Zamknij
REKLAMA

Kartuzy. SM Kaszuby odpowiada ws. kary za brak segregacji śmieci

10:15, 30.07.2021 | W.D.
Skomentuj fot.archiwum/M.Dzienisz
REKLAMA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" dołożył należytej staranności, aby umożliwić mieszkańcom prawidłową segregację odpadów komunalnych - czytamy w piśmie Spółdzielni, będącym reakcją na informacje Urzędu Miejskiego, w sprawie kary za brak segregacji śmieci. 

Spore kontrowersje wzbudziła wiadomość o tym, że gmina Kartuzy wszczęła postępowanie administracyjne wobec Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w sprawie naliczenia tzw. opłaty podwyższonej za śmieci. Ma to być trzykrotność stawki podstawowej od osoby. Taka stawka jest karą za brak segregacji śmieci lub źle przeprowadzoną segregację.

Postępowanie trwa, a Urząd Miejski w Kartuzach poinformował niedawno, że "pojawiły się pierwsze sygnały od mieszkańców o niezapewnieniu warunków do właściwej segregacji odpadów przez Zarząd Spółdzielni".

[ZT]36269[/ZT]

To oburzyło kierownictwo zarząd SM Kaszuby, który w przesłanym do nas oświadczeniu twierdzi, że zapewnił mieszkańcom możliwość segregowania odpadów i że mieszkańcy coraz lepiej sobie z tym radzą.

Sprawa była omawiana także na ostatniej sesji kartuskiej Rady Miejskiej. Wcześniej odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Nadzorczej oraz Zarządu SM Kaszuby z burmistrzem Kartuz. 

Jak poinformowała Sylwia Biankowska, zastępczyni burmistrza Kartuz, gmina chce pozyskać środki na poprawę systemu segregacji odpadów, zwłaszcza na terenach objętych zabudową wielomieszkaniową. 

- Powinniśmy jako samorząd osiągać z roku na rok coraz wyższe wskaźniki segregacji, bo w przeciwnym razie grożą nam kary. Tymczasem to się u nas nie poprawia - mówiła. - Stąd chęć rozwiązania problemu. O ile w zabudowie jednorodzinnej sytuacja nie wygląda źle, chociażby ze względu na łatwiejszą możliwość identyfikacji osoby, która w sposób niewłaściwy segreguje odpady, to kłopot jest właśnie w przypadku zabudowy wielomieszkaniowej. Bywa, że jeden blok prawidłowo segreguje odpady, a w innym, przypisanym do tej samej altany śmietnikowej ta segregacja odbywa się nieprawidłowo i wówczas pojawia się problem. Zastosowanie systemu identyfikacji, być może monitoringu, wyeliminowałoby przypadki chociażby podrzucania śmieci. 

Tymczasem Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach w przesłanym do nas oświadczeniu wyjaśnia:

cyt.: „Kartuski magistrat informuje, że "pojawiły się pierwsze sygnały od mieszkańców o niezapewnieniu warunków do właściwej segregacji odpadów przez Zarząd Spółdzielni" i przypomina, że "obowiązkiem Zarządu Spółdzielni jest zapewnienie mieszkańcom zbierania odpadów w sposób selektywny, tj. wyposażenia w odpowiednią ilość pojemników na odpady, dostęp, lokalizacja i przydzielenie altan śmietnikowych dla konkretnych lokali.”

Urząd Miejski nie rozróżnił dwóch kwestii tj. przygotowania Zarządu Spółdzielni do zapewnienia mieszkańcom zbierania odpadów w sposób selektywny oraz prawidłowej segregacji odpadów przez samych mieszkańców.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach oświadcza, iż dołożył należytej staranności aby umożliwić mieszkańcom prawidłową segregację odpadów komunalnych.

Sukcesywnie od roku 2018 przystąpił do wymiany starych altan śmietnikowych na nowe. Nowo montowane altany śmietnikowe są większe od poprzednich i dają możliwość umieszczenia w nich wszystkich pojemników na odpady komunalne (w starych altanach ze względu na ograniczoną ich powierzchnię były umieszczane tylko pojemniki na odpady zmieszane). Do chwili obecnej zamontowanych zostało 16 sztuk nowych altan śmietnikowych i kosztowało to Spółdzielnię około 554.000,00 zł. W sierpniu 2021r. zostaną zamontowane kolejne altany śmietnikowe. Ich koszt wykonania wyniesie około 170.000,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2019r. Rada Miejska w Kartuzach podjęła uchwałę, która dała możliwość nakładania na właścicieli lokali i zarządców nieruchomości wysokich kar za niewypełnianie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W styczniu 2020r. Zarząd Spółdzielni w indywidualnie rozesłanej korespondencji poinformował o tej uchwale każdą osobę posiadająca tytuł prawny do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni.

