Zamknij
REKLAMA

Ostatnie pożyczki z tak niskim oprocentowaniem. Tylko 0,94%

06:53, 22.11.2019 | mat.nadesłane/Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości wspiera przedsiębiorców z całego województwa pomorskiego poprzez udzielanie im tanich pożyczek. Firma chcąca zatrudnić nowych pracowników może ubiegać się o pożyczkę w kwocie nawet do 100 tys zł na jednego zatrudnionego, maksymalnie 300 tys zł, z okresem spłaty aż do 5 lat (60 miesięcy) z możliwością karencji w spłacie kapitału nawet do 6 miesięcy. 

Pożyczka może być przeznaczona na cele pozyskania nowych pracowników, stworzenia nowych stanowisk pracy lub podniesienia kwalifikacji pracowników.

Najczęściej pracodawcy zatrudniając nowego pracownika środki z pożyczki przeznaczają na:

-wyposażenie, urządzenia i narzędzia służące do wykonywania pracy na nowym stanowisku,
-wynagrodzenie wraz z narzutami (składkami ZUS) – maksymalnie przez okres 12 miesięcy
-koszty szkoleń, kursów czy studiów wyższych / podyplomowych

 W szczególności sfinansować można wydatki (pełna lista):

 -poszukiwania i pozyskania pracowników, w tym: koszty usług firm rekrutacyjnych, agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, przygotowania  i zamieszczenia ogłoszeń o pracę,

-zatrudnienia nowych pracowników i utworzeniem nowych stanowisk pracy, w tym: koszty badań wstępnych, szkoleń, wynagrodzeń wraz z narzutami, a także koszty wyposażenia, urządzeń i narzędzi służących do wykonywania pracy na ww. stanowisku,

-organizacją płatnych praktyk/staży dla uczniów/studentów/absolwentów, 
-podniesieniem kwalifikacji pracowników, w tym: koszty szkoleń, kursów, studiów wyższych /podyplomowych,
-organizację kursów językowych dla Pracowników (m.in. języka polskiego), w tym kursów dedykowanych,
-relokacją pracowników, w tym: finansowanie w całości lub w części kosztów przeprowadzki, wynajmu mieszkania służbowego, zapewnienia żłobka lub przedszkola dla dzieci pracowników, czy też innych form opieki nad osobami zależnymi, 
-otrzymaniem przez zagranicznych pracowników prawa stałego pobytu w Polsce,  w tym: opłata skarbowa za rozpoczęcie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały, koszty pomocy prawnej, tłumaczenia, nauki języka polskiego oraz inne koszty związane z zatrudnieniem cudzoziemców;
-finansowanie w całości lub w części kosztów związanych z opieką nad dziećmi Pracowników lub osób od nich zależnych np. wydatki na żłobki, przedszkola, punkty lub inne formy opieki5,
-finansowanie w całości lub w części kosztów związanych z wypoczynkiem pracowników i ich rodzin,
-pozostałymi świadczeniami pozapłacowymi dla pracowników, w tym: koszty opieki medycznej, kart rekreacyjno-sportowych i innych.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi tylko 0,94% !

Wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od daty jej uruchomienia.

 Inne produkty dostępne w Funduszu:

-Pożyczka eksportowa dla przedsiębiorców chcących rozpocząć lub zwiększyć skalę prowadzonej dotychczas działalności eksportowej. Dostępna kwota pożyczki to nawet do 750 tys zł z okresem spłaty aż do 7 lat (84 miesiące) z możliwością karencji w spłacie kapitału. Oprocentowanie od 2,47% do 2,87%. Możliwość finansowania środków obrotowych do 70% kwoty pożyczki.
-Wsparcie w starcie – pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, kwota do 96 tys zł z okresem spłaty do     7 lat (84 miesięcy) z oprocentowaniem 0,44% i karencją do 12 miesięcy a także pożyczka na utworzenie i wyposażenie miejsca pracy z oprocentowaniem 0,44%
 -Mała pożyczka dla wszystkich firm z powiatu kościerskiego i części kartuskiego, na wszystkie cele inwestycyjne i inwestycyjno-obrotowe przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, kwota do 100 tys zł z okresem spłaty do 5 lat (60 miesięcy)  oprocentowana od 1,87% do 2,87%  
-Pożyczka na zakup nieruchomości (obiektów, budynków) lub przedsięwzięcia budowlane na potrzeby własne firmy w maksymalnej kwocie do 600 tys zł z okresem spłaty do 10 lat (120 miesięcy) z oprocentowaniem od 2,47% do 2,87%. Finansujemy roboty budowlane, przebudowy, montaż, remont, a także rozbiórki i prace konserwatorskie.

Zapytaj o pożyczkę bez prowizji.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i oczekujesz dobrych warunków cenowych korzystniejszych niż rynkowe (bankowe), zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej „de minimis”, zadzwoń lub napisz do Funduszu: 58 746 34 94, 538 209 343 [email protected]

Weź pożyczkę ze środków publicznych pochodzących z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej a także z pomocą de minimis w Kaszubskim Funduszu Przedsiębiorczości S.A.

 Zapraszamy do kontaktu / Umów się na spotkanie w Kościerzynie lub Kartuzach:

 Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

ul. Mściwoja II 28A          83-300 Kartuzy                - Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM

ul. Przemysłowa 3           83-400 Kościerzyna        - Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM


tel. 58 746 34 94, kom. 538 209 343
[email protected]

 

(Niniejszy materiał nie stanowi ofert sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla KFP S.A.)

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop