Zamknij
REKLAMA

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez tajemnic

08:48, 29.01.2021 | materiały partnera

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, potocznie zwana opłatą śmieciową, to obowiązek dotyczący niemal każdego z nas. Zastanawiasz się czy ta oplata obejmuje również Ciebie i chcesz wiedzieć jak się z nią uporać? Zapoznaj się z informacjami na jej temat i nie daj się zaskoczyć.

Czym są odpady komunalne i kto powinien płacić za nie opłatę?

Zastanawiasz się co warto wiedzieć o opłacie śmieciowej? Po pierwsze, kluczowe jest określenie, kto powinien ją uiszczać. Opłata śmieciowa dotyczy każdego właściciela domu lub mieszkania, współwłaściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego oraz jednostek organizacyjnych zarządzających daną nieruchomością, w obrębie której powstają odpady komunalne, czyli śmieci. Podane wyżej podmioty powinny złożyć deklarację dotyczącą wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota jest zgodna ze stawkami, które są uchwalane przez daną gminę.

Same odpady komunalne to śmieci powstające w gospodarstwach domowych lub innych miejscach, które jednak biorąc pod uwagę swoją specyfikę są zaliczane do tej grupy. W tym katalogu nie znajdą się odpady niebezpieczne, co oznacza zatem, że nie można ich utylizować tak jak „zwykłe” śmieci. Choć za utrzymanie czystości oraz porządku odpowiada dana gmina, to już samą deklarację powinien złożyć właściciel nieruchomości.

Co w ramach gospodarowania odpadami powinien zrobić zarządzający nieruchomością?

Jako właściciel nieruchomości lub inny podmiot wymieniony w katalogu osób odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi masz parę obowiązków. Po pierwsze, musisz wyposażyć nieruchomość w przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych pojemniki lub worki. Po drugie, by zbierać odpady powstałe w ramach danej posesji w sposób selektywny, biorąc pod uwagę określone wymagania. Po trzecie, by przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacyjnych lub też wyposażyć ją w zbiornik bezodpływowy na nieczystości lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Po czwarte, by odpady komunalne oraz nieczystości były usuwane z nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. I wreszcie po piąte, właściciel ma obowiązek spełniać inne wytyczne, które są podane w regulaminie czystości oraz porządku w obrębie danej gminy.

Jak rozliczyć się najwygodniej

Zastanawiasz się jak złożyć opłatę za gospodarowanie odpadami przez internet? Rozliczenie online to najwygodniejszy sposób spełnienia obowiązku w zakresie deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To rozwiązanie pozwala uniknąć wizyty w Urzędzie i sprawia, że rozliczenie przebiega w prostszy i szybszy sposób. Kalkulator Przyjazne Deklaracje pozwala nie tylko oszacować odpowiednie stawki, ale i wygenerować wszystkie dokumenty w formie online i zapłacić stosowną opłatę przez Internet. Wystarczy wypełnić deklarację, wybrać odpowiedni Urząd właściwy dla danego miejsca zamieszkania oraz dołączyć niezbędną dokumentację. Potem wystarczy już tylko wygenerować plik i wysłać go do Urzędu, a następnie zapłacić stosowną opłatę. Tylko tyle, bez konieczności wychodzenia z domu.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%