy „małej czarnej” oraz warsztaty pomagające radzić sobie z codziennymi trudnościami.

Nabór do przedszkola wciąż trwa!  Zapraszamy do kontaktu oraz na zajęcia otwarte.

Kartuzy

ul. Jeziorna 11 d

Zadzwoń 519 519 471

 

(mat. nadesłane/Niebieski Balonik)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone