Zamknij
REKLAMA

10 faktów o morskich farmach wiatrowych

15:27, 28.04.2021 | mat.partnera

W ostatnich latach, inwestycje w odnawialne źródła energii są intensywnie rozwijane na całym świecie. Szczególnie mocno rozbudowuje się morska energetyka wiatrowa. Również w Polsce planowane są ogromne inwestycje w tym obszarze. Według Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku - strategicznego dokumentu wyznaczającego kierunek rozwoju dla energetyki w kraju, na Bałtyku powstaną elektrownie wiatrowe, które dostarczą prąd do 5,4 milionów gospodarstw domowych.

Co przyniesie budowa morskich farm wiatrowych? Jakie są korzyści związane z technologią offshore? Poniżej zebraliśmy najważniejsze fakty dotyczące morskiej energetyki wiatrowej.

1. Poparcie społeczne dla morskich farm wiatrowych

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (Przyszłość Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce, 2019), ponad 80 proc. Polaków uważa, że rozwój morskich farm wiatrowych sprzyja walce ze zmianami klimatu. Taka technologia produkcji energii jest też najbardziej akceptowana społecznie. Blisko 60 proc. badanych twierdzi, że chciałaby korzystać w swoich domach z energii wytwarzanej właśnie w morskich farmach wiatrowych.

2. Minimalny wpływ na lokalną społeczność

Ze względu na lokalizację farm daleko od linii brzegowej, ich wpływ na mieszkańców będzie bardzo ograniczony. Najbliższe wiatraki staną w odległości ok. 25 km od plaży. Duże oddalenie od zabudowań powoduje, że inwestycja nie będzie słyszalna dla mieszkańców. Częściowo widoczne będą jedynie najwyższe elementy konstrukcji i to tylko przy bardzo dobrych warunkach pogodowych.

3. Korzyści klimatyczne

Produkcja prądu w elektrowniach wiatrowych odbywa się dzięki wykorzystaniu siły wiatru. Dlatego też, określa się ją jako zeroemisyjną – nie wytwarza ona szkodliwego dla człowieka dwutlenku węgla. Planowane trzy morskie farmy wiatrowe Grupy PGE pozwolą na ograniczenie emisji tego gazu do atmosfery aż o 11 mln ton rocznie. Inwestycja przyczyni się zatem bardzo wyraźnie do walki ze zmianami klimatu.

4. Nowe źródło energii Morskie farmy wiatrowe będą zasilały w prąd cały Krajowy System Elektroenergetyczny.

Te inwestycje o łącznej mocy 3,5 GW będą mogły w ciągu roku produkować energię potrzebną dla funkcjonowania 5,4 mln gospodarstw domowych. To odpowiada przykładowo trzydziestokrotnemu zapotrzebowaniu na energię dla Gdańska rocznie.

5. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Rozwój energetyki wiatrowej zwiększy niezależność energetyczną kraju - sprawi, że będziemy mieli mniejsze zapotrzebowanie na import energii elektrycznej. Morskie farmy wiatrowe będą stanowiły bardzo stabilne źródło energii, na które nie będą miały wpływu czynniki zewnętrzne, takie jak np. zagrożenie pandemią.

6. Rozwój gospodarczy kraju

Nowe elektrownie wiatrowe ze względu na skalę przedsięwzięcia i potrzebę zaangażowania wielu przedsiębiorstw w budowę tej inwestycji, będą napędzały zarówno lokalną gospodarkę Pomorza jak i krajowy rozwój gospodarczy. Szacunki firmy McKinsey & Company (Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę, 2016) pokazują, że przy założeniu łącznej mocy zainstalowanej równej 6 GW, morska energetyka wiatrowa może powiększyć PKB o dodatkowe 60 mld zł do 2030 roku.

7. Szansa dla polskich portów i stoczni

Realizacja tak dużej inwestycji będzie wymagała zaangażowania wielu branż. Bardziej aktywne będą porty, w których obsługiwane będą jednostki instalacyjne oraz zaplecze operacyjno-serwisowe. Po drugie, ze względu na potrzebę budowy i użytkowania elektrowni wiatrowych, konieczna jest konstrukcja specjalistycznych jednostek morskich. To z kolei wpłynie na wzmożoną pracę polskich stoczni.

8. Nowe miejsca pracy

W cały proces realizacji programu offshore zaangażowany będzie szereg branż z różnych sektorów. Będzie to nie tylko przemysł, ale też usługi wspierające – transport, gastronomia, hotelarstwo, szkolenia czy ubezpieczenia. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę McKinsey & Company w 2016 roku, dzięki instalacji morskich farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 6 GW, nowe zatrudnienie może znaleźć około 77 tys. osób.

9. Realizacja strategii krajowej

W zatwierdzonej niedawno strategii Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku przedstawiona została lista krajowych celów w zakresie transformacji energetycznej. Rozwój inwestycji dotyczących morskich farm wiatrowych wskazany jest w tym dokumencie jako kluczowy.

10. Inwestycja wpisująca się w politykę Unii Europejskiej

Jednymi z najważniejszych celów klimatycznych wyznaczonych do 2030 roku w krajach UE są ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc. oraz zwiększenie, w całkowitym zużyciu energii, do co najmniej 32 proc., udziału energii ze źródeł odnawialnych. Rozwój morskich farm wiatrowych, które nie emitują gazów cieplarnianych, będzie miał duży wpływ na realizację tych celów.

Materiał we współpracy z:

(Mat.partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%