Ponadto we wszystkich altanach śmietnikowych zostały wymienione zamki a klucze do nich dostarczono mieszkańcom Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni zwracał się z prośbą do mieszkańców aby nie przekazywać kluczy osobom postronnym. Wówczas kilku budynkom zmieniono częściowo przypisanie do altan śmietnikowych celem zmniejszenia ilości mieszkań podlegających ewentualnie nałożonym karom. W odpowiedzi na powyższe mieszkańcy zgłosili do Spółdzielni znikomą ilość spostrzeżeń i sugestii, która na bieżąco została zrealizowana.

W lipcu 2020r. Rada Miejska w Kartuzach podjęła uchwałę, która zmusiła Zarząd Spółdzielni do zakupu nowych pojemników na odpady komunalne.

We wrześniu 2020r. Zarząd Spółdzielni zakupił łącznie 270 szt. pojemników na odpady o określonych kolorach i opisach zgodnych z ustawą. Koszt zakupu wyniósł 161.622,00zł. Pojemniki zostały umieszczone w altanach śmietnikowych w całych zasobach Spółdzielni i zapewniają możliwość prawidłowej segregacji. Nadto obecna ilość pojemników jest zdecydowanie większa od wcześniej dzierżawionych od firmy odbierającej odpady. W razie konieczności istnieje możliwość umieszczenia w altanach śmietnikowych dodatkowych pojemników, Spółdzielnia bowiem dysponuje takim „wolnymi” pojemnikami jak i miejscami w altanach.

Zarząd Spółdzielni na przestrzeni lat poprzez wywieszanie ogłoszeń i wysyłanie indywidualnej korespondencji, na bieżąco informował mieszkańców o obowiązujących zasadach segregacji i konieczności bezwzględnego jej przestrzegania, a także o możliwości nakładania kar za niesegregację.

Od ponad roku mieszkańcy nie zgłosili do Spółdzielni żadnych zastrzeżeń czy uwag do stworzonych przez Zarząd Spółdzielni warunków do właściwej segregacji odpadów. Jedynym niezależnym od Spółdzielni problemem zgłaszanym przez mieszkańców był niezgodny z harmonogramem wywóz śmieci przez firmę odbierająca odpady, co skutkowało przeładowaniem pojemników na odpady, a tym samym brakiem możliwości prawidłowej segregacji.

Można zauważyć, iż na przestrzeni lat mieszkańcy Spółdzielni coraz lepiej radzą sobie z prawidłową segregacją śmieci.

Zarząd Spółdzielni od kilku lat zwracał się do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o przygotowanie dla mieszkańców ulotek informacyjnych dotyczących segregacji oraz wykonania i zamontowania na altanach śmietnikowych tablic informacyjnych. Ulotki informacyjne zostały dostarczone Spółdzielni trzy razy, tablice informacyjne dopiero w roku 2021 (przypominamy, że segregacja odpadów obowiązuje od 2013r).

Ponadto Zarząd Spółdzielni niejednokrotnie monitował w Urzędzie Miejskim z wnioskiem zorganizowania przez Gminę spotkań edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie prowadzenia prawidłowej selekcji odpadów komunalnych. Nadmieniamy, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymywania, a w szczególności prowadzą działania informujące i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zarząd Spółdzielni informuje, iż w dniach 9.07.2021r., 13.07.2021r., 22.07.2021r. oraz 26.07.2021r. otrzymał postanowienia dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla poszczególnych punktów gromadzenia odpadów (altan) za miesiąc czerwiec 2021r. W uzasadnieniu umieszczono m.in. zapis cyt. "Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosi trzykrotną wysokość stawki podstawowej od osoby miesięcznie tj. 69zł".

Na poszczególne pisma w wymaganym terminie Spółdzielnia złożyła w Urzędzie Miejskim wnioski wraz z uzasadnieniem o nienakładanie podwyższonej opłaty.

Nadmieniamy, iż dużym problemem są odpady wielkogabarytowe tworzące w altanach śmietnikowych i wokół nich znaczny nieporządek. Powoduje to, iż w altanach nocują osoby bezdomne, które przeszukując śmietniki czynią dodatkowy bałagan. Do 2020r. wywóz odpadów wielkogabarytowych zapewniała Gmina. Zgodnie z obecnie obowiązującym Regulaminem przyjętym w 2020r. mieszkańcy Spółdzielni zobowiązani są we własnym zakresie wywozić odpady wielkobarytowe na PSZOK. Niestety mieszkańcy wynoszą takie odpady w obręb altan a ich uprzątnięcie pozostaje w gestii Spółdzielni, co generuje dla Spółdzielni dodatkowe koszty.

Co najmniej nieeleganckie i mijające się z prawdą jest stwierdzenie przez Urząd Miejski w Kartuzach cyt.: „o niezapewnieniu warunków do właściwej segregacji odpadów przez Zarząd Spółdzielni”, w sytuacji gdy posiadał on pełną wiedzę o dokonywanych przez Zarząd Spółdzielni i wyżej wskazanych działaniach mających na celu stworzenie warunków dla mieszkańców do właściwej segregacji śmieci. Temat artykułu wymienionego w tytule pisma został poruszony na spotkaniu Burmistrza Kartuz z Radą Nadzorczą oraz Zarządem Spółdzielni w dniu 26.07.2021r. Burmistrz Kartuz zobowiązał się do sprostowania komunikatu Urzędu Miejskiego.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach

(W.D.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (36)

spółdzielca spółdzielca

6 2

Te parę altan prawie 600.000,00 ? niemożliwe , kto ustala takie kwoty? 11:24, 30.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

@spółdzielca @spółdzielca

3 1

Prawdopodobnie cena mogłaby być o 2/3 niższa, gdyby nie to, że obecnie wszystko co jest wytwarzane, musi posiadać certyfikaty jakości, atesty PiP, BHP, itd. Do tego należy przygotować dokumentację "lokalizacji" obiektu, a jako że to jest smietnik, to musi posiadać zabezpieczenie przed dostawaniem się odpadów organicznych do gruntu.
To niestety generuje taki wysoki koszt tych altan. 11:34, 30.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OburzonaOburzona

7 2

1 śmietnik na 9 bloków na os Sikorskiego to według SM wystarczająca ilość? 11:37, 30.07.2021

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

ZburzonaZburzona

0 4

Widocznie tak, skoro nikt z mieszkańców nie zgłaszał problemu.
Nie znam żadnego telepaty, który by siedział w głowach ludzi i odczytywał ich pretensji, wizje, i inne widzimi się. 18:17, 30.07.2021


OburzonaOburzona

4 0

A Ty człowieku skąd wiesz że mieszkańcy nie zgłaszali problemu??? Jeżeli na początku były 3 smietniki a następnie zmieniono go w 1 to siłą rzeczy wiadomo było że śmieci z całego osiedla się tam nie zmieszczą nie trzeba być jakimś jasnowidzem 21:07, 30.07.2021


ZburzonaZburzona

0 1

Skąd wiem? a no stąd że jest napisane w artykule, jedynie uwagi jakie mieszkańcy zgłaszali do zarządcy to nieregularność odbioru śmieci, a nie brak wystarczającej ilości pojemników.
To, że ktoś miał trzy samochody, a teraz został mu jeden, nagle nie oznacza że nie ma czym jeździć. 12:45, 31.07.2021


OburzonaOburzona

1 0

Jeżeli była rodzina wieloosobowa i korzystała z 3 samochodów a nagle został im 1 samochód to gwarantuję że wszyscy się do 1 samochodu nie zmieszczą 14:57, 31.07.2021


@zburzonej@zburzonej

1 0

owszem , w artykule napisali , ze nie zgłaszano malej ilości pojemników i sprzeciwu przeciwko likwidacji pozostałych śmietników na sikorskiego, ale też nie wiemy czy autorce art. podali prawde 20:37, 31.07.2021


Jak zwykle jeden PanJak zwykle jeden Pan

9 3

Czy nie jest tak, że gdzie się pojawi burmistrz tam są od razu nieporozumienia i bezpodstawne oskarżenia ? 11:43, 30.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

M. SM. S

5 1

Koszt jednego pojemnika na śmieci to 598,60 zł kto akceptujemy tę przetargi zawyrzone o połowę 11:45, 30.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

lokatorkalokatorka

5 2

Czegoś ty nie rozumiem ... skoro bloki maja przypisane wiaty ze śmietnikami to chyba wiadomo które bloki nie sortują śmieci? nie wierzę że nie robi tego pół kartuz :/ a kare maja płacić wszyscy ? 12:00, 30.07.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ChrustChrust

0 0

Śmieci sortują ludzie nie bloki. Płacić możemy za nie posortowane. Zliczać ile jest kubłów nieposortowanych i za to naliczać opłaty, proporcjonalnie. Dobrze posortowane śmieci powinny być bonusem, a nie pułapką finansową. Za dobrze posortowane szkło, plastyk powinno się odliczać opłaty nie naliczać! 07:06, 04.08.2021


@M.S.@M.S.

3 1

Sprawdź sobie ceny pojemników o pojemności 1100l, bo takowe macie w tych wiatach, to nie jest kupełek 110L za 90zł 12:18, 30.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

to nie jedynato nie jedyna

10 1

akcja - płaćcie i płaczcie. Celowa nagonka na okoliczne osiedla obecnego śmieciowego monopolisty.
Celowe podrzucanie śmieci przez odbiorcę śmieci by zmusić klientów do większych opłat a udowodnić trudno. Słowo przeciwko słowu bo nawet te ich zdjęcia to fikcja skoro zostały robione bez przedstawiciela wspólnoty/mieszkańca czy też zarządcy. SM Kaszuby - nie dajcie się i walczcie z gminą i firmami wywozowymi bo osiedla to dla nich łatwy zarobek. 12:21, 30.07.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

OburzonaOburzona

3 0

Też jestem tego zdania 13:09, 30.07.2021


EkobabolEkobabol

5 4

No i co że są altany, zamki i pojemniki, jak mieszkańcy SM źle zagregują w nich te odpady!!!
Zarząd niech zacznie rozliczać altany albo dyżurnych powoła co komisyjnie będą otwierać te altany. 13:48, 30.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KMM KMM

10 2

Uważam że domy wielorodzinne, jak np bloki spółdzielni generują dużo mniejsze koszty dla odbiorcy smieci. Śmieciarka podjeżdża pod jedną wiatę i odbiera odpady z kilkudziesięciu mieszkań.
Natomiast na osiedlach domów jednorodzinnych, musi zatrzymać się przy każdej bramie. I tu jest zwiększone zużycie paliwa i więcej roboczogodzin to zajmuje. 13:51, 30.07.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BacaBaca

1 4

Pojedyncze domy mają lepiej posortowany materiał a wielorodzinne gorzej co przekłada się na większy nakład pracy odzysku i mniej materiału do ponownego odzysku. Porównanie nie trafione, mit obalony. 14:00, 30.07.2021


ViollaViolla

1 4

"Można zauważyć, iż na przestrzeni lat mieszkańcy Spółdzielni coraz lepiej radzą sobie z prawidłową segregacją śmieci." Co znaczy coraz lepiej? Segregują właściwie albo nie. 13:56, 30.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Komentarz-Komentarz-

7 0

Ja nie rozumię tego zamieszania wokół tej procedury, przecież firma wywozowa odbiera śmieci tylko z kontenerów/pojemników, a nie lata z miotła dookoła śmietnika i nie zamiata tego co lata, lub jest porzucone? Nie kumam, otwierają boks z pojemnikami biora odpowiednie kolory i wszystko, gabarytów nie odbieraja przeciez? Zdjęcie przedstawione w poprzednim artykule to zdjęcie przedstawiające baizel za boksem na śmieci a nie wewnątrz śmietnika.
No i ta kara jest tylko i wyłacznie zdzieraniem kasy, ja *%#)!& myślałem, że wcześniej jak płaciłem wyższą stawkę za smieci niesegregowane, to dlatego płacę więcej, aby miec spokój z segregacją a robi to za mnie firma, która dostaje więcej kasy i robia to profesjonalnie, tutaj jest podobnie, nie płacą więcej bo firma to musi segregować, bo tego nie segregują.
Zrozumiałbym wyższą opłatę, bo ktoś to profesjonalnie potem segreguje, niestety, firmy odbierające odpady odzyskuja tylko to co mieszkańcy posegregują. Odzysk i segregacja przez te profesjonalne firmy jest na trzykrotnie niższym poziomie niz to co segregują i przygotowywuja mieszkańcy. 15:31, 30.07.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ZdziwionaZdziwiona

0 1

Jak szanowny Pan wyobraża sobie segregowanie śmierci przez firmę odbierającą? Mają wysypać wasze kubły na chodnik i segregować?! Biorą pojemnik danej frakcji i wrzucają do auta. Na wysypisko jedzie cała śmieciarka. Jeśli frakcja jest zanieczyszczona to właśnie firma ma kłopot ze przywiozła niewlasciwy odpad. Dlatego nie może go zabrać z waszej wiaty jako posegregowany, jesli nie jest posegregowany. Taki pojemnik może być opróżniony jako resztkowy wraz z transportem resztkowych. Jeśli dużo razy odpady będą źle posegregowane to gmina nie osiągnie narzuconych prawem wskaźników i będzie płacić słone kary i wówczas dopiero się pan zdziwisz jakie będą stawki w Kartuzach.
Tzw doczyszczenie segregowanych odpadów i tak odbywa się na wysypisku, bo nigdy nie jest super dobrze. A plastiku jest kilkanaście rodzajów i to wszystko trzeba rozdzielić. I to wszystko jest właśnie w cenie odbioru śmieci. 22:03, 31.07.2021


ChrustChrust

0 0

Jeżeli odpady miałyby być posegregowane jak surowce wtórne, to przecież nie są to odpady tylko surowce wtórne! Może się mylę, ale co za różnica dla składowiska odpadów co im przywiozą? Linia technologiczna posortuje to wszystko niezależnie od tego, czy w plastiku jest jedna puszka po piwie, czy w szkle jest jedna butelka PET? Sortować i płacić za posortowanie szkła, plastyku, papieru, butelek? Paranoja. System jest kulawy! Gdzie w Kartuzach jest punkt odbioru butelek zwrotnych? Mam trzymać pół roku paragony z konkretnego sklepu? 07:02, 04.08.2021


MB MB

8 0

Prosta sprawa, jeśli podniosą nam haracz za smieci, to nikt nie będzie zobowiązany sortować.
Będziemy mieli stawkę za niesort więc niech zwymienia te kolorowe pojemniki na czarne. 07:51, 31.07.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ChrustChrust

1 0

Już dawno zauważyłem, że sortowanie śmieci to wielokrotnie ściema. Na początku tej akcji "śmieciara" podjeżdżała i ładowali jej do brzucha sortowane, czarne jak popadnie. Nie wiem jak jest z tym dzisiaj, jednak na składowiskach odpadów są sortownie, którym jest obojętnie jakie śmieci przywiozą. Za śmieci możemy płacić, ale dlaczego mamy płacić za surowce wtórne i jeszcze je łaskawie sortować? Przecież ich nikt nie chce. Ani papieru, ani szkła, butelek itp. Ale to inna bajka. 06:52, 04.08.2021


HmmmHmmm

5 0

Myślę jest to puste badanie po prostu znalezli sobie zrudlo dochodu elwuz to ma monopol na kaszubach panowie włodarze kupić swoja ziemie razem z innymi gminami i swoje wysypisko i won z firma elwoz 09:52, 31.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BlokowiskoBlokowisko

4 0

Ilu ludzi podjeżdża prywatnymi samochodami nie będąc mieszkańcami osiedla i wyrzuca śmieci . Zdobycie klucza to żaden problem. 10:31, 31.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

@MB @MB

4 0

Problem jest nieco inny, bo wyższa stawka wcale nie oznacza, że Elwoz to będzie sortował, Elwoz odzyskuje bardzo mało surowców, a z przedstawionych danych wynikałoby, że mieszkańcy prawidłowo wrzucają do worków jedynie 20 kilka procent odpadów, a więc w każdym worku czy pojemniku znajduje się 1/4 właściwych odpadów przypisanych do danej kategorii, reszta śmieci w worku lub pojemniku jest źle wyrzucona przez mieszkańca.
Skoro 3/4 odpadów które przekazuja mieszkańcy firmie Elwoz to surowce wtórne lub do innego wykorzystania, a firma Elwoz pozyskuje z tego ledwie 20 kilka procent, to wychodzi na to że całe społeczeństwo i tak źle sortuje te śmieci, a więc jaki jest sens tej segregacji, skoro Elwoz odzyskuje niewielką część odpadów, która mieszkańcy przygotowali?
Wg mnie na to na firmie Elwoz, powinien spoczywać obowiązek profesjonalnej segregacji odpadów, a nie na mieszkańcach. Mieszkańcy przygotowywują wstepnie odpady, aby ułatwić tą segregację profesjonalnej firmie, a tu wychodzi na to, że burmistrz odpowiedzialność finansową spycha na mieszkańców, a nie wymaga PROFESJONALNEJ SEGREGACJI od firmy Elwoz. 10:54, 31.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

cd..cd..

5 0

I odnoszę wrażenie i to nie pierwszy raz, że burmistrz nie stoi po stronie mieszkańców, którzy wybrali go aby bronił i i reprezentował ich interesy, tylko stoi po stronie korporacji oraz innych przedsiębiorców. 10:57, 31.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ProkowskaProkowska

2 0

U nas są dwie mini wiaty, w których z trudnością mieszczą się trzy pojemniki. Szklo i makulatura stoją na zewnątrz.
Niejednokrotnie klienci siłowni podjeżdżają i ze swoich aut sprzątają smieci, wrzucając je do tych pojemników , które stoją poza wiatą 11:36, 31.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Komentarz-Komentarz-

2 0

@Zdziwiona
Problem jest w tym, że cały ten system opiera się na założeniu, że to mieszkańcy głównie segregują a firma wywozowa tylko odbiera. Ustawodawca pod naciskiem UE wprowadził taką a nie inną ustawę, a cały ciężar zrzucił jak to ze wszystkim w tym kraju na końcowego podatnika.
W całym tym systemie nie mamy wystarczającej ilości profesjonalnych linii sortujących, bo tak jak piszesz śmieciarka jedzie na wysypisko, a więc Elwoz jest tylko firmą transportującą, a nie odbierającą i segregującą to co mieszkańcy przygotowali. Wg obliczeń, odzyskujemy nieco ponad 20% odpadów a to oznacza, że w każdej frakcji jest ponad 80% źle posegregowanych śmieci, a więc w każdym worku czy pojemniku znajduje się 3/4 śmieci, których tam nie powinno być.
Mamy ustawę która każe obywateli za żle segregowane śmieci, a nie wymusza na firmach typu elwoz stworzenie infrastruktury do segregowania odpadów.
Koło się zamyka, od mieszkańców oczekuje się profesjonalnego segregowania, a od firmy zajmującej się śmieciami już nie.
Ustawodawca cały ciężar opłat i niepowadzeń zrzucił na obywatela, stwierdzając, że to załatwi sprawę.
System segregacji jest mało intuicyjny.
Wg mnie aby cały ten system miał sens, to firmy typu elwoz powinny dysponować profesjonalnymi liniami do segregacji smieci - w tych czasach nie jest to jakieś trudne, ale wymaga inwestycji, a niestety bardziej opłaca się burmistrzowi doić z obywateli, niż wymusić na odbiorcy odpadów inwestycje w taką linie, bo i tak taniej wyjdzie zapłacić karę, którą i tak zapłacą obywatele.
Cała ta ustawa wygląda na napisaną na kolanie, są założenia, wytyczne, są wskaźniki odzysku w kolejnych latach, są wpisane kwoty kar. Nie ma słowa o tym jak usprawnić system, np poprzez nałożenie na producentów opakowań, żeby oznaczali kolorami swoje opakowania czy produkty do jakiej frakcji po zużyciu powinny trafić, wiele osobom by to ułatwiło, dodatkowo gdyby takie śmieci trafiły by na taśmę do łatwiej byłoby usunąć te które nie powinny się znaleźć w tej czy innej frakcji.
I tak na koniec, w cenie odbioru większy procent pochłania przyszła kara, niż kwota jaka jest przeznaczona na "segregację". Bo firmie odbierającej karę łatwiej to wliczyć w cenę, niż segregować.
21:38, 01.08.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ChrustChrust

1 0

SM "Kaszuby" w Kartuzach oświadcza, iż dołożyła należytej staranności aby umożliwić mieszkańcom prawidłową segregację odpadów komunalnych. Może i tak, ale czy Zarząd SM Kaszuby może poświadczyć (nie oświadczyć), że te odpady są odbierane w porę? Jak wrzucić butelkę PET do kosza, który jest wypełniony po brzegi? W takim przypadku wrzuca się gdziekolwiek, a nie na ziemię! 06:29, 04.08.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

OczyOczy

0 0

Chodziłbyś na walne zebrania i nie tylko to byś wiedział/widział. 14:15, 04.08.2021


ChrustChrust

1 0

SM Kaszuby nalicza trzykrotność stawki podstawowej od osoby, jako karę za brak segregacji śmieci!? SM nie może zarabiać na członkach. Czy Zarząd SM Kaszuby może poświadczyć (pokazać dokument, fakturę?), że taką karą jest również obciążona SM? A sama kara? Jakim prawem, regulaminem można karać wspólnotę za przewinienie jednego członka? Niech prezes ubierze płaszcz i kapelusz, weźmie fajkę i lupę i szuka winnego! Macie speców od przelewania ciepłej wody z kaloryferów do instalacji ciepłej wody użytkowej przemianujcie ich na detektywów. 06:41, 04.08.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ChrustChrust

1 0

Płacić możemy za nie posortowane. Zliczać ile jest kubłów nieposortowanych i za to naliczać opłaty, proporcjonalnie. Dobrze posortowane śmieci powinny być bonusem a nie pułapką finansową. Za dobrze posortowane szkło, plastyk powinno się odliczać opłaty nie naliczać! 07:06, 04.08.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

@Chrust@Chrust

0 0

Nie wiem czy wiesz, ale będąc członkiem spółdzielni jesteś współodpowiedzialny za działanie każdego pojedynczego członka, jesteście wspólnotą i odpowiadacie przed instytucjami zewnętrznymi jako wspólnota. Każde negatywne działanie jednego z członków odbija się na całej Waszej wspólnocie.
Jesteście współwłaścicielami i wspólnie odpowiadacie.
Macie swój wewnętrzny regulamin, który dyscyplinuje poszczególnych członków, określa zasady korzystania z wiat śmietnikowych itd.
A karę nałożyć che na Was burmistrz, a nie zarząd spółdzielni, jeśli burmistrz taka karę nałoży, to automatycznie zarząd nałoży to na wszystkich członków.
W chwili obecnej nie ma czegoś takiego jak nieposortowane odpady, sortowane muszą być wszystkie odpady powstające w gospodarstwie domowym, te których nie obejmuje system odpadów komunalnych, oraz system zbiórki, przekazujecie indywidualnie do PSZOKu.
Wyższa kwota za te odpady to nie jest cena nieposortowanych, tylko kara za brak właściwej segregacji, jeśli nadal segregacja będzie odbywała się nieprawidłowo ta kwota może jeszcze wzrosnąć.
W chwili obecnej to taniej chyba wyjdzie zatrudnić dwoje czy troje ludzi, którzy będą sortować śmieci w poszczegolnych boksach a wyrzucane przez mieszkańców, niż płacić karę.
Problemem zostaną tylko śmieci, które poszczególny członek spółdzielni powinien sam zawieść do PSZOKu a nie wyrzucać pod śmietnikiem.
12:58, 04.08.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Śmieci to nie mój prŚmieci to nie mój pr

0 0

Proszę najpierw zunifikować opakowania produktów. Każdy kawałek sera opakowany w grubą filię plastykową. Kartony do napojów każdy inny, jeden z folią metalowa inny z folią ze sztucznego tworzywa. To nie odbiorca tworzy te śmieci tylko przemysł! Szkło, plastyk, papier, zmieszane. Czy sugerujesz, że mam od woreczka herbatki wyrywać spinki stalowe, wyciągać herbatę z woreczka, spinki na złom, woreczek do papieru, a herbatę do bio? Paranoja! Podobnie z innymi odpadkami. Wywalać wszystko na zmieszane i ... posortowane. 18:41, 04.08.2021


REKLAMA
REKLAMA
0%