Zamknij
REKLAMA

Niedotlenienie okołoporodowe mózgu u noworodka przy porodzie

12:05, 20.12.2019 | materiały partnera

Niedotlenienie okołoporodowe mózgu u noworodka przy porodzie to jedno z najbardziej powszechnych powikłań okołoporodowych. Nadal jest to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci dzieci w okresie noworodkowym oraz jedna z istotnych przyczyn zaburzeń rozwoju. Niedotlenienie okołoporodowe mózgu u noworodka przy porodzie ma negatywny wpływ na cały organizm dziecka, jednak to właśnie ośrodkowy układ nerwowy cierpi zwykle najbardziej. Rozwój medycyny i wzrastające standardy opieki neonatologicznej niestety - na tę chwilę - nie wystarczają i niedotlenienia okołoporodowe nadal są na polskich porodówkach spotykane. Na czym polega niedotlenienie i co zrobić, jeśli podejrzewasz, że doszło do niego z winy lekarza? Czy Tobie i dziecku przysługują jakieś świadczenia? O tym wszystkim piszemy w dzisiejszym artykule.

Niedotlenienie okołoporodowe mózgu u noworodka przy porodzie - na czym polega i jakie daje objawy?

Niedotlenienie okołoporodowe mózgu nazywane jest również hipoksją okołoporodową. Zwykle w rodzicach noworodka przerażenie wywołuje już samo określenie „niedotlenienie okołoporodowe”. Nie zawsze jednak jest się czego obawiać. Niewielkie niedotlenienie okołoporodowe mózgu zwykle nie daje negatywnych konsekwencji w dalszym życiu dziecka. Cięższe postaci niedotlenienia okołoporodowego mózgu u noworodka występują natomiast szacunkowo u ok. jednego na tysiąc noworodków. W takim przypadku konsekwencje mogą być już znacznie poważniejsze. Nierzadko dochodzi nawet do zgonu.

Niedotlenienie okołoporodowe mózgu u noworodka definiowane jest zwykle jako zespół objawów, będących skutkiem nieodpowiedniej dystrybucji tlenu w I i/lub II okresie porodu. Te objawy to m.in.:

 • Niewydolność oddechowa
 • Niewydolność krążeniowa
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi
 • Spadek liczby płytek we krwi
 • Nadciśnienie płucne
 • Nietolerancja pokarmów
 • Problemy z metabolizmem

Dodatkowo, jeśli dziecko przyszło na świat przed 35. tygodniem ciąży, do objawów zwykle dochodzą:

 • Hiperglikemia
 • Bezdechy
 • Martwicze zapalenie jelit (niekoniecznie, jednak znacznie wzrasta ryzyko)
 • Zwiększona podatność na zakażenia
 • Drożność przewodu tętniczego

Najnowsze badania wskazują, że do uszkodzeń neurologicznych, które mają związek z niedotlenieniem mózgu, nie zawsze dochodzi podczas samego porodu. Uszkodzenia mogą pojawić się nawet jeszcze przed przyjściem dziecka na świat.

Niedotlenienie okołoporodowe mózgu u noworodka przy porodzie - czy można mu zapobiec?

Niedotlenienie okołoporodowe mózgu u noworodka przy porodzie, jak już podkreślałyśmy, to jedna z największych obaw przyszłych rodziców. Tuż obok obaw o ból okołoporodowy, kobiety podają je jako przyczynę decyzji o cesarskim cięciu. Zła wiadomość jest niestety taka, że do niedotlenienia okołoporodowego mózgu u noworodka przy porodzie może dojść nawet w przypadku zadbanych i prawidłowo przebiegających ciąż. Czynniki ryzyka to w szczególności:

 • Nadciśnienie tętnicze i choroby układu krążenia ciężarnej
 • Niedokrwistość płodu
 • Korzystanie z używek przez kobietę w ciąży
 • Cukrzyca ciążowa
 • Obrzęki płodu
 • Zakażenie wewnątrzmaciczne
 • Wypadnięcie sznura pępowinowego
 • Owinięcie się pępowiny wokół szyi dziecka

Do komplikacji, skutkujących niedotlenieniem, może dojść nawet w końcowej fazie porodu, np. z powodu błędu lekarza czy położonej. Niestety błędy medyczne to częsta przyczyna niedotlenienia okołoporodowego mózgu u noworodków. Do błędów lekarskich, na skutek których może dojść do niedotlenienia okołoporodowego mózgu u noworodka, zaliczymy w szczególności:

 • Przeprowadzanie lub kontynuację porodu siłami natury, mimo zachodzących przeciwwskazań - brak lub zbyt późne przeprowadzenie cesarskiego cięcia
 • Zaniechanie monitoringu KTG lub nieprawidłową interpretację wyników badania KTG
 • Niewłaściwy dobór środków na wywołanie bóli porodowych
 • Wadliwie przeprowadzony poród zabiegowy, np. z użyciem kleszczy czy próżnociągu lub poród z użyciem kontrowersyjnego chwytu Kristellera.

