Zamknij
REKLAMA

Upływa termin składania wniosków o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

01:04, 27.07.2020 | mat.nadesłane
fot.nadesłane

Powiatowe Centrum Pomocy w Kartuzach zaprasza (osoby z znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia) do składania wniosków, w ramach tegorocznej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Termin składania wniosku do 31.08.2020 r.

Powyższy program umożliwia dofinansowanie w ramach modułu I -likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, który podzielony został na cztery obszary:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar B - likwidacja bariery w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników w związku z występującym stanem epidemiologicznym zachęcamy do składania wniosków przez system PFRON- SOW https://sow.pfron.org.pl/logowanie #ZOSTAŃWDOMU (co jest dodatkowo punktowane) lub do kontaktu telefonicznego z pracownikami tutejszym centrum pod numerem tel. 58/685 33 20, 684 00 82 wew. 127 i 128 w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

UWAGA STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że w związku z dalszą realizacją programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2020 osoby niepełnosprawne (o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą składać wnioski na dofinansowanie w ramach MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy 2020-2021, w terminie od 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- Nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski poza studiami doktoranckimi,
- Brak zobowiązań wobec PFRON oraz wobec realizatora programu.
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
- Opłata za naukę (czesne) – do wysokości kosztów czesnego w ramach jednej,aktualnie realizowanej formy kształcenia,
- Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia od 1000,00 zł do 1.500,00 zł ( z możliwością zwiększenia)
W przypadku zatrudnionych beneficjentów programu którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższy 15% wartości czesnego

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników w związku zwystępującym stanem epidemiologicznym zachęcamy do składania wniosków przez system PFRON- SOW https://sow.pfron.org.pl/logowanie #ZOSTAŃWDOMU (co jest dodatkowo punktowane) lub do kontaktu telefonicznego z pracownikami tutejszym centrum pod numerem tel. 58/685 33 20, 684 00 82 wew. 127 i 128 w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA