Zamknij
REKLAMA

Jak wygląda kwestia podziału majątku przy rozwodzie?

08:42, 19.03.2020 | materiały partnera

Zakładając rodzinę, nikt z nas nie myśli o tym, że przyjdzie nam się rozwodzić. Chcemy być razem na zawsze, chcemy wszystko robić wspólnie, chcemy budować rodzinę, dom, lepszą przyszłość. Rodzina to także dorabianie się i tworzenie wspólności majątkowej. Kwestia podziału majątku stanowi często nie lada problem, gdy jednak nasze drogi się rozchodzą i gdy chcemy się rozejść. Jeśli nie podpiszemy intercyzy, wszystkie zarobione pieniądze i dobra majątkowe należą do jednej i drugiej strony. Przy rozwodzie nie podlegają one podziałowi na zasadzie to jest moje, a to twoje. Wszystko jest bowiem wspólne. Jak więc rozwieść się i ten majątek podzielić w odpowiedni sposób? Jak wygląda podział majątku w praktyce?

Wspólne dobro, czyli właściwie co?

Bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że wspólne dobro, bez względu na to, kto coś kupił, należy do jednej, jak również i drugiej strony. Przy rozwodzie nie ma możliwości podziału majątku www.rozwod-warszawa.pl na zasadzie to moje, a to twoje, bo wszystko jest wspólne. W grę wchodzi tutaj wynagrodzenie, oszczędności, nieruchomości, jak również i wszelkie ruchomości. Dobrem wspólnym są również środki zgromadzone na funduszach emerytalnych. A co jest majątkiem osobistym? To przede wszystkim wszelkie dobra, które dana osoba nabyła przed zawarciem związku małżeńskiego, na skutek dziedziczenia, jak również i darowizny. Osobistym majątkiem jest także otrzymane odszkodowanie, jak również i zadośćuczynienie, renta związana z utratą zdolności pracy zarobkowej, wszelkie prawa autorskie, jak również i nagrody.

Jak więc dokonać podziału majątku?

Podział majątku może nastąpić w formie umowy lub sądownie. Jeśli podpisana zostaje umowa, zawarte zostają w niej wszelkie informacje dotyczące polubownego podzielenia się posiadanym majątkiem. Jedyny wyjątek to podział nieruchomości, w którym konieczny jest akt notarialny. Majątek zawsze dzielony jest po równo, bez względu na to, ile jedna strona wniosła w jego zgromadzenie. Można jednak wnieść wniosek do sądu i ubiegać się o ustalenie wysokości udziałów w majątku wspólnym. W takich przypadkach więc bierze się pod uwagę nakład pracy obydwu małżonków wkład w wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego. W takich ustaleniach konieczni są także świadkowie, którzy mogą potwierdzić lub zaprzeczyć tezom stawianym przez małżonków.

Załatwienie majątku, a kwestie formalne

Gdzie należy wnieść wniosek odnośnie podziału majątku? Do sądu rejonowego, który jest właściwy dla położenia przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego. W takim przypadku konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 1000 zł. Jeśli dojdzie do równego podziału majątku, sąd pobiera opłatę w wysokości 300 złotych. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, bardzo duże znaczenie ma przede wszystkim sprawdzenie, jaka opcja będzie najtańsza i co okaże się być najlepsze. Może zdarzyć się tak, że sprawa w sądzie okaże się być tańsza, niż formalności załatwione w obecności notariusza.Im lepszy wybór, tym szybciej przeprowadzona sprawa, a do tego i bardziej zaoszczędzone pieniądze.

Wybór prawnika do spraw związanych z podziałem majątku

Każdy rozwód jest inny i każda sprawa, gdzie w grę wchodzi podział majątku również jest inna. Wszystko zależy w dużej mierze od tego, w jakiej atmosferze przebiega sama kwestia rozwodu oraz jaki majątek posiadają dwie strony. Czasami zdarza się tak, że małżonkowie nie posiadają wspólnego majątku, bo tak naprawdę nic nie mają. Czasami są w stanie porozumieć się polubownie i załatwić szybko wszelkie formalności samodzielnie. Może zdarzyć się również i tak, że między rozwodzącymi się osobami jest ogromny konflikt, a sama kwestia podziału majątku www.rozwod-warszawa.pl/oferta stanowi nie lada problem. W takich przypadkach adwokat jest często jedyną osobą, która jest w tym wszystkim w stanie pomóc swoim klientom. Wiadomo przecież, że każdy chce zdobyć jak najwięcej dla siebie. Jeśli jedna ze stron robi problemy i uważa, że podział nie jest sprawiedliwy lub chce czegoś innego, sprawy w sądzie mogą przybrać naprawdę bardzo poważny i skomplikowany przebieg. Jeśli chcemy walczyć i osiągnąć to, co zamierzamy, pomoc adwokata to najlepsze, na co tylko każdy może postawić.

Małżeństwo dopóki trwa i jest szczęśliwe, wszystko wydaje się być doskonale. Gorzej w sytuacji, gdy dochodzi do kłótni, nieporozumień, a w konsekwencji do samego rozwodu. W takich przypadkach podział majątku stanowi zazwyczaj największy problem, z jakim tylko można się zmagać. Każda ze stron ma swoje racje, każda domaga się czegoś innego, każda czuje się w jakiś sposób pokrzywdzona. Walcząc w sądzie samemu, nie zawsze jesteśmy w stanie uzyskać to, na czym nam zależy. Jeśli jednak wybierzemy opcję pomocy adwokata, który specjalizuje się w podziałach, wówczas na pewno finał danej sprawy będzie stosunkowo dla nas zadowalający. Dobry prawnik jest w stanie nam pomóc i zagwarantować nam to, na czym tylko nam zależy.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone