Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
15:26, 12.10.2018
Wiele osób, które borykają się z problemami finansowymi i nie spłacają w terminie rat kredytowych, otrzymuje z banków wypowiedzenie umowy kredytowej. Następnie do sądu kierowany jest pozew, w którym bank domaga się zapłaty niespłaconej kwoty kredytu, odsetek i innych kosztów.
15:57, 13.09.2018
W jaki sposób można zostać właścicielem nieruchomości poprzez zasiedzenie? Wyjaśnia kancelaria prawna Dariusza Budnika.
10:48, 23.08.2017
W interesie sprzedającego pojazd jest jak najszybsze powiadomienie o tym fakcie zakładu ubezpieczeń. Opieszałość w tej sprawie może spowodować konieczność zapłacenia składki za okres ubezpieczenia po zbyciu pojazdu. W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń samodzielnie decyduje, czy zapłaty całości zaległej składki zażąda od zbywcy lub nabywcy pojazdu.
15:18, 02.09.2015
Spory o prawa majątkowe, ochronę dóbr osobistych, roszczenia mogą być rozstrzygane przez sądy polubowne. To wciąż mało rozpowszechniona, ale tańsza i mniej sformalizowana forma załatwiania spraw w oparciu o porozumienie stron.
19:53, 12.07.2015
Jeśli planujecie zakupy, to koniecznie poznajcie nowe zasady rękojmi. Według nich to od konsumenta zależy, czy zażąda od sprzedawcy naprawy, czy też wymiany wadliwego towaru. Klient może powołać się na zasadę rękojmi nawet po roku, jeśli uzna, że rzecz miała wady już w dniu zakupu. Ale to nie wszystko.
REKLAMA
© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone