Zamknij
REKLAMA

Organizowanie czasu pracy- 5 korzyści dla firmy i jej pracowników

15:40, 24.11.2021 | materiały partnera

Normowanie czasu pracy to określanie czasu, jaki jest potrzebny na wykonanie konkretnego zadania. Sprawa wydaje się błaha i jest niestety w wielu firmach bagatelizowana, jednak okazuje się, że to jeden ze standardów, jaki powinien obowiązywać w organizacjach, który może mieć realny wpływ na rozwój firmy. Czas pracy powinien zostać tak określony, aby nie był ani za długi, ani zbyt krótki. Taka optymalizacja może przynieść zarówno firmie, jak i jej pracownikom konkretne korzyści. W tym wszystkim przyda się odpowiednie przeszkolenie kadry.

Obecnie obowiązujące normy czasu pracy często nie korespondują z rzeczywistością

Jak wskazują wyniki badań instytutów wspierających wyznaczanie standardów organizacji pracy, obowiązujące dzisiaj normy czasu pracy nie korespondują z rzeczywistością. Mówiąc prościej - częstym sposobem na określenie, jaki czas potrzebny jest na wykonanie konkretnego zadania, np. zmontowania podzespołu z kilku - kilkunastu elementów, jest sposób "na oko" lub "na wyczucie". Konsekwencją takiego podejścia są albo nieuzasadnione i tym samym kosztowne przerwy w pracy, albo też przeciążenie pracą, nadmierny wysiłek pracowników, a finalnie ich frustracja i niechęć.

Specjalistyczne szkolenia z tematu, jakim jest normowanie czasu pracy, podobnie, jak szkolenia vda 6.3, czy inne dedykowane menedżerom i kierownikom zespołów produkcyjnych, kierownikom działów utrzymania ruchu, logistyki, jakości, inżynierom procesu i jakości, audytorom oraz ​osobom związanym zawodowo z doskonaleniem procesów w organizacjach produkcyjnych, to pierwszy krok do efektywnego zarządzania czasem pracy. Chodzi tutaj nie tylko o poznanie skutecznych rozwiązań z zakresu regulacji, czy standaryzowania, ale i o zabezpieczenie firmy przed negatywnymi skutkami zaniżania lub nieuzasadnionego wydłużania norm czasowych. Profesjonalne szkolenia to także sposób na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy okresów, w jakich pracują poszczególne zmiany, poznanie metod normowania czasu pracy i sposobu ich wdrażania, a finalnie udoskonalenie organizacji stanowisk i standardów wykonania zadań.

Jakich korzyści dostarcza firmie odpowiednia organizacja czasu?

1. Właściwie zorganizowany czas pracy pokaże nam rzeczywiste zapotrzebowanie firmy na pracowników

Normowanie czasu pracy pozwala określić realne potrzeby zakładu na pracowników. W ten sposób określony i pożądany wolumen produkcji realizować będzie odpowiednia w zakresie liczby kadra, co z kolei przeniesie się na korzyści firmy w zakresie kosztów pracy. Zadowoleni będą również pracownicy, którym powierzone zostaną zadania możliwe do wykonania w założonym czasie.

2. Normowanie czasu pracy to sposób na uniknięcie przerostu zatrudnienia

Dzięki temu firma może wygenerować konkretne oszczędności. Te z kolei, zamiast na stanowiący nadwyżkę kadrowa personel może przeznaczyć na szkolenia i rozwój zatrudnionych pracowników.

3. Definiując realny czas na wykonanie zadania unikamy kosztownych przerw

Nieuzasadnione przerwy w pracy generują koszty i skutecznie obniżają efektywność procesów. Z kolei zbyt krótki czas przewidziany na realizację zadania będzie dla pracowników powodem frustracji, często także przyczyną błędów i pomyłek. Odpowiednia organizacja czasu pracy pozwala uniknąć tego typu zjawisk.

4. Dobrze zorganizowana praca przynosi więcej satysfakcji

Pracownicy nie są przeciążeni zadaniami, z drugiej strony czują się potrzebni, są bardziej zaangażowani. Jeśli połączyć to z inwestycją w szkolenia i rozwój pracowników, taka praca rzeczywiście może okazać się zajęciem dostarczającym zdecydowanie więcej satysfakcji.

5. Normowanie czasu pracy przekłada się na poprawę efektywności przedsiębiorstwa

Jak wskazują statystyki, możemy w tym zakresie oczekiwać skrócenia czasu trwania kilkunastu operacji technologicznych nawet o 40%, czy też poprawę wydajności stanowisk pracy od 45% do nawet 95%. Wiele zależeć będzie tutaj jednak od konkretnej branży, specyfiki działalności, czy dotychczas obowiązujących w firmie standardów organizacyjnych.​

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%