Zamknij
REKLAMA

Radne nie straciły mandatów, bo wojewoda miał wątpliwości?

15:14, 10.09.2019 | W.D.
REKLAMA
Skomentuj
Radna Mirosława Bobkowska i radna Klaudia Kałużna. fot.W.Drewka

W odpowiedzi na pytania o sprawę kartuskich radnych, którym wojewoda pomorski nie uchylił mandatów, jego biuro prasowe powiela informacje, które już znamy. Nie ma natomiast jasnej odpowiedzi na pytanie dlaczego oświadczenia obu pań zasługują na uznanie, a ustalenia kartuskiego Urzędu Miejskiego już nie. 

Informowaliśmy już, że wojewoda pomorski Dariusz Drelich nie znalazł podstaw do uchylenia mandatów radnym kartuskiej Rady Miejskiej Klaudii Kałużnej (Checz) oraz Mirosławy Bobkowskiej (PiS). O wygaszenie im mandatów wystąpił burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński. Z ustaleń Urzędu Miejskiego w Kartuzach wynikało bowiem, że obie prowadziły działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy - Mirosława Bobkowska na gminnej działce, zaś Klaudia Kałużna w mieszkaniu komunalnym. W takiej sytuacji radne musiałyby zdecydować - albo dalej prowadzą biznes, albo rezygnują z działalności w samorządzie. 

Sprawa wywoływała ogromne kontrowersje, ponieważ obie panie pełnią ważne funkcje w kartuskiej Radzie Miejskiej: Mirosława Bobkowska jest przewodniczącą komisji rewizyjnej, zaś radna Klaudia Kałużna kieruje komisją petycji, skarg i wniosków.

Wojewoda nie widzi podstaw

Obie od początku zaprzeczały, by prowadziły działalność z wykorzystaniem mienia gminy. Skierowały do prokuratury twierdząc, że Rada Miejska została wprowadzona w błąd. Wojewoda pomorski, który otrzymał dokumentację kartuskiego urzędu, wystąpił o stanowisko do kartuskiej Rady Miejskiej, a radni odpisali, że brak jest podstaw do wygaszenia obu paniom mandatów. 

Wreszcie w sierpniu wojewoda w piśmie do burmistrza Kartuz wyjaśnił, że nie znajduje podstaw do wygaszenia mandatu radnej Klaudii Kałużnej oraz Mirosławy Bobkowskiej. Z pisma wynika, że wojewodzie wystarczyły wyjaśnienia obu pań, a wątpliwości przemawiają na ich korzyść. Według wojewody "w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, nie można stwierdzić, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, aby radna Klaudia Kałużna korzystała z mienia komunalnego gminy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia przez nią ślubowania (...)". Zaś w przypadku Mirosławy Bobkowskiej wojewoda uznał, że "(...) ze zgromadzonych w sprawie dokumentów nie wynika, aby budynki znajdujące się na terenie nieruchomości nr 271/8 położonej w Mirachowie, były wykorzystywane przez panią Mirosławę Bobkowską w celu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, brak jest też dowodów potwierdzających, że materiały budowlane oraz inne przedmioty, które znajdowały się na terenie nieruchomości, stanowiły własność pani Mirosławy Bobkowskiej i były przez nią wykorzystywane w działalności gospodarczej (...)".

Bez odpowiedzi

Wystosowaliśmy pytania do biura prasowego wojewody pomorskiego, by dowiedzieć się, czy oświadczenie radnych, że nie prowadzą one działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy - wbrew ustaleniom Urzędu Miejskiego w Kartuzach - jest wystarczające przy ustaleniu stanu faktycznego w takiej sytuacji? Pytaliśmy też, na jakiej podstawie założono, że oświadczenia obu Pań radnych są prawdziwe i w pełni zasługują na uwzględnienie oraz czy były inne przypadki, gdy wojewoda pomorski odmówił wygaszenia mandatu radnego opierając się na oświadczeniu samych zainteresowanych rozstrzygnięciem w tej sprawie. 

Dziś przyszła odpowiedź. Jest ona powieleniem tego co już wiemy, a co zawarto w piśmie skierowanym do burmistrza Kartuz. Brakuje jednak odpowiedzi na ostatnie pytanie.

Poniżej cała odpowiedź biura prasowego wojewody pomorskiego:

Informujemy, że godnie art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. W myśl art. 24f ust. 1a u.s.g. jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. W niniejszej sprawie termin na ewentualne zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczych przez radne Rady Miejskiej w Kartuzach upływał 21 lutego 2019 r. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego ww. terminie, właściwa rada gminy stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu. Jeśli rada gminy nie podejmie takiej uchwały, wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu ww. terminu wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze.


    Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem judykatury organ nadzoru, stosując tak rygorystyczny środek jakim jest wydanie zarządzenia zastępczego w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, winien w sposób nie budzący wątpliwości wykazać istnienie okoliczności uzasadniających stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2016 r. o sygn. akt II OSK 1820/16 „sankcja utraty mandatu radnego pochodzącego z wyboru powszechnego, ingerująca w wolę powszechną, musi być zastosowana w sytuacji zaistnienia w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości przesłanek wynikających z normy prawa materialnego, nakazujących wygaszenie takiego mandatu” (podobnie: wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017 r. o sygn. akt II OSK 2683/17 oraz z dnia 7 maja 2014 r. o sygn. akt II OSK 679/14).


    Należy zauważyć, że w sprawie radnej Klaudii Kałużnej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą SK-SERVICES Klaudia Kałużna, z historii wpisu ww. działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej zwanej: CEIDG) wynika, że zmiana danych podlegających ujawnieniu w CEIDG, czyli m.in. adresu wykonywania działalności gospodarczej, stanowiąca podstawę do zmiany treści wpisu w CEIDG na podstawie wniosku Pani Klaudii Kałużnej z dnia 23 kwietnia 2019 r., zaistniała w dniu 11 lutego 2019 r. Wpis o zmianie miejsca wykonywania działalności gospodarczej został dokonany w oparciu o zawartą przez Panią Klaudię Kałużną w dniu 11 lutego 2019 r. umowę najmu lokalu położonego w Żukowie przy ul. Kościerskiej 9 w celu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej w tym lokalu. Mając na uwadze powyższe ustalenia nie można w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości stwierdzić, że radna Klaudia Kałużna po dniu 21 lutego 2019 r. wykonywała działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia stanowiącego własność Gminy Kartuzy.
   

Odnosząc się do sprawy radnej Pani Mirosławy Bobkowskiej, prowadzącej działalność pod firmą Firma Handlowa „MS” Mirosława Bobkowska w Mirachowie, informuję, że w przedmiotowej sprawie brak jest dowodów wskazujących w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że obiekty budowlane oraz rzeczy ruchome znajdujące się na działce nr 217/8 położonej w Mirachowie, należącej do Gminy Kartuzy, stanowiły własność Pani Mirosławy Bobkowskiej oraz służyły do prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (47)

Gdyby były z POGdyby były z PO

20 8

to decyzja byłaby taka sama. Cooooooooo, nie wierzycie ??? 16:17, 10.09.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Gdy pokażeszGdy pokażesz

18 9

legitymację PiS to zawsze i wszędzie jesteś NIEWINNY. Po to przecież "reformowano" prokuratury, sądy, no i obsadzano naszymi ludźmi wszystkie stołki. Pisiorek. 16:22, 10.09.2019


KaszubaKaszuba

18 4

Taki wojewoda jak i radne jeden wart drugiego - pisowska zmora narodu . 17:40, 10.09.2019


@gdyby@gdyby

25 10

Taaa, akurat. Za PO to wywalali z rządu za zegarek. A teraz? 16:20, 10.09.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

infoinfo

2 0

nie wywalili tylko przenieśli. 23:43, 10.09.2019


zxczxc

45 11

"Radne nie straciły mandatów, bo wojewoda miał wątpliwości?"
Jakie wątpliwości? Radne nie straciły mandatów bo wojewoda jest pisowskim urzędnikiem i nie da zrobić krzywdy "swoim". Tak przy okazji. Pani K. to już się zapisała do PISu? Bo deklaracja w Polityce była gorliwa. Gdyby radne były innej "orientacji politycznej" to już by radnymi nie były.
Takie moje zdanie na ten temat :)
No a wy sobie głosujcie na Drelicha co nie chciał wysłać wojska do zamiatania liści po nawałnicy. Nie chcecie? To może na Bonkowskiego z pistoletem?
Myślicie że polityka was nie dotyczy? Tak wam się tylko wydaje. 16:20, 10.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

no trudnono trudno

8 15

Chyba czas się zapisać do pisu.... 16:26, 10.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkanieccMieszkaniecc

26 8

To było pewne Pisowska dezyzja 16:26, 10.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Dwie przekręciaryDwie przekręciary

17 7

do oceniania czy TWOJA działalność jest prawidłowa. Podobno kasiarz jest najlepszym wartownikiem w banku !! 16:28, 10.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Jeśli jesteś w PiSJeśli jesteś w PiS

29 9

oraz przebrany w sutannę, to jesteś NIETYKALNY .... nieważne jaki kaliber twoich draństw wchodzi w grę. Najwyższa kara to przeniesienie do innego powiatu albo parafii. Dawniej było inaczej, ale nastąpiła dobra zmiana, jak widzisz. Cieszysz się, wieeeeeem ..... 16:36, 10.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Brawo dziewczyny ...Brawo dziewczyny ...

22 14

Niech tam plują wam ..... a wy i tak wiecie, że to deszcz pada.
Honor to dla was podstawowe słowo !!! 16:47, 10.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ło matko!Ło matko!

31 11

Te Panie na pewno są teraz tak Panu Drelichowi wdzięczne, że będą za niego liście grabić... 17:14, 10.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

XdyXdy

14 18

Expresskaszubski zdecyduje się czy to była gminna działka czy gminna droga ? Czy dalej będziecie mieszać. 17:19, 10.09.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

@Xdy@Xdy

8 2

Działka może być drogą. To dość oczywiste. 18:19, 10.09.2019


bącz&mirachowobącz&mirachowo

23 10

Panią B to powinien zająć się Urząd Skarbowy. Ta pani jest porażką dla naszego rejonu. Podaje nieprawdziwe informacje o swej działalności 17:52, 10.09.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

infoinfo

6 5

bo ty sąsiad na pewno wiesz lepiej, skoro tak to garnij z donosem a nie tu bzdury wypisujesz. 23:45, 10.09.2019


Sasiadka Sasiadka

17 1

A gdzie są pieniądze za las 18:09, 10.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bravobravo

19 4

reka reke myje i tyle 18:27, 10.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ukryty kierownik Ukryty kierownik

20 1

Panu Wojewodzie wystarczają zapewnienia. Kontroli i dochodzenia nie będzie robił. To nic, że w Żukowie mówią pewnym radnym per pan kierownik, np. przez telefon: - to trzeba z kierownikiem, tym od żwiru i tu pada nazwisko radnego. No, ale w papierach się wszystko zgadza i to nic, że ten pan pełni jako radny inne ważne funkcje w radzie. Taki mamy samorząd. 18:36, 10.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

vbnvbn

18 3

No to dwa głosy Drelich już ma. 19:34, 10.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Co wy robicie?Co wy robicie?

18 14

Kłócicie się na peryferyjnym POrtaliku gdzie odgrzewane są wkółko te same tematy aby nabić ilość wejść i przedstawić to reklamodawcom? 19:43, 10.09.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Kto się kłóci ??Kto się kłóci ??

5 11

Widzę całkowitą jednomyślność ! Sporo jest jednak ludzi zdrowych, niePiSdniętych. 20:39, 10.09.2019


@Kto się kłóci ??@Kto się kłóci ??

11 5

No faktycznie was PO...ych jest znacznie mniej bo przegrywacie każde wybory ale te za miesiąc to dopiero będzie miażdżący dla was wynik aż miło-)) 21:53, 10.09.2019


IrytacjaIrytacja

20 16

Ile można wałkować jeden temat?! Panie Drewka nie ma Pan lepszych tematów? 20:04, 10.09.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Spis treści jestSpis treści jest

3 11

po prawej stronie ekranu. Wybierz sobie lepszy temat. 20:41, 10.09.2019


Tadeurz Tadeurz

8 1

A cebula czosnkowa po 6,50 20:34, 10.09.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

A czosnek cebulowyA czosnek cebulowy

4 0

po 2,50 za główkę. 20:44, 10.09.2019


to jato ja

7 1

no i to jest smutne. po jaki ch.. nam pensja 4000 jak chleb będzie kosztować 15 zł 22:19, 10.09.2019


Dwie nieodrodne córyDwie nieodrodne córy

14 4

partyi w której kłamstwo to grzech śmiertelny.
Każdy PiSkup to potwierdzi. Ja, Dżepetto też to potwierdzam !! 21:10, 10.09.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Joo, to każdy widziJoo, to każdy widzi

3 2

że nasza dobra zmiana wspiera się na czterech filarach:
1. PRAWDA
2. CAŁA prawda
3. ŚWIĘTA prawda
4. WYŁĄCZNIE prawda
Dlatego ją kochamy i popieramy, bo to są wielkie plusy.
Jak by nie było plusów, to by była G . . NO prawda !!! 21:36, 10.09.2019


Kłamstwo Kłamstwo

19 4

Rozebrany budynek był używany na cele handlowe. Przecież tam składowała sprzedawane materiały budowlane. I Wojewoda jej uwierzył? Bo oboje są z pisu? 22:02, 10.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KonfederatKonfederat

5 9

A ja nie mam już żadnych wątpliwości!
Dość tego systemowego, pookrągłostołowego i POPISowego lewarowania!
Stop! Platformie nie(prawo)ści, jak i nie(sprawiedliwośc)!
Stop! Szkodnikom wiosennym i jesiennym, polnym i leśnym, czerwonym i tęczowym!
Stop! Wszelkiej zarazie!
Non possumus!
Tu jest Polska!
Teraz my!
KONFEDERACJA!
Më trzimómë z Bògã. 22:14, 10.09.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ZxcZxc

2 2

Stop stopom. 23:13, 10.09.2019


konfederacji też stokonfederacji też sto

3 2

to również często szkodniki pokroju bonka. 07:56, 11.09.2019


KIBIC czy KIBOL (?)KIBIC czy KIBOL (?)

4 1

Jesteś pierwszym czy drugim ??
Trzymasz polską flagę, czy poświęconego bejsbola ??
Wspierasz POLSKĘ czy PISLAMISTAN ???
Przyjdziesz na finałowy mecz z rodziną czy z kastetem ?
23:23, 10.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wyborca Kartuzywyborca Kartuzy

13 4

Te panie i tak są już spalone. Widzą źdźbło w czyimś oku, a tymczasem same mają belki pod powiekami. Jak mawiał Nauczyciel: "kto w małym nie jest wierny, nie jest też wierny w tym - co ważne". Amen 07:54, 11.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TWTW

14 3

Niech radni zajmą się budową bloków mieszkalnych na brzegu jeziora Klasztornego. To niszczenie historii Kartuz. Zaplanowano tam tak gęstą zabudowę jakiej nie ma na żadnym innym osiedlu. 75% powierzchni terenu ma być zabudowana budynkami o wys. 13 do 20m. Decyzję podejmą radni na wniosek burmistrza i prywatnego przedsiębiorcy! 08:00, 11.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

@TW@TW

12 3

do tego jeszcze sala weselna i domki letniskowe nad brzegiem jeziora Klasztornego od strony ul. Rybackiej. Kto na to pozwala, gdzie ochrona krajobrazu ( środowiska)? Gdzie TMK i RM? 08:25, 11.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wicekwicek

12 13

Czym jest Express Kaszubski? Na pewno nie portalem informacyjnym jak głosi. Jest polityczną agencją P. Burmistrza i myślę, że kiedyś zniknie z rynku mediów społecznych 08:31, 11.09.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Co drugi wpisCo drugi wpis

1 1

to cios w nos burmistrza. Utwórz też sobie "polityczną agencję", która cię będzie kopać w zadek. Może jesteś masochistą i lubisz to ??? 19:23, 11.09.2019


MiśMiś

12 9

W mojej ocenie dwie zakompleksione o małych umiejętnościach osoby mające wielką ochotę na władanie wszystkim i wszystkimi uzyskały w naszej gminie status do którego nie dorastają Jednym z nich niestety piszący redaktor expressu a drugim obecny włodarz świetnie się uzupełniając kłócącą Gminę bo po prostu nic innego nie potrafią Jeden podejmuje dziwne decyzje a drugi pisząc takie oto artykuły próbuje odwrócić uwagę od wszechwładnego bałaganu W myśl zasady niech się kłócą inni wówczas nie zajmują się mną Szanowny redaktorze podrzucam parę tematów które interesują mieszkańców. Proszę zapytać dlaczego wydano cztery miliony na kładkę ,Jakie jest zadłużenie gminy. Który samorząd robi remonty w szkołach w czasie trwających zajęć .Czy jest jakiś dokument potwierdzający starania w sprawie II części obwodnicy Przypominam starania o kanalizację Brodnicy Górnej obchodzą XX lecie Dlaczego burmistrz przez trzydzieści lat nie potrafił z uruchomić pozytywnej współpracy w samorządzie itp..itd... 09:32, 11.09.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Kartuzy od laaaatKartuzy od laaaat

2 0

nie mają szczęścia do włodarzy, ani do radnych. A najbardziej do "powietrza", którym oddychają. Biurokratyczny SMRODEK zmieszany z węglowo - śmieciowym CZADEM. Aż się chce oddychać pełną (i szczęśliwą) piersią. 19:30, 11.09.2019


wyborca 23wyborca 23

1 0

Trafne spostrzeżenie, Miś dobrze gada polać ....:) mu 12:50, 12.09.2019


Pani radnaPani radna

16 3

Kałużna ich po prostu zakrzyczała. Z tego jest znana. No to w końcu ustąpili....🤣 09:50, 11.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

stacja kontroli dziestacja kontroli dzie

7 1

Będziemy pamiętać o Kaluznej przy następnych wyborach, oj będziemy 21:34, 11.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HmHm

3 5

Niski poziom dziennikarski. Artykuł bardzo tendencyjny i stronniczy. 21:54, 11.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LwicaLwica

2 3

Tylko lewica. Rozsądek i złoty środek. 08:44, 12.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone