Zamknij
REKLAMA

Gdy współwłaściciele nie są zgodni ? z pomocą przychodzi sąd

13:43, 11.04.2016 | nadesłane
REKLAMA

Sytuacja gdy jedna nieruchomość posiada kilku współwłaścicieli może być trudna, w szczególności gdy stosunki między współwłaścicielami nie układają się zgodnie. Zarządzanie nieruchomością wspólną wymaga współdziałania wszystkich współwłaścicieli, a niekiedy także ponoszenia wspólnie nakładów na nieruchomość. Co zrobić gdy na przykład brat, z którym wspólnie odziedziczyliśmy dom nie zgadza się na docieplenie budynku albo nie wyraża zgody na oddanie lokali w najem? Z pomocą przychodzą przepisy kodeksu cywilnego, a w razie braku porozumienia pozostaje oddanie sprawy do sądu.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego współwłaściciele są zobowiązani do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną, przy czym do czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. Gdy jednak czynność przekracza zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W praktyce nierzadko trudności pojawiają się przy ustalaniu czy dana czynność przekracza zakres zwykłego zarządu. Wybudowanie domu na wspólnym gruncie, czy oddanie wspólnego lokalu w najem z pewnością stanowią czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.

Podobnie zgody wszystkich współwłaścicieli wymaga zbycie wspólnej nieruchomości, czy obciążenie jej hipoteką lub służebnością. Ocena czy dana czynność przekracza granice zwykłego zarządu powinna być dokonywana przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności faktycznych. Przykładowo rozważyć każdorazowo należałoby czy prowadzenie danej działalności gospodarczej na terenie nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli wymaga zgody pozostałych.

W razie braku zgody wszystkich współwłaścicieli na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

W orzecznictwie sądów powszechnych odnajdujemy różne przykłady czynności uznanych za przekraczające zakres zwykłego zarządu, jaki i takich które go nie przekraczają. Przykładowo wyrażenie zgody na sprzedaż napojów alkoholowych jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Natomiast zawarcie umowy użyczenia lokalu, które co do zasady jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, w okolicznościach danej sprawy może być uznane za czynność zwykłego zarządu albo nawet za czynność spoza zakresu zarządu. Przebudowa obiektu budowlanego, docieplenie budynku, usunięcie drzewa, założenie nowej instalacji gazowej to również czynności, które w orzecznictwie sądów zostały uznane za przekraczające zwykły zarząd.

Zdarzają się również przypadki, kiedy współwłaściciele spierają się co do tego w jaki sposób każdy z nich może korzystać z nieruchomości wspólnej. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej. W przypadku braku porozumienia pomiędzy współwłaścicielami co do sposobu wykonywania współposiadania, konieczne jest dokonanie podziału rzeczy do użytkowania, polegającego na wydzieleniu części rzeczy poszczególnym współwłaścicielom do wyłącznego korzystania.

Dokonanie takiego podziału, który nie jest równoznaczny ze zniesieniem współwłasności, wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. W razie braku takiej zgody podziału tego dokonać może sąd, przy uwzględnieniu interesów wszystkich współwłaścicieli.

*Adwokat Anna Zamojska*

p=. *Kancelarie Adwokackie:
Adwokat Dariusz Budnik
Adwokat Anna Zamojska
83 ? 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77*
"http://adwokaci-bz.pl":http://adwokaci-bz.pl

(nadesłane)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
0%