Zamknij
REKLAMA

Dobro małoletnich dzieci ma znaczenie przy rozwodzie

08:06, 08.05.2016 | nadesłane
REKLAMA

Małżonek decydujący się na złożenie pozwu o rozwód powinien pamiętać, że w toku postępowania sąd nie będzie interesował się tylko relacjami jakie panują w małżeństwie stron. Sąd rozwodowy również pochyla się nad sytuacją małoletnich dzieci pochodzących z małżeństwa i tym, w jaki sposób rozwód wpłynie na ich dobro.

Decyzja o rozwodzie jest zawsze trudnym, a czasem wręcz dramatycznym wyborem i powinna być poprzedzona głęboką analizą sytuacji. Każdorazowo warto też podjąć próbę naprawy małżeństwa. Przede wszystkim pamiętać należy o tym, że rozwód nigdy nie jest obojętny dla dzieci stron. Podejmując decyzję o złożeniu pozwu, koniecznym jest dokładne przemyślenie w jakiś sposób po rozwodzie będzie kształtowała się sytuacja dzieci tj. z którym z małżonków będą mieszkać na stałe, jak powinny kształtować się kontakty dzieci z rodzicem, z którym mieszkać nie będą, ile powinny wynosić alimenty. Dzieci powinny też być przygotowane na rozwód rodziców. Niezbędna jest w takim przypadku rozmowa z dziećmi, zawsze warto skorzystać ze wsparcia psychologa.

W wyroku rozwodowym sąd orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa stron, ale zgodnie z art. 58 k.r.io. rozstrzyga też o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Władza rodzicielska może być pozostawiona obojgu rodzicom, zaś w szczególnych przypadkach sąd może jednemu z rodziców władzę tę ograniczyć do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Najczęściej władza jest ograniczana do współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących dziecka jak np. zgoda na wyjazd zagranicę, wybór sposobu leczenia, wybór szkoły.

Wskazane jest aby rozwodzący się małżonkowie porozumieli się w kwestiach dotyczących wspólnych małoletnich dzieci. Coraz częściej zawierane są tzw. "porozumienia rodzicielskie", w których małżonkowie szczegółowo regulują kwestie dotyczące wspólnej władzy rodzicielskiej tj. w jaki sposób będą podejmować decyzje w sprawach dotyczących dzieci, a także w jaki sposób będą kształtować się ich kontakty z dziećmi. Jeżeli porozumienie takie jest zgodne z dobrem dzieci, powinno ono być uwzględnione przez sąd w wyroku rozwodowym.

Na zgody wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. W wyroku jednak obligatoryjnie powinno być zawarte rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej oraz o alimentach.

Dobro małoletnich dzieci może mieć też kluczowe znaczenie dla możliwości orzeczenia samego rozwodu. Pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Rozpad rodziny zawsze jest trudną sytuacją dla dzieci, jednakże odpowiednie przygotowanie ich do rozwodu może zapobiec sytuacji, w której dobro małoletnich byłoby zagrożone.

Gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, rozwód nie będzie wiązał się z całkowitym zerwaniem jakichkolwiek wzajemnych relacji. Byłych małżonków zawsze będą łączyć wspólne dzieci, a ich dobro powinno być zawsze traktowane priorytetowo i powinno skłaniać małżonków do polubownego uregulowania kwestii dotyczących wspólnej władzy rodzicielskiej.

*Adwokat
Anna Zamojska*

p=. *Kancelarie Adwokackie:
Adwokat Dariusz Budnik
Adwokat Anna Zamojska
83 ? 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77*
"http://adwokaci-bz.pl":http://adwokaci-bz.pl

(nadesłane)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
0%