Zamknij
REKLAMA

Porównanie PIT-36L i PIT-36LS

12:33, 25.03.2021 | materiały partnera

Od kilku lat w obrocie prawnopodatkowym funkcjonują obok siebie dwie deklaracje podatkowe: PIT-36L oraz PIT-36LS. Czym (poza literami w nazwie) różnią się te dwie deklaracje podatkowe? Jak wygląda ich budowa? Kto powinien je przygotować? I na jakich podstawowych zasadach.

Różnice pomiędzy deklaracjami

PIT-36L jest skierowany do podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, do których zastosowanie ma art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tak zwane zasady podatku liniowego). Zeznanie PIT-36LS skierowane jest natomiast do podatników - przedsiębiorstw w spadku, do których ma zastosowanie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Budowa deklaracji

W przypadku formularza PIT-36L przygotowywanego jako zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub też poniesionej straty), w PIT 2020 podatnicy spotkają następujące części deklaracji:

 • A - miejsce i cel składania zeznania;
 • B - dane identyfikacyjne;
 • C - informacje dodatkowe;
 • D - dochody / straty ze źródeł przychodów;
 • E - odliczenie dochodu zwolnionego, strat, składek na ubezpieczenia społeczne i kosztów kwalifikowanych oraz inne odliczenia;
 • F - ustalenie podstawy opodatkowania / straty;
 • G - obliczenie podatku;
 • H - odliczenia od podatku;
 • I - obliczenie zobowiązania podatkowego;
 • J - zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz podatek, o którym mowa w art. 30g ustawy;
 • K - podatek do zapłaty / nadpłata;
 • L - zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1 b ustawy;
 • M - odsetki naliczone zgodnie z art. 22e ust 1. pkt 4 i ust 2. ustawy;
 • N - dochody (przychody) wykazywane na podstawie art. 45 ust. 3 c ustawy;

- wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP);

 • P - informacje uzupełniające;
 • Q - informacje o załącznikach;
 • R - rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty;
 • S - karta dużej rodziny;
 • T - podpis podatnika / pełnomocnika.

Deklaracja PIT-36LS jest nieznacznie krótsza od deklaracji PIT-36L, w zakresie części (do litery „P”). Dlatego część informacji pojawiła się w innym miejscu oraz ze względu na specyfikę formularz została inaczej sformułowana. Poniżej lista części innych niż w przypadku PIT-36L:

 • E - odliczenie dochodu zwolnionego, strat i kosztów kwalifikowanych oraz inne odliczenia;
 • L - odsetki naliczone zgodnie z art. 22 E ust. 1 pkt 4 i ust 2 ustawy;
 • M - wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP);
 • N - informacje uzupełniające;
 • O - informacje o załącznikach;
 • P - podpis podatnika / pełnomocnika.

Załączniki do deklaracji

Według zestawienia, w broszurach informacyjnych do zeznań podatkowych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów dla formularzy PIT-36L i PIT-36LS, składanych od 1 stycznia 2021 roku, załącznikami do nich będą m.in.:

 • dla PIT-36L:

PIT/B, PIT/IP, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/Z, PIT/PM, PIT/O, PIT/NZI, PIT/MIT, PIT/WZ i PIT/SE

 • i dla PIT-36LS (tak samo):

PIT/B, PIT/IP, PIT/ZG, PIT/PM, PIT/MIT, PIT/O, PIT/BR, PIT/NZI, PIT/Z, PIT/WZ i PIT/S.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%