Skutki niedotlenienia okołoporodowego mózgu u noworodka przy porodzie

Jak już podkreślałyśmy, jeśli doszło do niedotlenienia w lekkiej postaci, prawdopodobnie skutki miną samoistnie. Jeśli jednak mózg dziecka pozostawał poza dostępem tlenu przez dłuższy czas, konsekwencje mogą być drastyczne. Należą do nich:

Są to najpoważniejsze z możliwych skutków, występujące w przypadku wyjątkowo ciężkiego niedotlenienia. Jak już wiesz, w przypadku lżejszej jego postaci, objawy mogą minąć samoistnie i nie dawać o sobie znać w dalszym życiu dziecka. W przypadku natomiast umiarkowanej postaci, skutki zależą od czasu utrzymywania się objawów niedotlenienia. Dzieci dotknięte umiarkowanym niedotlenieniem okołoporodowym mogą rozwijać się całkowicie prawidłowo, jak również ich rozwój może być opóźniony. Wszystko zależy od konkretnego przypadku.

Niedotlenienie okołoporodowe mózgu u noworodka przy porodzie, a błąd lekarza - postępowanie w przypadku niedotlenienia okołoporodowego

Podkreślałyśmy już, że istnieje szereg przypadków, w których do niedotlenienia okołoporodowego mózgu u noworodka dochodzi na skutek zaniedbań i nieprawidłowego postępowania personelu medycznego. Do nieprawidłowości może dojść w trakcie porodu, jak również podczas opieki neonatologicznej. Nadzoru wymaga zarówno sam noworodek, jak i jego matka. Dziecko, u którego stwierdzono niedotlenienie okołoporodowe, powinno zostać w miarę możliwości jak najszybciej poddane resuscytacji i wentylacji. Personel medyczny powinien także podjąć odpowiednie działania, zapobiegające spadkowi poziomu glukozy we krwi. Większość ciężko niedotlenionych dzieci będzie również wymagała leczenia objawów (np. drgawek) oraz zaburzeń narządowych. Po 35. tygodniu ciąży dziecko można poddać tzw. hipotermii leczniczej, nie później jednak niż na 6 godzin po porodzie.

Niedotlenienie okołoporodowe mózgu u noworodka przy porodzie wskutek błędu lekarskiego - co zrobić?

Jeśli do niedotlenienia okołoporodowego mózgu u noworodka doszło na skutek błędu w sztuce lekarskiej, możesz ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę dla swojego dziecka. Kwoty przyznawanych zadośćuczynień w sprawach o błędy okołoporodowe są zwykle bardzo wysokie. Zależą od szeregu czynników i nie możemy wskazać Ci jednej konkretnej kwoty, jednak potrafią wynosić nawet ponad milion złotych. Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, że w latach 2014–2017 w sumie kwota zadośćuczynień i odszkodowań z tytułu błędów medycznych wzrosła o 70%.

W głośnej sprawie z 2016 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie (wyrok z dnia 18 stycznia 2016 r., sygn. akt VI ACa 1405/14) przyznał poszkodowanej błędem medycznym dziewczynce 1 200 000 zł zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie otrzymali również jej rodzice - matka 300 000 zł, ojciec 200 000 zł. W tej sprawie błędem lekarzy było m.in. niewykonanie cesarskiego cięcia, pomimo wskazującego na taką konieczność obrazu badania KTG oraz przeprowadzenie porodu kleszczowego o co najmniej pół godziny za późno. Na skutek głębokiego niedotlenienia, dziewczynka znalazła się w stanie wegetatywnym, a jej rodzice całe swoje życie musieli poświęcić opiece nad nią.

Innym przykładem jest chociażby wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (wyrok z dnia 3 marca 2016 r., sygn. akt I C 1076/09), w którym dziecko otrzymało aż 700 000 zł zadośćuczynienia, 60 700 zł odszkodowania oraz rentę w wysokości ponad 5 000 zł miesięcznie. W tej sprawie lekarze użyli kontrowersyjnego chwytu Kristellera, wskutek czego chłopiec przyszedł na świat w stanie ciężkiej zamartwicy. Skutkiem było mózgowe porażenie dziecięce i konieczność korzystania z opieki osób trzecich do końca życia.

Koniecznie przeczytaj również nasz artykuł, który poświęciłyśmy wyłącznie tematyce odszkodowań za błędy medyczne, skutkujących niedotlenieniem okołoporodowym mózgu u noworodka.

Niedotlenienie okołoporodowe mózgu u noworodka przy porodzie  - zaufaj kancelarii prawa medycznego

Sprawy o błędy okołoporodowe, skutkujące niedotlenieniem mózgu u noworodka to sprawy bardzo trudne. W postępowaniu sądowym trzeba będzie przekonać sąd, że lekarz lub iny członek personelu medycznego faktycznie się pomylili. Sprawy o błąd medyczny są wielowątkowe i zwykle trwają kilka lat. Jeśli podejrzewasz, że do niedotlenienia mózgu doszło u Twojego dziecka na skutek błędu w sztuce lekarskiej, nie działaj samodzielnie. Skontaktuj się z nami. Mamy na swoim koncie szereg spraw, które dzięki naszej pomocy zakończyły się pozytywnie dla poszkodowanych dzieci. Czekamy na Twój kontakt.

Joanna Lazer, adwokat

Małgorzata Hudziak, radca prawny

Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa

Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001

Mail: [email protected]

 

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone