Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
13:19, 04.01.2019
W przypadku rozstania małżonków lub konkubentów mających wspólne dzieci nierzadko dochodzi do sytuacji, w której jedno z rodziców zostaje odseparowane od dzieci przez rodzica, który sprawuje nad dziećmi pełną pieczę. Zgodnie z art. 113 k.rio. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
15:26, 12.10.2018
Wiele osób, które borykają się z problemami finansowymi i nie spłacają w terminie rat kredytowych, otrzymuje z banków wypowiedzenie umowy kredytowej. Następnie do sądu kierowany jest pozew, w którym bank domaga się zapłaty niespłaconej kwoty kredytu, odsetek i innych kosztów.
15:57, 13.09.2018
W jaki sposób można zostać właścicielem nieruchomości poprzez zasiedzenie? Wyjaśnia kancelaria prawna Dariusza Budnika.
10:48, 23.08.2017
W interesie sprzedającego pojazd jest jak najszybsze powiadomienie o tym fakcie zakładu ubezpieczeń. Opieszałość w tej sprawie może spowodować konieczność zapłacenia składki za okres ubezpieczenia po zbyciu pojazdu. W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń samodzielnie decyduje, czy zapłaty całości zaległej składki zażąda od zbywcy lub nabywcy pojazdu.
15:18, 02.09.2015
Spory o prawa majątkowe, ochronę dóbr osobistych, roszczenia mogą być rozstrzygane przez sądy polubowne. To wciąż mało rozpowszechniona, ale tańsza i mniej sformalizowana forma załatwiania spraw w oparciu o porozumienie stron.
REKLAMA