Zamknij
REKLAMA

Bałtycki wiatr szansą dla rozwoju Pomorza i polskiej gospodarki

09:05, 14.05.2021 | mat.partnera
Unsplash

Transformacja energetyczna kraju będzie pozytywną zmianą nie tylko dla środowiska, ale także dla naszej gospodarki. Inwestycje w morskie farmy to ogromna skala działań i bezpośredni impuls dla rozwoju przemysłu. Program Offshore Grupy PGE, czyli budowa co najmniej trzech instalacji offshore, wpłynie na większą aktywność portów i stoczni oraz szeregu usług dodatkowych.

Przedsięwzięcie, jakim jest instalacja morskich farm wiatrowych to nie tylko projekt energetyczny, ale przede wszystkim projekt gospodarczy. Dzięki niemu wiele polskich przedsiębiorstw będzie miało możliwość nawiązać współpracę z inwestorami. Powstanie zupełnie nowy sektor gospodarki, który zaangażuje firmy z całego łańcucha dostaw.


#gospodarka
Według szacunków firmy McKinsey & Company (Raport Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę, 2016) morska energetyka wiatrowa, może do 2030 roku zasilić polskie PKB o 60 mld zł - przy założeniu utworzenia 6 GW łącznej mocy zainstalowanej na Bałtyku. W raporcie wskazuje się, że dzięki takiej inwestycji może powstać ponad 70 tys. nowych miejsc pracy. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku, na Bałtyku zostaną wybudowane elektrownie wiatrowe o łącznej mocy sięgającej 11 GW, korzyści mogą być zatem znacznie większe.

#porty i stocznie
Porty to miejsca, które znacznie skorzystają na rozwoju morskich elektrowni wiatrowych. Powstanie bowiem zapotrzebowanie na obsługę jednostek instalacyjnych, czyli jednostek, które będą stawiały turbiny lub fundamenty do nich. Dodatkowo, konieczne będą odpowiednio przystosowane porty z zapleczem operacyjno-serwisowym, w których potrzebne będą nowe nabrzeża i baseny. Mniejsze porty brane pod uwagę na potrzeby serwisowe to Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Władysławowo, Łeba. Drugim sektorem, który wyraźnie skorzysta na budowie morskich farm wiatrowych będą stocznie. Budowa i użytkowanie turbin wiatrowych będzie wymagało użycia licznych specjalistycznych jednostek pływających.


#rozbudowany łańcuch dostaw
Prognozuje się, że korzyści wynikające z rozwoju programu offshore znacznie wykroczą poza sektor energetyki wiatrowej. Ponad 100 podmiotów zostało zidentyfikowanych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jako te, które mogą z powodzeniem włączyć się w budowę i użytkowanie planowanych turbin wiatrowych. Będą to jednostki nie tylko związane z wspomnianym już przemysłem stalowym i stoczniowym, ale także z szeregiem usług dodatkowych. To między innymi transport morski i śródlądowy, baza hotelowa i gastronomiczna, dostawy paliw dla transportu morskiego i lądowego, ubezpieczenia majątku, dostawy energii, a także branża szkoleń i certyfikacji.


#innowacje
Planowana inwestycja oznacza, że konieczne będzie wykształcenie szeregu specjalistów z różnych dziedzin, nie tylko technicznych. Ułatwi to współpracę między sektorem biznesu i nauki, w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej. Zyskają na tym również projekty badawcze i edukacyjne.

Istniejące polskie firmy z branży offshore zajmują się obecnie tylko eksportem. Budowa morskich elektrowni wiatrowych spowoduje rozwój działalności i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw z sektora energetycznego i z sektorów pokrewnych.


Materiał we współpracy z:

(mat.partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%