Zamknij
REKLAMA

Czym jest praca socjalna?

13:52, 29.05.2019 | materiały partnera

Praca socjalna rozumiana jako definicja, zapisana w odpowiednim akcie prawnym, to interdyscyplinarne działanie zawodowe mające na celu pomoc osobom oraz rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Jako funkcjonowanie w społeczeństwie ustawodawca miał na myśli prawidłowe pełnienie ról społecznych w oparciu o właściwe warunki. Oznacza to po prostu dbanie o zmianę losu ludzi słabszych i niezaradnych życiowo w celu poprawienia ich sytuacji życiowej.

Praca socjalna Lublin to praca o szczególnym charakterze. Celem pracy socjalnej jest umożliwienie poszczególnym jednostkom prawidłową adaptację oraz właściwe funkcjonowanie w specyficznej grupie jaką jest społeczeństwo.

Cele pracy socjalnej:

 • Wsparcie zmian społecznych
 • Rozwiązywanie sporów i problemów pomiędzy ludźmi
 • Pomoc w poprawie jakości życia

Do kogo skierowane są działania pracowników opieki społecznej?

Działania pracowników opieki społecznej są skierowane do grup szczególnie narażonych na niewłaściwe funkcjonowanie na tle społeczeństwa. W Polsce ustawodawca wyraźnie określił z jakich powodów polscy obywatele mogą znaleźć się pod opieką ośrodków pomocy społecznej. Powodem objęcia opieką socjalną są między innymi:

 • Życie w biedzie - w warunkach uniemożliwiających właściwe funkcjonowanie,
 • Brak jednego lub obojga rodziców,
 • Nieposiadanie stałego lub żadnego zatrudnienia,
 • Brak stałego miejsca zamieszkania, bezdomność,
 • Trwały lub tymczasowy ubytek na zdrowiu – niepełnosprawność,
 • Sytuacja ciężkiej choroby,
 • Przemoc- ofiary przemocy domowej mogą liczyć na profesjonalne wsparcie,
 • Ochrona i pomoc dla osób będących ofiarami handlu ludźmi,
 • Ochrona i pomoc dla rodziców i matek w celu ochrony życia ich dzieci,
 • Niezaradności w kwestiach sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, szczególnie w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • Pomoc w zakresie integracji imigrantów,
 • Pomoc w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • Pomoc w leczeniu choroby alkoholowej,
 • Pomoc w przypadku narkomani,
 • Pomoc w przypadku tragicznych zdarzeń losowych,
 • Pomoc w przypadku klęski żywiołowej lub klęski ekologicznej.

Jakie są metody pracy socjalnej?

Za klasyczne metody pracy socjalnej uznajemy:

 • Pracę socjalną w trybie indywidualnym,
 • Pracę socjalną w trybie grupowym na przykład z konkretną rodziną potrzebująca pomocy,
 • Pracę socjalną z lokalnym środowiskiem.

Czy istnieją jakieś formy pracy socjalnej i czym różnią się od siebie?

Możemy wyróżnić kilka form pracy socjalnej:

 • Pomoc w rozumieniu ratowania życia, na przykład w przypadku powodzi,
 • Pomoc polegająca na udzieleniu właściwej opieki na przykład w przypadku, kiedy rodzinę lub osobę spotyka nieszczęście/ sytuacja losowa, z którą nie może sobie samodzielnie poradzić,
 • Pomoc w postaci wizyt w poradni rodzinnej,
 • Pomoc w kompensacji społecznej- należy to rozumieć jako pomoc mająca na celu wyrównywanie braków środowiskowych powodujących zbyt duże różnice w społeczeństwie.

Kim jest pracownik socjalny?

Pracownik socjalny to osoba z odpowiednią wiedza do pracy z osobami dysfunkcyjnymi i niewłaściwie funkcjonującymi w społeczeństwie. Taka osoba musi spełniać określone wymagania zawarte we właściwej ustawie odnoszącej się do pracowników służb odpowiedzialnych za prace socjalną. Aby zostać pracownikiem socjalnym trzeba ukończyć odpowiednie studia na określonym kierunku. Pracownik socjalny musi być sobą dobrze przygotowaną do pracy z ludźmi. Musi umieć dotrzeć do osób z problemami i właściwie diagnozować ich problemy.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone